Termínový menový obchod

Termínový (forward) obchod je taký výmenný obchod, ktorý sa vykonáva medzi dvoma menami a výmena sa vykonáva stanovený budúci deň. Výmena mien sa vykoná v rovnakom čase na oboch stanovených účtoch, v rovnaký deň valuty. Klient sa tým pádom oslobodí z pod rizika nepriaznivého vývoja výmenných kurzov, avšak nedostane ani podiel z priaznivého vývoja..

 

Aké sú výhody termínových menových obchodov?

Termínované obchody znižujú neistotu, tým pádom sú efektívnym nástrojom pre Klientov, aby miernili menové riziká z budúcich devízových obchodov.

 

Potrebné opatrenia:

V prípade termínovaných obchodov je Klient povinný v deň obchodu umiestniť ako zábezpeku kauciu, ktorej miera je 15% termínovej hodnoty, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Minimálna hodnota transakcie, ak sa strany nedohodli inak,  je EUR 500.000 alebo príslušná suma v inej mene.
Podmienkou transakcie je podpísanie spot - forward rámcovej zmluvy.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox