Jelzáloghitelek kamatkockázatai

TÁJÉKOZTATÓ KAMATPERIÓDUS VÁLTÁSRÓL

5 VAGY 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSRA VÁLTÁS ESETÉN

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 9/2019. (IV.15.) számú ajánlásával (továbbiakban: MNB ajánlás) összhangban, a kamatkockázat mérséklése és a jövőbeni törlesztőrészlet kiszámíthatósága érdekében lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek, hogy jelenlegi kamatperiódusukat 5 vagy 10 éves kamatperiódusra módosítsák!

 

A kamatkockázatról az alábbi tájékoztatáson túl további információkat talál az MNB weboldalán ide kattintva.

 

Kamatperiódus váltásra vonatkozó kérelmének benyújtása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatónkat, melyben összefoglaltuk Ön számára a kamatperiódus módosítással kapcsolatban, hogy:

 • Mit jelent a kamatkockázat, és hogyan változhat a jelenlegi változó kamatozású kölcsönének törlesztőrészlete?
 • Kik jogosultak kamatperiódus váltást kezdeményezni?
 • Mi az igénylési folyamat kamatperiódus módosítás esetén?
 • Mi alapján határozzuk meg az új kamat mértékét, továbbá milyen költségekre számíthat?
 • Amennyiben nem tud, vagy nem kíván élni a kamatperiódus váltás egyszerűsített lehetőségével, milyen egyéb szerződésmódosításra van lehetősége?

 

Mit jelent a kamatkockázat, és hogyan változhat a jelenlegi változó kamatozású kölcsönének törlesztőrészlete?

A változó kamatozású jelzálogkölcsön kamat mértéke kamatperiódusonként változhat (a referenciakamathoz igazodva 3 vagy 6 havonta), akár pozitív, akár negatív irányba is. A kamatperiódus azon időszak, amely időszak alatt a kölcsönre megállapított ügyleti kamat mértéke változatlan. Ez azt is jelenti, hogy adott kamatperióduson belül fizetendő törlesztőrészletek állandóak.

Az ügyleti kamatok változása az Ön számára akár jelentős kockázatot is jelenthet, mert ezeket nem lehet előre kiszámítani. Ezt a kockázatot nevezzük kamatkockázatnak. Amennyiben csökken a kamat mértéke, úgy a fizetendő törlesztőrészlet is csökken, azonban ha növekszik, úgy az Ön által fizetendő törlesztőrészlet is emelkedik. Minél hosszabb ideig rögzített a kamat, az Ön törlesztőrészlete is annál tovább marad változatlan. Ha Önnek hosszú távon fontos a törlesztőrészlet változatlansága, kiszámíthatósága, akkor érdemes megfontolnia, hogy hitele kamatát szerződésmódosítással hosszabb távra rögzítse! Bár a hosszabb távra rögzített kamatozású hitelek kamata jellemzően magasabb, cserébe azonban hosszabb időre védelmet nyújtanak a törlesztőrészletek esetleges emelkedése ellen.

A változó kamatozású jelzálogkölcsönök kamatkockázatával kapcsolatban további információkért kérjük, olvassa el az MNB által készített kamatkockázatról szóló tájékoztatót.

 

Kik jogosultak kamatperiódus váltást kezdeményezni?

Az MNB ajánlás alapján azon ügyfeleink jogosultak a kamatperiódus váltást kezdeményezni, akik megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:

 • a módosításra kerülő kölcsönszerződés 2015. február 01. napját megelőzően került megkötésre,
 • a felvett kölcsön változó kamatozású,
 • a kölcsönszerződéséből esetlegesen fennálló késedelme nem haladhatja meg a 90 napot az értesítő levél kiküldése napján,
 • a kamatperiódus váltásra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában nem vesz részt fizetéskönnyítési programban, vagy a rá vonatkozó fizetéskönnyítési időszak már lejárt,
 • a kölcsönszerződése állami kamattámogatással nem érintett,
 • illetve az ajánlás nem terjed ki a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésre.

Az 5 vagy 10 éves kamatperiódusra váltás további feltételei:

 • Levélben megkeresett ügyfelek részére a vonatkozó szerződésmódosítási kérelmet a Bank által elvárt formában legkésőbb a kiküldött levélben meghatározott napig be kell nyújtani a KDB Bank Központi fiókjában (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)
 • A szerződésmódosítást minden - az eredeti kölcsönügyletben ügyletszereplőként bevont - szereplőnek alá kell írnia.
 • Amennyiben a kamatperiódus váltással kapcsolatos szerződésmódosítási kérelem beadásának időpontjától számított 30 napon belül a kölcsönszerződés módosítás nem kerül aláírásra, úgy a kamatperiódus váltásra vonatkozó kérelmet a Bank elutasítja.
 • A kamatperiódus váltás beállításáig a törlesztőrészleteket az eredeti szerződés alapján köteles az adós megfizetni.

 

Mi az igénylési folyamat kamatperiódus módosítás esetén?

Tájékozódás: Szerződésmódosítás feltételeiről jelen honlapon, Központi fiókunkban vagy a +36-1-374-9990-es KDB Kontakt telefonos elérhetőségünkön tájékozódhat.
Kérelem benyújtása: A kamatperiódus váltást az Adós kezdeményezheti a KDB Bank központi fiókjában.
Egyeztetés szerződéskötési időpontról: Fióki munkatársunk a szerződésmódosítás elkészítését követően felveszi Önnel a kapcsolatot és egyeztet egy önnek megfelelő időpontot a szerződéskötéshez, ahol a kölcsönügyletben szereplő minden Adós megjelenése kötelező.
Szerződésmódosítás aláírása: A szerződésmódosításnak a kamatperiódus váltásra vonatkozó kérelem benyújtását követő 30 napon belül meg kell történnie. A szerződés aláírását megelőzően a kölcsönszerződése vonatkozásában nyilvántartott késedelmet rendezni szükséges. A szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalása szükséges.
Új kamat beállítása, értesítő levél kiküldése:

 • Beállítás napja: Az új kamat beállításának legkorábbi időpontja a szerződéskötést követő 2. esedékességi nap.
 • Törlesztési ütemterv kiküldése: Az új kamat beállításának napját követő 20 napon belül, melyben szerepelnek a módosult kamat alapján megfizetendő jövőbeni törlesztőrészletek
 • Az új törlesztőrészlet első esedékessége: A beállítás napját követő első esedékesség.
 • Kamatváltozás gyakorisága: 5 év (60 hónap) vagy 10 év (120 hónap).

A Beállítás napjáig az eredeti kölcsönszerződése alapján köteles megfizetni az esedékes törlesztőrészleteket!

 

Mi alapján kerül meghatározásra az 5 vagy a 10 éves kamatperiódusú kölcsön kamatlába, milyen költségekkel kell számolnia?

A kamatperiódus váltás lehetőségéről kiértesített Ügyfeleink esetén az ügyleti kamat egyedileg kerül meghatározásra, bővebb tájékoztatás a névre szólóan megküldött levélben kerül meghatározásra.

A kamat 5 vagy 10 éves kamatperiódusban rögzített, de a kamatperiódus fordulónapján a Bank a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamat-változtatási mutató alkalmazásával módosíthatja azt. Ez nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Bank által alkalmazott kamat-változtatási mutató: H4K. A Bankunk által alkalmazott kamatváltoztatási mutatóról további részletes tájékoztatást honlapunkon és az MNB fogyasztóvédelmi oldalán talál.

A kamatperiódus váltás során megfizetendő költségek, díjak:

 • Szerződésmódosítási díj: 15.000 forint, mely a szerződésmódosítási kérelem benyújtásakor esedékes.
 • Nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésének díja: 1.000 forint.
 • Közjegyzői okiratba foglalás díja: a mindenkori közjegyzői díjszabás szerint, amelynek összegére a Banknak nincs ráhatása.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merül fel, hívja a +36 1 374 9990-es számot vagy keresse fel személyesen a Központi fiókunkat, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.

 

Amennyiben nem tud, vagy nem kíván élni a kamatperiódus váltás egyszerűsített lehetőségével,

úgy lehetősége van:

 • úgynevezett hitelkiváltású kölcsönt igényelni, azonban fontos kiemelnünk, hogy hitelkiváltás esetén új hitelbírálat is történik. Hitelkiváltás során szabadon választhat az elérhető konstrukciókból, és lehetősége van a szerződés egyéb módosítására is, mint például a hitel szereplőinek módosítása, fedezet módosítása, többlet összeg igénylése, amennyiben az új hitelbírálati eljárásban megfelelnek a módosított feltételek. A hitelbírálathoz minden szükséges dokumentum benyújtása szükséges. Pozitív döntés esetén az eredeti hitelszerződés megszűnik, az ingatlant terhelő zálogjog törlésre kerül (díjköteles), majd ezt követően az új kölcsönszerződés vonatkozásában új bejegyzés kerül az ingatlanra és az új feltételek alapján fizeti a kölcsönét tovább.
 • Lehetősége van fizetéskönnyítési módozataink közül választani
  • futamidő hosszabbítás - a futamidő az eredeti futamidő kezdetétől számítva maximum 25 évre hosszabbítható, és az adós /adóstárs életkorának a kölcsön futamidejének lejáratakor szabályzatunkban meghatározott életkori kritériumnak is meg kell felelnie. Eszerint a legfiatalabb adós(társ) maximum 70 éves lehet a kölcsön lejáratakor.
  • tőkemoratórium - a tőkemoratórium időszaka maximum 2 év lehet.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A kölcsön igénylési és további feltételei, a kölcsönnel kapcsolatos kamatok, díjak és költségek mértékét és számítási módját a Bank INGATLAN FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós listák tartalmazzák.

 

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree