Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásával nyújtott finanszírozási termékek

A KDB Bank Európa Zrt. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása mellett egyszerűsített bírálatú,

 • folyószámla hitelkeret konstrukciójával, a finanszírozási nehézségek megoldására gyors elbírálású, szabadon felhasználható és a számlaforgalommal automatikusan feltöltődő, akár 100 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret, illetve
 • a hosszabb távú forrásszükségletek fedezésére akár 250 millió Ft vagy annak megfelelő összegű devizafinanszírozás

igénylésére nyílik lehetőség.

 

A hiteligénylő vállalkozásra vonatkozó legfontosabb közös feltételek:

 • A hitelt a 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- és középvállalkozásnak minősülő, Magyarországon bejegyzett vállalkozások igényelhetik;
 • Legalább 3 lezárt üzleti éves működési múlttal rendelkeznek;
 • A hiteligénylő vállalkozás értékelési tartalékkal csökkentett saját tőkéje a hitelkérelem benyújtását megelőző 2 lezárt évben nem lehet negatív;
 • A hiteligénylő vállalkozásnak és a vállalkozás tulajdonosainak a hitelkérelem benyújtásakor a KHR adatbázisában nincs nyilvántartva lejárt, vagy több mint 30 napos késedelemmel rendezett tétele;
 • A hiteligénylő vállalkozásnak nincs lejárt (és át nem ütemezett) köztartozása;
 • A hiteligénylő vállalkozásban a hitelkérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül nem történt 50%-ot meghaladó mértékben tulajdonosváltás és a tulajdonosok kapcsán nem lehet el nem bírált bejegyzési kérelem;
 • A hiteligénylő vállalkozásnak meg kell felelni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában foglalt feltételeknek.

 

További közös feltételek a futamidő alatt:

 • A hiteligénylő vállalkozás KDB Bank Európa Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számláján legalább a finanszírozási összeg háromszorosának megfelelő éves „tartozik” forgalom biztosítása szükséges;
 • A futamidő alatt felhatalmazás KDB Bank Európa Zrt. részére beszedési megbízás benyújtására a hiteligénylő vállalkozás más banknál vezetett pénzforgalmi számláira.

 

Tudnivalók a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességéről:

 • a fenti szolgáltatásokat kizárólag a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalás mellett nyújtja a KDB Bank Európa Zrt.;
 • a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának feltételeit, a hiteligénylő vállalkozás által viselendő aktuális díjának mértékét, kiszámításának szabályait a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. erre vonatkozó üzletszabályzata és hirdetménye tartalmazza;
 • A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának mértéke a szerződéses összeg 80%-a. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. állami viszontgaranciával vállalja készfizető kezességét, mely állami támogatásnak minősül.

 

Folyószámla hitelkeret

A folyószámla hitelkeret fontosabb jellemzői:

  Összege:         

minimum 1.000.000 Forint, maximum 100.000.000 Forint,

de legfeljebb a hiteligénylő vállalkozás, a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt évi árbevételének 25%-ának erejéig.

  Futamideje:

maximum egy év, de a pozitív banki bírálat esetén a hitelkeret újabb egy évre meghosszabbítható.

  Kamatfizetés:

havonta

  Biztosítékok:

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásán felüli biztosíték: magánszemély tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalása

  A folyószámla hitelkeret kezeseire vonatkozó legfontosabb feltételek:

 • Legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel bíró, nagykorú természetes személy tulajdonos (vagy tulajdonosok) készfizető kezessége szükséges, aki magyar állampolgár vagy Magyarországon minimum 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező, Európai Unió tagállam állampolgára. Ha a kezes kettős vagy több állampolgárságú személy, legalább az egyik állampolgárságának magyarnak vagy Európai Unió tagállam állampolgárságának kell lennie illetve minimum 3 éves magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie vagy életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnia;
 • A kezes nem szerepelhet a KHR adatbázisában lejárt tartozással;
 • A kezesnek meg kell felelni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában foglalt feltételeknek;
 • Betéti társaság hiteligénylő esetén legalább egy kültagjának kezességvállalása szükséges,
 • A kezesnek ingatlan tulajdonnal (legalább 50%-os tulajdoni hányaddal) kell rendelkeznie.

 

Egy éven túli finanszírozás

Az egy éven túli finanszírozás fontosabb jellemzői:

  A finanszírozás típusai:

 • kölcsön illetőleg eseti hitelkeret nyújtása
 • rulírozó (feltöltődő) hitelkeret nyújtása
 • garancia kibocsátása

  A finanszírozás pénzneme:

Forint, EUR és USD

  Összege:         

 • minimum 5.000.000 Forint, maximum 250.000.000 Forint,
 • minimum 17.000 EUR, maximum 800.000 EUR, de legfeljebb 250.000.000 Forintnak megfelelő EUR,
 • minimum 20.000 USD, maximum 850.000 USD, de legfeljebb 250.000.000 Forintnak megfelelő USD,

de nem haladhatja meg

 • a hiteligénylő vállalkozás előző lezárt évi árbevételének 20%-át szorozva a finanszírozási futamidő éveinek számával, illetve feltöltődő hitelkeret esetén az előző lezárt évi árbevételének maximum 20%-át és
 • a hiteligénylő vállalkozás értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke értékének ötszörösét.

  Futamideje:

 • kölcsön és nem feltöltődő hitelkeret esetén: minimum 1 év, maximum 10 év
 • feltöltődő hitelkeret esetén: minimum 1 év, maximum 3 év
 • garancia esetén: minimum 1 hónap, maximum 5 év

  Saját erő követelmény:

Beruházási hitel esetén a hiteligénylő vállalkozásnak a beruházás tervezett költségének legalább 20%-ának megfelelő saját forrással kell rendelkeznie.

    Biztosítékok:

 • Első ranghelyi egyedi zálogjog ingatlanon, ingóságokon;
 • Legalább egy, természetes személy vagy nem természetes személy készfizető kezességvállalása.

  Egyéb feltétel:

A biztosítékul felajánlott zálogtárgyra kötött, a KDB Bank Európa Zrt. javára bejegyzett hitelbiztosítéki záradékkal ellátott vagyonbiztosítás.

 

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, amennyiben a finanszírozási termékekkel kapcsolatban további részletek érdeklik, kérjük, írjon nekünk az info@kdbbank.eu címre vagy hívja az +36 1 473 4440-es KDB Kontakt számot.

 

Jelen információs anyag kizárólag tájékoztató jellegű és nem minősül ajánlatnak vagy bármilyen tanácsadásnak. A fent ismertetett termékkonstrukciókra vonatkozóan a KDB Bank Európa Zrt a változtatás jogát külön értesítési kötelezettség nélkül fenntartja.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree