Firemný bežný účet

Chceli by ste otvoriť bežný účet? U nás je to jednoduché!
Naša banka otvorí účet každej obchodnej spoločnosti, neziskovej organizácii, respektíve firmám so sídlom v zahraničí.

 

Výhody produktu

  • Bezplatné otvorenie účtu
  • Nízky poplatok za vedenie účtu
  • Poskytujeme rýchle a kvalitné bankové služby.
  • V prípade akéhokoľvek pohybu na účte sa vyhotoví výpis z účtu v slovenskom  alebo v anglickom jazyku, ktorý majiteľ účtu dostane osobne, respektíve poštou. Mesačný výpis účtu je bezplatný.

 

Podmienky otvorenia účtu:

O Firemný osobný účet sa dá požiadať Osobne v našej pobočke, po preukázaní osobných dokumentov stanovených v Zozname podmienok, respektíve po vyplnení vnútorných tlačív a po predložení  podpísaného firemného  dokumentu na prihlásenie podpisov.

 

Súvisiace služby:

  • Pokladničné platby- výber, vklad, zmenáreň
  • Viazanie vkladov
  • Prevody
  • Banková karta
  • KDB Kontakt
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox