Firemný účet – vklad základného imania

Naša Banka, pre firmy pred zápisom do Obchodného registra alebo vykonávajúce zvýšenie kapitálu, otvorí neúrokový depozitný účet slúžiaci na zaplatenie základného imania . Banka o jeho zaplatení vydá potvrdenie pre registračný súd.

 

Výhody produktu:

  • Umiestnenú sumu je možné  po zápise alebo po podaní požiadavky o zápis previesť na bežný účet.

 

Podmienky otvorenia účtu:

Účet je možné otvoriť osobne v našej pobočke po preukázaní osobných dokumentov stanovených v Zozname podmienok, respektíve po vyplnení vnútorných tlačív.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox