KDB Banka

Na základe našich skúseností s financovaním, s našimi službami a obchodnou politikou, ponúkame flexibilné finančné riešenia pre podobne rozmýšľajúce podniky orientované na úspech a pre súkromne osoby.

Od úverov na motorové vozidlá a hypotekárnych úverov až po financovanie projektov veľkopodnikov je KDB Bank Europe Ltd. vo väčšine finančných služieb partnerom podnikov a súkromných klientov.   

Vyhľadajte naše služby, aby sme Vám mohli pomôcť pri realizácii Vašich obchodných predstáv!

 

 

Odkaz od vedenia

Dvojitý prístup: Stabilita a rast

 

V roku 2012 som Vás pozdravil ako nový vedúci KDB Bank (Maďarsko) Zrt. Po roku Vám s rovnakou radosťou oznamujem, že naša Banka si v roku 2013 zmenila svoje meno na KDB Bank Európa Zrt. Za zmenou názvu stoja perspektívne a rozsiahle zmeny: naša obchodná činnosť bola už pred tým  „neobmedzenou”, ale teraz sme vďaka Európskemu rozširovaniu našich pobočiek aj v skutočnosti prestúpili cez štátne hranice.   

Rast je dušou našej obchodnej filozofie a v nasledujúcich rokoch sa stane bez pochýb kľúčovým slovom KDB Bank Európy. Spokojne môžme vyhlásiť, že spolupráca medzi KDB Bank Soul a jej Európskou dcérskou spoločnosťou, našou Bankou je čoraz užšia. Dôvodom je uznanie svojich od seba neoddeliteľných potrieb, ktoré sa týkajú stability a rastu spoločnosti.

Našim obchodným partnerom, vedeniu a pracovníkom KDB Banky odkazujem, ako som už vyzdvihol aj skôr: vysníval som si vytvorenie Banky, ktorá sa usiluje o stabilitu, vďaka čomu zbytočne neriskuje, ale kvôli rozvoju je pripravená konať. Zaviazali sme sa dodržiavať dvojitú požiadavku, keďže sme súčasťou a formujúcou čiastkou globálnej stratégii KDB finančnej skupiny, ktorá sa pravidelným vzrastom do roku 2020 sa stane priekopníkom a dostane sa na vedúcu pozíciu medzi najvplyvnejšie finančné skupiny sveta. Môžeme pokojne tvrdiť, že sme schopný čeliť výzvam rýchlo sa meniaceho a globalizačného sveta.   

Obchodnú činnosť nemôžme vykonať bez stabilného rastu, taktiež stabilitu a rast nemôžme dosiahnuť bez vyváženosti. Silnou ázijskou kapitálovou podporou vystúpime z tieňa európskej krízy. Úprimne veríme, že aj v budúcnosti sa budú realizovať rozsiahle spoločné projekty a nájdeme nových spojencov, keďže to je základným a rozhodujúcim bodom našej stratégie rastu.

Potrebujeme stabilitu, teda zameranie na financovanie spoločnosti nie je pre nás len možnosťou, ale aj nevyhnutným zdrojom. Ak zbytočne riskujeme, nie sme schopný vykázať trvalo udržateľný rozvoj.  Naša stratégia je vyvážená, keďže úspešne kontrolujeme naše príjmy, výdavky a prevádzkové náklady. Vieme, že každý ušetrený cent je úspešnou investíciou do budúcnosti našej Banky a našich Klientov.  

Pokračujeme v rozširovaní našej sieti, prvé kroky sme začali už prebiehajúcim otváraním slovenskej, českej a rakúskej pobočky, rozširovanie sa vzťahuje aj na naše činnosti financovania. Súčasťou toho je, že našu pozornosť obrátime na vyhľadanie nových možností osobného financovania, teda sa môžeme viac koncentrovať na financie súkromných osôb. Vďaka čomu všetkým Klientom pobočiek KDB Bank Európa venujeme osobitnú pozornosť..

Ak sa pozrieme na blízku budúcnosť, našim cieľom je, aby sme posilnili náš vplyv na bankovom trhu a aby sme ďalej zvyšovali našu finančnú silu; aby sme svojim Klientom poskytli úplné, prispôsobené a výhodné služby. Vieme, že naše ciele dosiahneme len s podporou našich Klientov, preto KDB Bank Európa rešpektuje a podporuje svojich cieľavedomých a lojálnych Klientov.  

Vytvárame ešte výhodnejšie obchodné príležitosti zabezpečením flexibilných riešení. S použitím inovatívneho prístupu zrýchlime tempo vývoja, bezchybnému fungovaniu našich bankových služieb pomáha stále aktuálna technologická podpora, ktorá má vedúce postavenie na trhu; Snažíme sa dosiahnuť vedúcu pozíciu v rôznych segmentoch a získať aj ďalšie, ktorých výhody si garantovane budú užívať aj naši Klienti.

Vieme, že skutočný vývoj potrebuje čas. Práve preto začíname ihneď a bezodkladne. Toto je tá chvíľa, keď budeme mať príležitosť napredovať a rozširovať sa, čo garantuje obchodné úspechy našich Klientov a náš spoločný rozvoj. V tejto chvíli si môžeme povedať, že naše dvojité ciele, rast a stabilita sú splniteľné a KDB Banka Európa to dokáže dosiahnuť.

Prajem Vám rok bohatý na obchodné úspechy!

 

S pozdravom:

Chung, Hun Jin

Prezident- Generálny riaditeľ

KDB Bank Europe Ltd.

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox