Služby

PREČERPANIA

Naša Banka ponúkne úver svojmu firemnému klientovi, ktorý ho v dohodnutom rámci a splatnosti so zaťažením svojho účtu,  môže využiť slobodne. Negatívny zostatok prichádzajúce položky automaticky doplnia, tým  sa stane služba znovu využiteľnou. 

 
Pre vypožičiavateľa je to priaznivé, lebo:

 • Používanie je flexibilné
 • Výber peňazí a splácanie je jednoduché (efektívne a pohodlné)
 • Dá sa použiť  v eurách aj v cudzej mene
 • Na niektoré výbery nie je potrebné ďalšie schválenie

 

DOPLŇUJÚCE A NEDOPLŇUJÚCE  PEŇAŽNÉ SLUŽBY V EURÁCH

Doplňujúce: Odporúčame Vám ich vtedy, ak Vaša firma potrebuje pravidelné financovanie prevádzkovým kapitálom, s ktorým je schopná prekonať výkyvy sezónnych výnosov alebo svoje dlhodobé platobné povinnosti.


Nedoplňujúce: Odporúčame Vám ich vtedy, ak Vaša firma potrebuje pravidelné financovanie prevádzkovým kapitálom/preklenovaciu pôžičku na vybavenie jednorazovej transakcie.

 

Pre vypožičiavateľa je to priaznivé, lebo:

Flexibilné používanie a splácanie

 

DOPLŇUJÚCE A NEDOPLŇUJÚCE  PEŇAŽNÉ SLUŽBY V CUDZEJ MENE 

Doplňujúce: Odporúčame Vám ich vtedy, ak Vaša firma potrebuje pravidelné financovanie prevádzkovým kapitálom, príjmy a povinnosti sú očakávané v cudzej mene.

Nedoplňujúce: Odporúčame Vám ich vtedy, ak Vaša firma potrebuje pravidelné financovanie prevádzkovým kapitálom/preklenovaciu pôžičku na vybavenie jednorazovej devízovej transakcie.

Výhody devízových finančných služieb:

 • Flexibilné
 • V prípade vyplatenia importovaného tovaru sa dá ušetriť poplatok na konverziu a čas jeho vybavenia
 • V prípade vyplatenia importovaného tovaru sú úrokové sadzby nízke a nie sú kurzové riziká
 • Sú k dispozícii s Vami požadovanej mene (viď: Bankou zapísané meny)

 

FINANCOVANIE  INVESTÍCIÍ

Dlhodobé úvery poskytnuté k Vašim vývojom a rozvoju Vašej firmy, ktoré naša Banka poskytuje podľa Obchodného Plánu.

Výhody financovania investícií:

 • Použiteľné dlhodobo
 • Splácanie sa vykonáva podľa vopred stanoveného platobného harmonogramu
 • S vykonaním investície sa hodnota podniku zvyšuje
 • Dá sa ich požiadať podľa devízy stanoveným vypožičiavateľom (viď: Bankou zapísané meny)

 

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE (VRÁTANE SYNDIKOVANÝCH  ÚVEROV)

Dlhodobé úvery na špeciálne investície, vývoj podnikania alebo na financovanie špeciálnych prostriedkov.

Prednosti:

 • Finančné riešenie šité na mieru
 • Dá sa ich splácať z budúcich príjmov projektov

 

ŠTÁTOM PODPOROVANÉ SPÔSOBY FINANCOVANIA  

Štátom podporované možnosti financovania s pomocou Exim Banky  za konkurencieschopné ceny.

Výhody

 • Môže byť financovanie vzťahujúce sa na export alebo import
 • Na dlhú dobu
 • Pri nízkych úrokoch

 

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox