Platobné karty (Firemné)

VISA firemné platobné karty vydané KDB bankou sa dajú vyžiadať len k bežným účtom založeným v EUR,HUF a USD. Platobné karty typu DEBIT sa môžu používať celosvetovo na výber v hotovosti z automatov a z pobočiek banky a na nakupovanie v miestach s logom VISA.

Naše firemné platobné karty odporúčame pre individuálne a partnerské podnikanie. K jednému bankovému účtu sa dá požiadať o jednu hlavnú kartu a neobmedzené množstvo vedľajších kariet.

 

Aké sú výhody KDB platobných kariet?

  • Denný nákupný a výberový limit sa dá nastaviť individuálne cez KDB NetBank alebo Call centra
  • K platobným  kartám  sa dajú vyžiadať aj výhodné SMS služby

 

Aké firemné platobné karty vydáva KDB?

Visa Business: Embosovaná platobná karta, ktorú môžu žiadať výhradne firemní Klienti a podnikatelia. Naši Klienti s firemnou platobnou kartou majú na obchodných cestách a firemných večerách ľahší prístup k účtu firmy a majú ľahšie účtovanie nákladov. S firmou nastaviteľné výdavkové limity robia kontrolovateľným  používanie bankových kariet.

 Splatnosť: 1 rok. Minimálny počiatočný zostatok: 300,- EUR.

 

Podmienky požiadania:

  • KDB firemný bežný účet
  • Musí sa považovať za individuálne podnikanie alebo za obchodnú spoločnosť
  • Minimum 300,- EUR počiatočný zostatok na účte

 

Ako sa dá požiadať o KDB firemnú platobnú kartu?

Vyhľadajte najbližšiu pobočku KDB banky k Vášmu bydlisku (zoznam pobočiek nájdete na našej webovej stránke), kde Vám ochotne budú naši kolegovia k dispozícii pri uzatvorení zmluvy o platobnej karte. 

 

O vytvorení platobnej karty a PIN kódu Vás Banka informuje telefonicky do 15 dní od žiadosti.

 

O aké súvisiace služby môžete požiadať ku KDB firemnej platobnej karte?

Posielanie SMS, KDB Kontakt, KDB PC Kontakt Midi – Max, KDB Netbank

 

Za akých podmienok môžete požiadať o platobnú kartu k firemnému účtu ?

  • Podmienky na požiadanie kariet k firemným účtom si môžete prečítať v dokumente „Podmienky firemných platobných kariet ”.

Pri požiadaní má Banka právo vyžiadať si bezpečnostnú zálohu (kauciu) od Klienta. V prípade, ak sa to stane, kartu si možno prevziať iba po podpísaní zmluvy o kaucii.

 

Dôležité informácie:

Bezpečnosť

 

Po vyžiadaní Vám k platobným kartám objednáme osobný tajný kód, PIN kód, ktorý potrebujete pri výbere peňazí v hotovosti a pri nakupovaní. PIN kód zabezpečí, aby ste s platobnou kartou vedeli vybrať peniaze len Vy.

Odporúčame dokument obsahujúci Váš osobný PIN kód zničiť.

       Ak ste stratili, alebo Vám ukradli Vašu bankomatovú kartu, prosíme Vás, aby ste kartu čo najskôr zablokovali. Po blokovaní ohláste, či budete potrebovať novú kartu

 

K platobným kartám objednáme osobný tajný kód, PIN kód, s ktorým môžete požiadať o blokovanie platobnej karty cez Call Center KDB Bank Európa Zrt.: na t. č. +36 1 473-4440 (pracovné dni od 7 do 20 hodiny) a pri SIA Central Europe Zrt. Na t. č.+36 1 421-2299 (24 hodín), resp. zo zahraničia pri Visa International Customer Service na t. č. (1) 410-581-3836 (24 hodín).

 

Splatnosť

Platobná  karta je platná do dátumu označenom na karte, do 24. hodiny posledného dňa splatného mesiaca. Pred splatnosťou Banka predlží Vašu platobnú kartu, ak máte k dispozícii potrebné krytie.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox