Pravidelné prevody

Klienti našej Banky s bežným účtom v eurách majú možnosť na vykonanie pravidelných prevodov s fixnou sumou (spoločné náklady, fixné mesačné čiastky úverov) so zadaním pravidelných prevodných príkazov. Banka v stanovených intervaloch prevedie na účet prijímateľa Vami stanovenú sumu.

 

Výhody produktu:

  • Rýchle a flexibilné vybavenie
  • pohodlné, keďže naši Klienti nemusia kvôli pravidelnému prevodu neustále vyhľadávať Banku
  • v prípade pravidelných prevodov sa vďaka 5 dňovej čakacej dobe príkaz vykoná aj vtedy, ak máte potrebné krytie k dispozícii len neskôr (najneskôr do 5 dní).

 

Odporúčame:

  • Odporúčame každému Klientovi našej Banky s osobným účtom, vďaka čomu sa zjednoduší jeho manipulácia s financiami.

 

Podmienky a technické informácie využitia a požiadania o produkt:

  • Osobne v  pobočke Banky. Podmienkou je existencia osobného účtu v eurách.
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox