Osobný účet

Chceli by ste svoje finančné transakcie vykonávať rýchlo a jednoducho? Otvorte si u nás bežný účet!

 

Naša banka vedie osobný účet - na vybavenie všetkých bankových transakcií, pre každú domácu a zahraničnú osobu v eurách  a aj v cudzej mene (HUF, USD).

 

Výhody produktu:

•    Bezplatné otvorenie účtu

•    Rýchle a flexibilné vybavenie všetkých transakcií

•    Nízky poplatok za vedenie účtu

•    V prípade akéhokoľvek pohybu na účte bude vyhotovený výpis z účtu v slovenskom alebo v anglickom jazyku, ktorý majiteľ účtu dostane osobne, respektíve prostredníctvom pošty. Mesačný výpis z účtu je bezplatný.

 

K otvoreniu účtu nemusíte urobiť nič viac, len prísť do našej pobočky, kde Vám po preukázaní originálu svojich dokladov a vyplnení tlačív, po vykonaní identifikácie klienta, ihneď otvoríme bežný účet.

 

Dostupné služby k bežnému účtu:

•    Pokladničné platby – výbery, vklady, zmenáreň.

•    Termínované vklady – Stále akcie na výhodné úročenie vkladov!

•    Prevody

•    Banková karta – Elektronické a embosované platobné karty.

•    KDB Kontakt – Zákaznícky servis: +36 1 473-4440.

•    KDB Mobil Kontakt – SMS služby o pohybu na účte.

•    KDB NetBank – Pohodlné vykonávanie bankových transakcií!

 

Kontakt:

Na spodnej časti strany si môžete stiahnuť tlačivo na otvorenie účtu. Prosíme Vás, aby ste tlačivo poslali na adresu KDB banky poštou, prostredníctvom e- mailu alebo faxom.

 

Naša adresa: Obchodná 2, 811 06 Bratislava

Naša e-mailová adresa: info@kdbbank.eu

 

Tel.  číslo : +421 2 32116880

Číslo faxu: +421 2 32116899

 

Pre podrobnejšie informácie zájdite na našu pobočku alebo KDB Kontakt: +36 1 473-4440.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox