Naša materská banka, KDB Soul

 

Od založenia Kórejskej Rozvojovej Banky v roku 1954, ako významná finančná inštitúcia financujúca podniky, riadi vo svojom domove ekonomický rozvoj a národné financie. KDB sa usiluje, aby uspokojila širokú škálu potrieb, či ide o financovanie prostriedkov, investičné bankové služby, medzinárodné financovanie, poradenské služby alebo projektové financovanie – so všetkými službami zabezpečuje výhodné hospodárske prostredie pre podniky. Počas jej histórie sa úloha finančnej inštitúcie postupne menila, jej funkcia sa plynule rozvíjala:  banka sa v 1950–ich, 60-ich rokoch špecializovala na podporu rozvoju, v 70-ich, 80-ich rokoch sa stala dlhodobým poskytovateľom peňažných služieb, kým v 90-ich rokoch sa jej rozhodujúcou činnosťou stalo financovanie investícií a podnikov. Po kórejskej finančnej kríze bola KDB na čele pri podpore rozvoja štruktúr podnikov a stabilizácii národnej finančnej situácii.

KDB Banka sa počas svojho pôsobenia stala najväčšou finančnou inštitúciou v Južnej Kórei, ktorú vlastní vláda, vďaka čomu sa aktívne podieľa na realizácii cieľov hospodárskej politiky; pričom svojim partnerom ponúka klientsky zamerané, spoľahlivé a výnosné finančné produkty. 

V roku 2009 sa ukončila privatizácia  KDB Banky a vytvorila sa finančná holdingová spoločnosť pod názvom KDB Finančná skupina. V rámci firemnej skupiny KDB Banka má 2630 zamestnancov,  44 miestnych  pobočiek, 7 zámorských pobočiek, 5 zahraničných dcérskych spoločností a 2 zahraničné zastúpenia.
Medzi zahraničnými pobočkami KDB Banky sa jedna nachádza v Londýne, dve pobočky v Írsku a v Maďarsku a 1 európske zastúpenie v Nemecku (Frankfurt).

KDB Finančná Skupina rozhodne podporuje rast Kórejskej ekonomiky a vládne úsilie, aby Južnú Kóreu rozvinuli, aby bola najdominantnejším finančným strediskom v Ázii. Cieľom KDB banky je, aby sa do roku 2020 stala jednou z 20–ich vedúcich finančných skupín sveta.

KDB Finančná skupina

KDB Banka 
Daewoo Cenné papiere
KDB spoločnosť rizikového kapitálu
KDB Správcovská spoločnosť
KIAMCO Správcovská spoločnosť
 

Úverové ratingy

Moody’s: Aa3
Standard & Poor’s: A
Fitch: AA-

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox