További információk

KDB Pagoda jelzálogkölcsönök

 

Lakáscélú és szabadfelhasználású forinthitelek

Szerződéskötés akár 7 nap alatt a hitelbírálathoz szükséges hiánytalan dokumentumok átvétele esetén. Ajánlatunk 2014. október 15-től visszavonásig érvényes.

Kiemelkedően alacsony forint alapú hitelkamatok - lakáscélú hitel esetében akár 5,09% éves kamat (THM 5,54%) -, amelyek mértéke a jegybanki alapkamat függvénye*

Akár 3 x 0,5% kamatkedvezmény (bankunkhoz érkező bérjellegű jóváírás, továbbá havi két pénzügyi tranzakció teljesítése esetén)

Értékbecslési díj: 0 Ft (folyósítást követően visszatérítjük az értékbecslés díját)

Közjegyzői díj akár 0 Ft (folyósítást követően feltételekhez kötve visszatérítjük a közjegyzői díj akár 100%-át; ajánlatunk 2014. október 15-től visszavonásig érvényes)

Minden hitelcél esetén alacsony folyósítási díj (fix 10.000 Ft, melyet feltételekhez kötve elengedünk)**

 

Kiknek ajánljuk?

A KDB Pagoda lakáscélú jelzálogkölcsönt olyan, igazolható jövedelemmel rendelkező magánszemélyeknek ajánljuk, akik lakás vásárlásához igényelnek pénzügyi segítséget.
A KDB Pagoda lakáscélú jelzálogkölcsön jövedelemalapú finanszírozási forma, amelyben a Kölcsönigénylőnek vagy a fedezetül felkínált ingatlan (egyik) tulajdonosának kell lennie, vagy adásvétel során azzá kell válnia. Egyéb esetben a fedezeti ingatlan tulajdonosát/ tulajdonosait be kell vonni adóstársként az ügyletbe.

A kölcsön tartalmaz egy csoportos életbiztosítást 15 millió forint hitelösszegig, mely az Ön számára díjmentes.

 

A kölcsön főbb jellemzői:

 • a kölcsön célja: lakóingatlan vásárlása vagy felújítása (jelzáloggal terhelt ingatlan vásárlását is finanszírozzuk),
 • a kölcsön fedezete: az Igénylő által felajánlott ingatlan, amelynek minden, a Bank által meghatározott fedezeti kritériumnak meg kell felelnie,
 • a kölcsön devizaneme: forint,
 • futamideje: 1-25 év,
 • a kölcsönigénylő: 18. életévét betöltött természetes személy, aki a banki hitelminősítés során hitelképesnek bizonyul,
 • a kölcsön összege, finanszírozási aránya: a legalacsonyabb igényelhető kölcsönösszeg 1 millió forint, maximuma a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének*** maximum 80%-a, de legfeljebb 30 millió forint lehet.

 

A kölcsön mértékének meghatározása:

A Bank a kölcsön mértékét komplex ügyletminősítő rendszer segítségével állapítja meg, amely az ügyfél által benyújtott kérelmet három szempont alapján (az ügyfél demográfiai és pénzügyi helyzete, illetve ingatlan- és termékjellemzők) minősíti, és meghatározza, hogy a hitelképes ügyfelek az adott feltételek alapján maximum mekkora kölcsönösszegre jogosultak.
Ez az ügyfélminősítés lehetővé teszi, hogy a Bank személyre szabott hitelbírálatot készíthessen.

 

A 7 napos kölcsön feltételei:

A Bank az akció időszaka alatt vállalja, hogy a hitelbírálathoz szükséges hiánytalan, teljes dokumentumcsomag átvétele esetén az ügyféllel a hitelellenőrzési osztály ellenőrzését követően, legkésőbb a 7. banki munkanapon kölcsönszerződést köt. Amennyiben a Bank a fenti határidőt elmulasztja, úgy a Bank a 10.000 forint összegű folyósítási díjat az ügyfél részére megtéríti.

A Bank ajánlata csak normál, a vonatkozó kondíciós listában meghirdetett eljárásrend és kondíciós feltételek keretén belül döntésre kerülő ügyletekre vonatkozik, egyedi, a kondíciós listában részletezett feltételektől eltérő kölcsönkérelmek esetére nem.

A Bank a dokumentumok hiánytalan átvételét a hitelellenőrzési osztály vizsgálatát követően ismeri el, a 7 banki munkanapos határidő ezen időponttól kezdődik.

 A Bank a dokumentumok hiánytalan átvételének tényéről Igazolást állít ki, melyet elektronikus úton küld el az ügyfélnek, amennyiben a dokumentációs anyag a bankfiókban 12.00 óra előtt került leadásra legkésőbb a beadást követő második banki munkanapon; amennyiben 12.00 órát követően, úgy legkésőbb a harmadik banki munkanapon. Az Igazolást a Bank elektronikus értesítés útján, a kölcsönkérelmi nyomtatványon megjelölt e-mail címre küldi, a levélben csatolmányként beszkennelve. 

A hitelellenőrzési csoport a sztenderd, a bankfiók előzetes tájékoztatása során ismertetett dokumentumokon kívül – a kockázati besorolás és a döntés érdekében, szubjektív szempontok alapján – egyéb dokumentumokat is bekérhet.

A dokumentumcsomag az összes, döntéshez szükséges dokumentum megléte esetén tekinthető hiánytalannak.

Amennyiben az ügylet vizsgálata kapcsán hiánypótlás szükséges, úgy a 7 banki munkanapos határidő a hiánytalan dokumentumcsomag átvételét, a hitelellenőrzését követően kezdődik.

Amennyiben a hitelbírálathoz szükséges formanyomtatványokon vagy benyújtott dokumentumokban valótlant állít pénzügyi helyzetével vagy személyes adataival kapcsolatban, de az nem indokolja a kérelem azonnali elutasítását, a Bank mentesül a 7 banki munkanapra vállalt szerződéskötési határidő betartása alól, mert az ügylet nem minősül normál eljárásúnak.

Amennyiben a szerződéskötés a teljes dokumentumcsomag átvételét követően a 7. banki munkanapig az ügyfél hibájából hiúsul meg (pl. nem megfelelő számára a felajánlott szerződéskötési időpont, nem tudja teljesíteni a szerződéskötési feltételeket) a Bank mentesül a folyósítási díj megtérítésétől.


Szükséges dokumentumok:

 • kitöltött kölcsönkérelmi nyomtatvány,
 • amennyiben szükséges pót-nyomtatványok,
 • érvényes fényképes, azonosításra szolgáló igazolvány, lakcímkártya, adókártya, személyi azonosító jel száma hivatalos igazolással,
 • 15 napnál nem régebbi tehermentes, teljes tulajdoni lap (kivéve: hitelkiváltást, jelzáloggal terhelt ingatlan vásárlását, amikor a kiváltandó hitel terhe szerepelhet a tulajdoni lapon),
 • a Bank által elfogadott ingatlan-értékbecslők egyike által készített forgalmi értékbecslés,
 • terhelt ingatlan vásárlása esetén igazolás az ingatlant terhelő fennálló tartozásról, illetve igazolás annak fizetési fegyelméről (önkormányzati-, pénzintézeti-, munkáltatói hitel),
 • adásvétel esetén folyósításra ügyvéd által ellenjegyzett végleges, a KDB Bank szabályainak megfelelő adásvételi szerződés, földhivatal által érkeztetve (befogadásra minimum előszerződés),
 • alkalmazott esetén: 15 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás,
 • utolsó háromhavi fizetési-számlakivonat, amelyre a jövedelem érkezik, ennek hiányában előző évi NAV által hitelesített, eredeti jövedelemigazolás,
 • nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, utolsó háromhavi nyugdíjszelvény másolata (ha az ügyfél postai úton kapja a nyugdíját), vagy az utolsó háromhavi fizetési-számlakivonat másolata,
 • ha az ügyfél egyéni vállalkozó vagy saját tulajdonú cégből kíván jövedelmet igazolni: eredeti NAV által hitesesített jövedelemigazolás, illetve nemleges adóigazolás adótartozásról (“Nullás” igazolás), egyéni vállalkozónál: vállalkozói igazolvány másolata,
 • a fedezeti ingatlan címére szóló 2 db eltérő utolsó havi közműszámla (telefon és gáz, vagy villany), a befizetést igazoló csekkek vagy fizetési- számlakivonatok (a csekkek és a fizetési-számlakivonatok nem lehetnek hátralékosak),
 • a bank a döntéshez szubjektív szempontok alapján a sztenderdtől eltérő, a tájékoztatás során nem ismertetett dokumentumokat is bekérhet a kockázati besorlás, és/vagy a döntés érdekében.


A szerződéskötéshez forint fizetésiszámla szükséges. Pozitív bírálat esetén a Földhivatali bejegyzés díja az Ügyfelet terheli.

Fedezetként olyan lakóingatlan fogadható el, amely:

 • per-, teher- és igénymentes (kivéve elfogadható jogok, terhek)
 • önállóan forgalomképes, tulajdonviszonya rendezett
 • a jelenlegi tulajdonos ellen a fedezetül felajánlott ingatlanon végrehajtás nem történt
 • Bankunk az alábbi ingatlantípusokat nem fogadja el: vályogház, vegyes falazatú ház, faszerkezetes ház, nyaraló, garázs, üzlet, építési telek, külterületi és zártkerti ingatlan stb.A hitelfelvétel során felmerülő költségek az ügyfelet terhelik, kivéve az aktuális kondíciós listában meghirdetett akciókat.
A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a KDB Bank a változtatás jogát fenntartja.

Részletes, teljes körű tájékoztatásért kérjük, keresse fel bankfiókjainkat!

 

* A legalacsonyabb kamat és THM eléréséhez szükséges feltételekről a 2014. október 15-től érvényes kondíciós listákban és terméktájékoztatóban, illetve a Bank honlapján közzétett (www.kdbbank.eu) részletes termékleírásokban tájékozódhat.

** Tippadók esetében, lakáscélú hitel folyósításánál 10 Ft

*** forgalmi érték:  az ingatlannak bejegyzett értékbecslő által a kölcsön felvétele céljából készített olyan értékbecslése alapján meghatározott érték, amely a műszaki értéken túl az ingatlan kereslet-kínálat alakulását is magában foglaló, az értékbecslés elkészültének időpontjában érvényes piaci érték.

 

Kondíciós listák

Hirdetmény magánszemélyek számára a KDB Pagoda hitelkonstrukciókhoz kapcsolódó kedvezmények feltételeiről

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox