Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján a lakossági ügyfeleink részére nyújtott fedezetlen (jövedelem jóváíráshoz kötött) típusú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret termék értékesítését átmenetileg felfüggesztettük az új termék feltételeinek kidolgozásáig. Az új termék feltételeinek kidolgozása folyamatban van, melynek kondíciós listáját hamarosan közzé tesszük.

 

Gyors megoldást keres hirtelen fellépő pénzügyi gondokra? Szeretné magát biztonságban tudni a hónap végén is?

Igényeljen szabad felhasználású forint fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretet átmeneti pénzzavarainak leküzdésére!

 

Kinek ajánljuk a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretet?

A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretet (továbbiakban: hitelkeret) azon ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek havi jövedelmük a KDB Banknál vezetett fizetési számlára érkezik. A hitelkeret a rendszeres jóváírásokból automatikusan feltöltődik és a megállapított hitelkeret erejéig ismételten felhasználható.

 

Ki jogosult az igénylésre?

Az igénylő a 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizabelföldi magánszemély lehet, aki jogosult a KDB Banknál lakossági fizetési számla nyitására.

 

Milyen futamidővel vehető igénybe a hitelkeret?

A hitelkeret futamideje 1 év, amely a 2016. október 18-ától megkötött szerződések esetében automatikusan – a Bank ellenkező tartalmú előzetes írásbeli értesítése hiányában – további egy évvel meghosszabbodik, amennyiben az ügyfél megfelel az ügyfélminősítésen és teljesíti az igénylési feltételeket.

 

Mekkora összeghez lehet hozzájutni?

A hitelkeret minimum összege: 50.000 Ft, maximum összege: 700.000 Ft.

 

Hogyan kell törleszteni vagy visszafizetni a hitelkeretet?

A hitelkeret kamata minden hónap 12. munkanapján esedékes, a tőketartozás a futamidő végén, egy összegben válik esedékessé.

 

Milyen díja, költsége van a hitelkeret igénybevételének, fenntartásának?

A hitelkeret igénybevételekor a Bank egyszeri kezelési költséget, a fel nem használt hitelkeret összege után rendelkezésre tartási díjat számít fel.

A hitelkerethez kapcsolódó kamatokat, költségeket, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját, mértékét és esedékességét a mindenkor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek részére fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan” elnevezésű hirdetmény tartalmazza. A számlanyitásra és számlavezetésre vonatkozó kondíciókat a „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” elnevezésű kondíciós lista tartalmazza. A kondíciós listák megtalálhatók bankfiókjainkban, valamint honlapunkon. 

 

Milyen feltételeket kell teljesíteni az igénybevételhez?

Az igénylő az alábbi feltételek mellett igényelheti a hitelkeretet:

 • Az ügyfél 18. életévét betöltött, cselekvőképes devizabelföldi magánszemély
 • KDB Banknál vezetett fizetési számla megléte
 • Havi rendszeres jövedelem jóváírás a fizetési számlán, amely már legalább 3 alkalommal teljesült (3 hónapos fizetési számla történet alapján)
 • Az ügyfél nem szerepel a KHR rendszer adóslistáján
 • Az ügyfél ellen nem indult magáncsőd eljárás
 • Az ügyfélnek nincs késedelmes tartozása a KDB Bankkal szemben
 • Az ügyfél rendelkezik legalább egy érvényes csoportos beszedési vagy állandó átutalási megbízással a fizetési számlán vagy a szerződéskötésig ezeket a megbízásokat megadja

 

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az igényléshez?

 • Kitöltött és aláírt hitelkérelmi nyomtatvány
 • Érvényes személyi azonosító okmány, lakcímkártya
 • Alkalmazott esetén: 15 napnál nem régebbi eredeti munkáltatói jövedelemigazolás a Bank formanyomtatványán kitöltve
 • Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, amelyre az ügyfél jövedelme érkezik
 • Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, és az utolsó havi fizetési számlakivonat vagy nyugdíjszelvény másolata
 • Meglévő, más hitelintézetnél fennálló kölcsönszerződés(ek) másolata; fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret és hitelkártya esetén a hitelkeret szerződés(ek) másolata és utolsó 3 havi számlakivonat arról a számláról, amelyről a törlesztés történik
 • Megbízás csoportos beszedésre vagy állandó átutalásra vonatkozóan (amennyiben még nincs)

 

A hitelképesség vizsgálata során egyéb dokumentumok is bekérhetőek.

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a Bank a változtatás jogát fenntartja.

Részletes, teljes körű tájékoztatásért kérjük, keresse bankfiókjainkat!

Kondíciók

 

Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott található tájékoztatókra, illetve hasznos, a pénzügyi döntést segítő alkalmazásokra (hitel- és lízingtermék választó program, hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program).

 

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree