Banková záruka

Banková záruka je osobitný právny úkon, medzinárodný spôsob platby pre firemných klientov, definovaný podľa kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Jej podstatou je, že namiesto poverujúceho ponúka platbu KDB Banka, väčšinou bez podmienok, na prvú výzvu, bez skúmania vzťahu ,na základe ktorého sa vykonáva platobný príkaz.
 

Výhody produktu:

  • Dá sa podať aj osobnou aj elektronickou formou
  • Platobné záruky pre nakupujúceho

 

Odporúčania:

Odporúčame našim firemným klientom.
 

Podmienky a technické informácie využitia a požiadania o produkt : Osobne, resp. elektronickou cestou. Podmienkou je existencia bežného účtu a zabezpečenie vhodného krytia.

 

Súvisiace pravidlo:

Bankové záruky reguluje 458. vydanie parížskej Medzinárodnej Obchodnej Komory (URDG Publication No. 458, 1983)

 

Kontakt:

KDB Bank Europe Ltd./ International Payment Team

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox