Výmenné kurzy

Klienti s bežným firemným účtom a bez bežného firemného účtu, počas stanovených pokladničných hodín, majú možnosť nakúpiť resp. predať Bankou zaznamenané valuty za dané výmenné kurzy.

 

Výhody produktu:

  • Rýchle a flexibilné vybavenie
  • Výmena bez provízie

 

Odporúčanie:

Pre každú firmu bez eurového, respektíve devízového účtu.

 

Podmienky a technické informácie využitia a požiadania o produkt: 

  • Osobne v každej našej pobočke
  • Osobné údaje a podpisový vzor ,vzťahujúce sa na právnickú osobu.

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox