SWAP ügyletek

 

IRS (Interest Rate Swap - kamatcsere) ügylet

A kamatcsere (IRS) ügylet során az Ügyfél és a Bank megállapodnak abban, hogy több jövőbeli perióduson keresztül egy előre, szerződésben meghatározott lejáratra és tőkeösszegre számított jövőbeni változó kamatfizetést fix kamatfizetésre cseréljenek, vagy fordítva.
A kamatcsere ügylet lehetőséget biztosít arra is, hogy a Bank ügyfele egy változó kamatozású hitelt fix kamatozásúra cseréljen (vagy fix kamatozásút változóra), mindezt a hitelügyletre vonatkozó szerződés módosítása nélkül.

Az IRS ügylet a jövőbeli kamatfizetések cseréjével a kamatfizetési kötelezettségek (pl. hitel) és a kamatbevételek (pl. betét, állampapír befektetés) fedezésére egyaránt lehetőséget biztosít. Az előbbi esetben a kamatok emelkedésével járó kockázat kezelhető, az utóbbinál a kamatok csökkenésének kockázata védhető ki fix kamat változó kamatra cserélésével.

 

Szerződési és egyéb feltételek:  

Az Ügyfélnek a kamatcsere ügylet biztosítékaként a futamidő függvényében a változó és fix kamatfizetés cseréjének összegére számított óvadékot szükséges elhelyezni a Banknál.
A kamatcsere ügylet minimumértéke, azaz az ügyletkötéskor kifejezett legkisebb összeg, amelyre vonatkozó jövőbeni változó és fix kamatfizetés cseréjéről az Ügyfél és a Bank megállapodik, 1.000.000 EUR, vagy ennek megfelelő értékű, az aktuális piaci árfolyamon számolt más devizaösszeg.

Az ügyletkötés egyéb feltételei:

  • Az Ügyfél és a Bank között létrejött „Keretszerződés Származtatott ügyletekre vonatkozóan”
  • Az Ügyfél által megfelelően kitöltött és a Bank részére átadott Alkalmassági és Megfelelési teszt
  • Érvényes LEI kód az Ügyfél vonatkozásában
  • Ügyfél EMIR nyilatkozata a kereskedési adattár felé történő adattovábbításról

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox