Vklady

Ak chcete, aby Vaše peniaze na bežnom účte mali výhodnejšie úročenie, odporúčame Vám viazanie vkladov!

 

Ponúkame odlišné úroky závisiace od hodnoty sumy a od splatnosti. Na jeden účet sa dá zadať aj viac viazaní.

Minimálna suma viazania pri súkromných osobách je 300,- EUR a 1.000.- USD.

V prípade vkladov v eurách môže byť splatnosť  1, 3, 6, 12, 24  mesiacov. V prípade devízového vkladu môže byť splatnosť 1, 3, 6, 12 mesiacov. Vklad môže byť jednorazový alebo pravidelný. Úroky ku dňu splatnosti môžeme pripísať na účet alebo ich môžeme kapitalizovať.

 

Výhody produktu

  • Priaznivé, fixné úroky, bezpečná forma sporenia
  • Rýchle a flexibilné vybavenie
  • Úročenie je priaznivé nie len v závislosti od  splatnosti, ale aj od veľkosti sumy
  • Flexibilné spôsoby viazania, keďže viazania môžu byť jednorazové alebo automaticky sa obnovujúce. Na požiadavku Klienta sa vykoná kapitalizácia úroku alebo sa úroky pripíšu na bežný účet

 

Ak máte otázky k vyššie uvedenému , volajte KDB Kontakt na tel. č. +36 1 473-4440, alebo navštívte našu pobočku, kde Vám naši kolegovia s radosťou pomôžu.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox