Okamžitý menový obchod

Okamžitý (spot) obchod, je taký výmenný obchod, ktorý sa vykonáva 2. deň od obchodného dňa (T+2 dni valuty) medzi dvoma menami, t. j. transakčný dobropis na príslušnom účte. 
Našim Klientom zabezpečíme možnosť na jednodňové vykonanie alebo na okamžitú výmenu, na vzťahujúce sa výmenné kurzy.

 

KDB ponuka:

Nad sumou 50.000 EUR alebo USD (alebo príslušná suma v iných menách) pre našich Klientov v pracovnej dobe poskytujeme možnosť na individuálny okamžitý menový obchod.


(P-Š: 8.30-16:30, P: 8.30 – 15.30)

 Pre ďalšie informácie si prosím vyhľadajte náš zákaznícky servis!

 

Typy výmenných kurzov zaznamenané s KDB Bankou:

  • Menový kurz
  • T- dňový devízový kurz
  • T+1 dňový devízový kurz (na niektoré meny)
  • T+2 dňový devízový kurz
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox