IBAN kalkulátor

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo účtu, ktorého pomocou sa dá  jednoznačne určiť štát, ktorý vedie účet, banku a klienta. IBAN s pomocou medzinárodného kódu na identifikáciu BIC (Bank Identifier Code alebo inak kód SWIFT ) aj na medzinárodnej úrovni rýchlo vyrieši Vaše financie. Používanie Medzinárodného čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu na identifikáciu banky (BIC) pomôže rýchlo a účinne vykonať platobné operácie v Európe, prirodzene znižujúce bankové náklady účastníkov transakcií.
 

Podľa slovenských  pravidiel IBAN pozostáva z 24 znakov.

IBAN je platný len vtedy, ak ho použijete v celom rozsahu, teda žiadne  nuly v IBAN nie je možné vynechať!

  • Prvé dva charaktery sú v každom prípade kódy Slovenska, podľa slovenských pravidiel ;
  • 3-4. charakter sú kontrolné čísla;
  • 5-8. charakter je vnútroštátny kód banky
  • 9-24. charakter je vnútroštátné číslo účtu
     

Ako používať IBAN číslo účtu?

Bez ohľadu na to, či podávate svoj devízový platobný príkaz na papieri alebo elektronickou formou, IBAN číslo účtu Vášho partnera treba v každom prípade zapísať do pola: číslo účtu prijímateľa.

Prosíme Vás, aby ste IBAN číslo označili bez medzery a bez pomlčky!

 

Ako sa môžete informovať o IBAN číslo účtu?

  • Z výpisu účtu
  • V pobočkách od našich spolupracovníkov

Cez zákaznícky servis (KDB Bank Call Center: +36 1 473-4440)

Cez IBAN kalkulátor nachádzajúci sa na našej webovej stránke.

 

Udajte prosím Vaše KDB číslo účtu

Výpočet IBAN

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox