Výbery a vklady v hotovosti

Klienti s firemným bežným účtom v našej Banke majú možnosť, v stanovených pokladničných hodinách, podľa vyplneného a podpísaného osvedčenia na zaťaženie bežného účtu, vkladať a vyberať eurá  a valuty.
 
Výber v hotovosti je povolený iba osobám nachádzajúcim sa v dokumente na prihlásenie podpisov. Zaplatiť hotovosť môže každý.

 

Výhody produktu

  • Rýchle a flexibilné vybavenie

 

Odporúčanie

Odporúčame každému nášmu Klientovi s firemným bežným účtom. 

 

Podmienky a technické informácie využitia a požiadania o produkt: Výber v hotovosti je povolený iba osobám nachádzajúcim sa v dokumente na prihlásenie podpisov. Zaplatiť hotovosť môže každý podľa platných osobných dokumentov.

  

Kontakt

  • Call Center
  • Pokladničné služby pre zákazníkov

 

Link na súvisiace dokumenty v archíve tlačív

  • Potvrdenie o vklade
  • Potvrdenie o výbere
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox