Projektové financovanie (vrátane syndikovaných úverov)

Dlhodobé úvery na špeciálne investície, vývoj podnikania alebo na financovanie špeciálnych prostriedkov.

Prednosti:

  • Finančné riešenie šité na mieru
  • Dá sa ich splácať z budúcich príjmov projektov
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox