Financovanie investícií

Dlhodobé úvery poskytnuté k Vašim vývojom a rozvoju Vašej firmy, ktoré naša Banka poskytuje podľa Obchodného Plánu.

Výhody financovania investícií:

  • Použiteľné dlhodobo
  • Splácanie sa vykonáva podľa vopred stanoveného platobného harmonogramu
  • S vykonaním investície sa hodnota podniku zvyšuje
  • Dá sa ich požiadať podľa devízy stanoveným vypožičiavateľom (viď: Bankou zapísané meny)
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox