Azonnali Fizetés

Kérdések és Válaszok
az Azonnali Fizetési Rendszerrel kapcsolatban

utolsó frissítés: 2023.09.01.

1. BEVEZETŐ

Jelen Tájékoztatóval azon ügyfeleinknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik a KDB Bank Európa Zrt-nél (a továbbiakban: Bank) belföldi forint átutalást nyújtanak be elektronikusan és tájékoztatást szeretnének kapni azzal kapcsolatban, hogy milyen változtatások történtek 2020. március 2-ával kezdődően.

 

Amennyiben a jelen tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merülne fel vagy az itt hivatkozott bármely dokumentumhoz, információhoz nem fér hozzá, akkor forduljon bármelyik fiókunkhoz (nyitva tartásról és fiókjaink elérhetőségéről aktuális információk: https://www.kdbbank.eu/fiokjaink) vagy hívja Call Centerünket a (+36-1) 473-4440-es telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Tájékoztatóban közzétett információk nem teljes körűek, bizonyos időközönként változhatnak, így kérjük, hogy kísérje folyamatosan fokozott figyelemmel a jelen Tájékoztató és az abban megjelölt dokumentumok, információk változását, valamint javasoljuk azt is, hogy a változásokra vonatkozó tájékoztatásokat minden esetben részletesen tanulmányozza át.

Kapcsolódó dokumentumok:

 • Általános Üzleti Feltételek
 • Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat
 • Általános Szerződési Feltételek a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről
 • Általános szerződési feltételek telefonos és elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozóan
 • Általános szerződési feltételek elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozóan
 • Kondíciós Lista

 

2. MIT JELENT AZ AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER (AFR)?

Az Azonnali Fizetési Rendszer egy új bankközi elszámoló rendszer, amely 2020. március 2-án 00:00 órakor kezdte meg működését Magyarországon. Az AFR az év minden napján 24 órában működő szolgáltatás, amellyel néhány másodperc alatt lebonyolíthatóak a forint átutalások magyarországi fizetési számlák között.

A rendszert, amelyhez valamennyi magyarországi bank csatlakozott, a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére a GIRO Zrt. hozta létre és üzemelteti. A rendszer létrehozásának célja egy, a bankkártyás és a készpénzes fizetés gyorsaságával, folyamatos elérhetőségével és egyszerűségével vetekedő elektronikus fizetési szolgáltatás bevezetése volt, ezáltal elektronikus fizetési alternatíva teremtése a fizetési helyzetek minél szélesebb körében, továbbá hogy a rendszer hosszabb távon támogassa az új, innovatív fizetési megoldások létrehozását is.

 

3. MIT JELENT A FOLYAMATOS MŰKÖDÉS?

A rendszer az év minden napján, a nap 24 órájában elérhető (7/24/365), így azonnali átutalást nemcsak hétköznapokon, hanem éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon is lehet indítani és fogadni.

 

4. MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKRA TERJED KI AZ AZONNALI FIZETÉS?

Bankunk az Azonnali Fizetési Rendszer keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei részére 2020. március 2-tól:

 • Azonnali belföldi forint átutalás, amelynek keretében nemcsak 2x8 vagy 3x8 jegyű bankszámlaszámra lehet átutalást indítani, hanem másodlagos számlaazonosítóra is
 • Másodlagos számlaazonosító regisztrációja, módosítása és törlése (e-mail cím, mobiltelefonszám, adószám, adóazonosító jel)

 

5. MI VÁLTOZIK AZ ÁTUTALÁSOKKAL KAPCSOLATBAN?

A változás csak a belföldi forint átutalásokat érinti. 2020. március 2-a előtt a másik belföldi bankba irányuló forint átutalások (GIRO) csak munkanapokon napközben teljesültek, átlagosan 1,5-2 óra alatt, továbbá bankon belüli forint átutalásokra nem volt lehetőség, csak munkanapokon reggel 7 és este 20 óra között. Amennyiben az átutalás megfelel az alább felsorolt valamennyi feltételnek, akkor azt a Bank 2020.03.02-ától automatikusan azonnali átutalásként kezeli és teljesíti, így az átutalás az év 365 napján, napi 24 órában – éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon is – néhány másodpercen belül megérkezik a kedvezményezett fizetési számlájára. Ezek a feltételek az alábbiak:

a) Az átutalás valamely alábbi elektronikus csatornán keresztül kerül benyújtásra:

 • KDB NetBank
 • KDB PC Kontakt (Electra néven is ismert telepített vállalati ügyfélterminál)
 • KDB API csatorna

b) Az átutalás indítása forint fizetési számláról történik
c) Az átutalni kívánt összeg forintban kerül meghatározásra
d) A kedvezményezett számlaszám belföldön vezetett bankszámla – ideértve a bankon belül vezetett bankszámlákat is
e) Az átutalandó összeg nem haladja meg a 20 millió Ft-ot
f) Az átutalás benyújtás napját követő terhelési napot nem tartalmaz (azaz nincs előre értéknapozva)
g) Az átutalás egyedi (eseti jellegű) és nem kötegelt módon került benyújtásra, KIVÉVE a magánszemély ügyfél által benyújtott köteget/csomagot

Azon utalások, amelyek bármelyik fenti feltételnek nem felelnek meg, a forint vagy deviza átutalás általános szabályai szerinti feltételekkel és határidőben teljesülnek.

 

6. MEKKORA ÖSSZEGŰ AZONNALI ÁTUTALÁST FOGAD A BANK?

A Bank legfeljebb 20 millió Ft összegű azonnali belföldi forint átutalást fogad. Ennél magasabb összegű, másik bankból beérkező azonnali átutalás jóváírását a Bank visszautasítja, amelyről a küldő bank (és a küldő fél is) visszajelzést kap.

 

7. HOGYAN ÉS MENNYI IDŐN BELÜL TELJESÜL AZ AZONNALI ÁTUTALÁS?

A fedezettel rendelkező és másik belföldi bankba irányuló azonnali belföldi forint átutalás az átvételtől (a beküldés időpontjától) számítva 5 (de legfeljebb 20) másodpercen belül megérkezik a kedvezményezett bankhoz. Ezt követően a kedvezményezett bank haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett számláján az utalás összegét oly módon, hogy a jóváírt összeggel a kedvezményezett azonnal rendelkezni is tudjon.

Az azonnali átutalásnak minősülő saját számlák közötti forint átvezetések és bankon belüli forint átutalások 5 másodpercen belül teljesülnek.

Ha a tranzakció végrehajtása bármely oknál fogva meghaladja a 20 másodpercet, a megbízás automatikusan visszautasításra kerül.

 

8. MI TÖRTÉNIK, HA FEDEZET NÉLKÜL INDÍTOK EGY ÁTUTALÁST?

Ha az utalás megfelel az azonnali átutalás feltételeinek, akkor a fedezetlen tranzakció sikertelen lesz, sorbaállítás (átvételi határidőig történő napon belüli várakoztatás, amíg a teljesítéshez szükséges fedezet megérkezik a számlára) nem történik, így a tranzakció a beküldést követően azonnal visszautasításra kerül. Amikor a megfelelő fedezet már rendelkezésre áll a számlán, az átutalást újra be kell küldeni. Amennyiben a megbízás nem felel meg az azonnali átutalás feltételeinek, a korábbi működéshez képest nincs változás: napon belül sorbaállításra kerül a hirdetményekben leírtak szerint.

 

9. HOL TUDOM MEGNÉZNI, HOGY A BEKÜLDÖTT AZONNALI ÁTUTALÁS TELJESÜLT-E?

A sikeresen teljesült átutalás könyvelődik a számlán, így megjelenik a számlatörténetben is terhelt tételként, ami egyben azt is jelenti, hogy az utalás összege a célszámlára megérkezett.

A beküldött utalás státuszát – sikeres/sikertelen, továbbá sikertelen esetén a nemteljesülés okát is – NetBankban/PC Kontaktban a már korábban is ismert „Elküldött megbízások” funkción keresztül, az elküldött megbízás banki státuszának lekérdezésével lehet megnézni a megbízás megadásának helyén (azaz az adott elektronikus csatornán).

Ha az átutalás nem teljesült, annak oka lehet például fedezethiány (mely esetben az utalás azonnal visszautasításra kerül), vagy a kedvezményezett számlaszám nem létező vagy lezárt. Ha bármilyen oknál fogva a tranzakció sikertelen, a megbízás visszautasításra kerül, ekkor a zárolt összeg feloldásra kerül, melynek következtében az összeg az elérhető egyenlegben újra felhasználhatóvá válik, továbbá a számlatörténetben a megbízás nem kerül könyvelésre. A nemteljesülés ténye és oka az átutalás státuszánál tekinthető meg.

Javasoljuk, hogy a beküldött átutalás teljesülésének tényét elküldést követően mindig ellenőrizze a számlatörténetben! Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben - különösen banki napzárás ideje alatt, minden nap éjfél és kb. 3 óra között - előfordulhat, hogy a számlán történő könyvelés a beküldés időpontjához képest később történik meg, melytől függetlenül azonban az utalás összege a beküldést követő néhány másodpercen belül megérkezhetett a célszámlára. Ha nem látható egyértelműen a beküldött átutalás sikeres teljesítése (pl. nem jelenik meg a számlatörténetben terhelt tételként; a státuszban és a számlatörténetben szereplő információk ellentmondásosak), az átutalást ne küldje be újra, hanem javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot a Bank telefonos ügyfélszolgálatával vagy banki kapcsolattartójával!

 

10. HOL LÁTSZIK, HOGY AZ ÁTUTALÁS AFR-BEN TELJESÜLT?

Az azonnali átutalás fedezete beküldést követően azonnal zárolásra kerül az indító számlán, azaz csökkenti az elérhető egyenleget. Sikeres teljesítés esetén az átutalás terhelődik a számlán, mellyel egyidőben a zárolt összeg feloldásra kerül. A könyvelt tétel a számlatörténetben, illetve a számlakivonatban is azonnali átutalás elnevezésű tranzakciótípussal jelenik meg.

 

11. MILYEN SORRENDBEN TELJESÜLNEK A BEKÜLDÖTT ÁTUTALÁSOK?

Jogszabályi előírás alapján az azonnali átutalás teljesítése – a hatósági átutalás (inkasszó) kivételével – megelőz minden más típusú fizetési művelet teljesítést. Ha például az ügyfélnek van egy aznap esedékes fedezetre váró rendszeres átutalása, és benyújt egy azonnali átutalást, amire van elegendő fedezet a számláján, akkor az azonnali átutalás fog teljesülni, függetlenül attól, hogy az állandó átutalás korábban került rögzítésre. Amennyiben az ügyfél egyszerre küld be azonnali és nem azonnali utalásokat, először mindig az azonnali átutalások feldolgozása és teljesítése történik meg.

 

12. MIT JELENT A "KÖTEGELT" ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS KIFEJEZÉS?

Az azonnali átutalás szempontjából kötegelt fizetési megbízásnak minősül minden olyan átutalási megbízás, amikor az ügyfél bankjához egyidejűleg egynél több fizetési megbízás érkezik be ÉS/VAGY az ügyfél egyidejűleg egynél több fizetési megbízást hagy jóvá (aláírás).

A gyakorlatban kötegelt benyújtásnak az minősül, ha az ügyfél NetBankon/PC Kontakton keresztül

 • olyan csomagot küld be a bankba, amely egynél több azonnali átutalást tartalmaz ÉS/VAGY
 • egyszerre több 1 tételes azonnali átutalási csomagot küld be.

A lakossági számláról csomagban beküldött tételek azonnali átutalásként teljesülnek, ha megfelelnek az azonnali átutalás feltételeinek. Lakossági számlákról csomagban beküldött tételek esetében a Bank egyesével megvizsgálja, hogy az adott tétel megfelel-e az azonnali átutalás kritériumainak. A feltételeknek megfelelő tételek azonnali átutalásként, míg a többi tétel a 2020.03.02. előtt is érvényes teljesítési határidőkkel (munkanapokon napközben, 4 órán belül) teljesül.

Vállalat azonnali átutalást csak tételenként, egyenkénti beküldéssel kezdeményezhet (azaz vagy azonnali beküldéssel vagy 1 tételes csomagok egyesével történő beküldésével, feltéve, hogy a tétel megfelel az azonnali átutalás kritériumainak). A vállalati ügyfél által kötegelve benyújtott átutalások esetén a köteget a Bank nem bontja szét egyedi tételekre, így ezekre a 2020.03.02. előtt érvényes teljesítési határidők változatlanok maradnak, azaz a kötegelt módon benyújtott átutalásokat a Bank munkanapokon napközben 4 órán belül teljesíti.

 

13. LEHET-E DEVIZASZÁMLÁRÓL INDÍTANI VAGY DEVIZASZÁMLÁRA FOGADNI AZONNALI ÁTUTALÁST?

Devizaszámláról azonnali utalás nem indítható.

Amennyiben az azonnali utalás kedvezményezettje devizaszámla, az utalás összege a Banknak a jóváírás pillanatában érvényes T napos árfolyamán automatikusan átváltásra kerül a célszámla devizanemére, és az átváltott összeg szintén néhány másodpercen belül rendelkezésre áll. Felhívjuk figyelmét, hogy a banki munkanapokon utoljára jegyzett T napos árfolyam árképzése eltérő lehet a napközben jegyzett árfolyamtól. A napon belül utoljára jegyzett árfolyam a következő jegyzésig érvényben van. Kérjük, az árfolyamot ellenőrizze Bankunk honlapján a megbízás beküldése előtt! 

 

14. MILYEN TÍPUSÚ ÁTUTALÁSOK NEM MINŐSÜLNEK AZONNALI ÁTUTALÁSNAK?

 • csoportos átutalások
 • rendszeres átutalások
 • hatósági átutalás és átutalási végzés
 • deviza átutalások, külföldi forint átutalások
 • az alábbi típusú eseti belföldi forint átutalások (beleértve a VIBER utalásokat is):
  • 20 millió Ft-ot meghaladó összegű átutalások
  • értéknapos átutalások
  • bankfiókban és a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül benyújtott átutalások
 • a Bank Szlovák Fiókja által vezetett számláról magyarországi számlára indított átutalások
 • a Bank magyarországi fiókja által vezetett számláról a Bank Szlovák Fiókja által vezetett számlára indított átutalások

Az itt felsorolt típusú utalások esetén a 2020. március 2. előtt is érvényes átvételi és teljesítési határidők változatlanok maradnak.

 

15. VAN-E TOVÁBBRA IS LEHETŐSÉG VIBER ÁTUTALÁST KÜLDENI?

Amennyiben az átutalás megfelel az azonnali átutalások fentebb leírt kritériumainak, a Bank a jogszabályi előírásnak megfelelve, az átutalást azonnali átutalásként fogja kezelni, nem kérhető VIBER teljesítés. Emiatt ilyen esetekben az adott elektronikus csatorna VIBER átutalás funkciója átirányítja az ügyfelet a Belföldi forint átutalás funkcióba, a megbízás csak onnan küldhető be. VIBER átutalás teljesítésére a következő esetekben marad mód:

 • 20 millió forint feletti másik belföldi bankba irányuló VIBER átutalási megbízások
 • értéknaposan benyújtott VIBER átutalási megbízások
 • papír alapon, illetve lakossági ügyfél esetén telefonon megadott VIBER átutalások

 

16. MI A TEENDŐ OLYAN ESETBEN, HA AZ AFR SZOLGÁLTATÁSBAN FELLÉPŐ PROBLÉMA MIATT NEM TELJESÜL (VISSZAUTASÍTÁSRA KERÜL) A BEKÜLDÖTT AZONNALI ÁTUTALÁS?

Amennyiben a küldő és/vagy fogadó banknál kialakult technikai probléma miatt az azonnali átutalás küldése/fogadása átmenetileg nem lehetséges, kérjük, próbálja meg az átutalás indítását később.

Ha a kialakult technikai probléma várhatóan hosszabb ideig áll fenn, elektronikus csatornán az átutalás benyújtására csak oly módon van lehetőség, hogy a megbízásban a beküldés napjánál későbbi dátumú terhelési értéknapot ad meg. Az így benyújtott belföldi forint átutalást a Bank a megadott értéknapon a napközbeni elszámolási szabályok szerint teljesíti (banki munkanapon, napközben, az átvételt követő 4 órán belül történik meg a teljesítés). A megadott értéknap csak banki munkanap lehet, így az átutalás legkorábban a következő munkanapon érkezhet meg a célszámlára.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az azonnali átutalásnak nem minősülő átutalások díja magánszemélyek esetében eltér az azonnali átutalás díjától. Az átutalások díjairól a 2020. március 2-tól hatályos Kondíciós Listákban találhat tájékoztatást.

 

17. KÜLD-E A BANK SMS-T AZ AZONNALI ÁTUTALÁSOKRÓL?

Ügyfelünk számlájára érkező (jóváírt) és az onnan elküldött (terhelt) átutalásokról akkor küld a Bank SMS értesítést, ha igénybe veszi a Teljes (jóváírások és terhelések) vagy Mini SMS (csak terhelések) szolgáltatásunkat. Az SMS szolgáltatás a KDB NetBank „Egyéb megbízások” menüjében bármikor igényelhető. A Teljes és Mini SMS szolgáltatással rendelkező ügyfeleink részére az éjszaka, hétvégén és munkaszüneti napokon lebonyolított azonnali átutalásokról szóló SMS üzeneteket jelenleg a következő munkanap reggel 8:00 órától küldi ki a Bank. A számlán történt jóváírásokról és terhelésekről szóló SMS-eket a Bank nem valósidőben, hanem ütemezetten, bizonyos időközönként küldi ki.

 

18. MILYEN DÍJAI VANNAK AZ AZONNALI BELFÖLDI FORINT ÁTUTALÁSNAK?

Ügyfelünk az azonnali átutalás kondícióiról a 2020. március 2-tól hatályos Kondíciós Listákban (lakossági/vállalati) találhat tájékoztatást. Minden lakossági ügyfelünk részére az azonnali átutalás feltételeinek megfelelő átutalásokat a Bank akció keretében 0 Ft-ért nyújtja. A másodlagos számlaazonosító regisztrációja / módosítása / törlése minden ügyfelünk részére díjmentes.

 

19. MI AZ A MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ?

A másodlagos számlaazonosítók kizárólag a kedvezményezett fél azonosítására használhatók, használatával a kedvezményezett nevének és bankszámlaszámának ismerete nélkül is lehetséges azonnali átutalást indítani. Másodlagos számlaazonosítóként az alábbi típusok regisztrálhatók:

 • EGT országbeli mobiltelefonszám
 • E-mail cím
 • Adószám – nem természetes személy esetén
 • Adóazonosító jel – természetes személy esetén

A másodlagos számlaazonosító rögzítése, illetve használata nem kötelező, az csupán egy kényelmi lehetőség. A másodlagos számlaazonosító használatának feltétele, hogy a kedvezményezett fél a fizetési számlájához előzetesen regisztráljon egy másodlagos számlaazonosítót saját számlavezető bankjánál. Csak ezt követően lehetséges az utalást indító félnek a kedvezményezett neve és számlaszáma megadása helyett másodlagos számlaazonosítóra indítani az azonnali átutalást. Másodlagos számlaazonosítót megadni utalás kedvezményezettjeként csak azonnali átutalásoknál lehetséges.

 

20. HÁNY DARAB MÁSODLAGOS SZÁMLAZONOSÍTÓT REGISZTRÁLHATOK A SAJÁT BANKSZÁMLASZÁMOMHOZ?

Egy fizetési számlához több (tetszőleges számú) másodlagos számlaazonosító is hozzárendelhető. Azonban egy adott másodlagos számlaazonosító kizárólag egy fizetési számlához tartozhat, hogy egyértelműen megfeleltethető legyen az adott számlaszámmal.

 

21. MIÉRT PRAKTIKUSABB A MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ HASZNÁLATA A SZÁMLASZÁMNÁL?

A másodlagos számlaazonosító könnyebbé és kényelmesebbé teszi az átutalást: nem kell feltétlenül ismernie a kedvezményezett nevét és számlaszámát, akinek utalni szeretne, ezek helyett az utalásban megadható a kedvezményezett mobiltelefonszáma, email címe, adószáma vagy adóazonosító jele is.

Amennyiben Ön vár átutalást valakitől, a számlaszám helyett elengedő megadnia csak a másodlagos számlaazonosítóját.

 

22. HOGYAN KAPJA MEG A KEDVEZMÉNYEZETT A PÉNZT, HA MÁSODLAGOS SZÁMLAZONOSÍTÓRA UTALOK?

Azonnali átutalásban csak létező másodlagos számlaazonosító adható meg, azaz olyan, amelyet a kedvezményezett fél regisztráció keretében a saját bankszámlaszámához előzetesen már hozzárendelt. A regisztráció során a másodlagos számlaazonosítót és a hozzárendelt bankszámlaszámot a regisztrációt végző bank egy központi adatbázisba továbbítja. Az átutalást indító bank innen kérdezi le a másodlagos számlaazonítóhoz rendelt bankszámlaszámot és számlatulajdonos nevet, és erre a bankszámlaszámra küldi az átutalást.

 

23. KI TARTJA NYILVÁN A REGISZTRÁLT MÁSODLAGOS SZÁMLAZONOSÍTÓKAT?

A másodlagos számlaazonosítók és a hozzá tartozó adatok (számlatulajdonos neve, IBAN számlaszám) tárolása és valósidejű kezelése a GIRO Zrt. által vezetett ún. központi adatbázisban történik.

 

24. MI AZ OKA ANNAK, HA SIKERTELEN AZ ÁTUTALÁS EGY MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓRA?

Ebben az esetben a megadott másodlagos számlaazonosító nincs regisztrálva a központi adatbázisban. Nem létező (nem regisztrált) másodlagos számlaazonosítóval nem lehet beküldeni azonnali átutalást, a NetBank/PC Kontakt felület ilyenkor hibát jelez a beküldéskor. Ha ismeri a kedvezményezett nevét és számlaszámát, arra is átutalhatja az összeget.

 

25. HOGYAN REGISZTRÁLHATÓ / MÓDOSÍTHATÓ / TÖRÖLHETŐ A MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ?

Adott fizetési számla vonatkozásában a számlatulajdonos és a számla felett rendelkezésre jogosult személy is regisztrálhat másodlagos számlaazonosítót, a rendelkezési joga terjedelmében.

Nemcsak a számlatulajdonos, hanem a számla felett rendelkezésre jogosult személy is megadhatja a saját e-mail címét, mobiltelefonszámát vagy adóazonosító jelét másodlagos számlaazonosítóként.

A bejelentést (regisztrációt/törlést) a Bank által rendszeresített formanyomtatvány írásban vagy géppel kitöltött hibátlan kitöltésével lehet megtenni a következő csatornákon:

 • Bankfiókban bármilyen típusú másodlagos számlaazonosító regisztrációja/törlése kérhető. Ha a másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatos hozzájárulás megadására ügyfélnek nem minősülő harmadik személy jogosult, akkor Bank a hozzájárulást kizárólag teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban fogadja el.
 • KDB NetBankon/PC Kontakton keresztül kizárólag a számlatulajdonos saját mobiltelefonszámának vagy email címének regisztrációja/törlése kérhető, ez esetben a regisztrációt/törlést kérő számlatulajdonosnak szabadformátumú levél mellékleteként kell beküldenie az általa kitöltött és aláírt nyomtatvány szkennelt, olvasható formáját.

Bankfiókban, a formanyomtatvány személyes benyújtása útján tett bejelentés esetén a Bank haladéktalanul megkezdi a jogosultság ellenőrzését.

A NetBankon/PC Kontakton keresztül banki munkanapon 8:00-14.00 óra között beküldött bejelentés esetében a Bank aznap megkezdi a jogosultság ellenőrzését. A bejelentés a Bank tudomásszerzésével hatályosul, ami NetBankon/PC Kontakton beküldött bejelentés esetén - amennyiben az a fentebb megjelölt időszakon kívül érkezik - a következő banki munkanap 8:00 óra.

Másodlagos számlaazonosító bármikor módosítható vagy törölhető. Másodlagos számlaazonosító módosítási igényt a korábbi másodlagos számlaazonosítóra vonatkozó törlési és az új másodlagos számlaazonosítóra vonatkozó regisztrációs kérésként kezeli a Bank.

Miután a Bank meggyőződött arról, hogy a rendelkezésre jogosult a másodlagos számlaazonosító használatára, módosítására, törlésére jogosult-e, a regisztrációt/törlést a Bank 1 órán belül automatikusan elküldi a GIRO központi adatbázisba, és a változás azonnal életbe lép.

 

26. MI TÖRTÉNIK, HA EGY REGISZTRÁLT MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONPSÍTÓT MÁSIK (BANKNÁL VEZETETT) BANKSZÁMLASZÁMHOZ REGISZTRÁLOK?

Az ügyfél új regisztrációval bármikor hozzárendelhet a másodlagos számlaazonosítóhoz másik (banknál lévő) fizetési számlát. Ha egy számlához már rögzített másodlagos számlaazonosítót egy másik (bank által vezetett) bankszámlához regisztrál, akkor a másodlagos számlaazonosító törlődik arról a számláról, amelyhez korábban regisztrálta. A törlés pillanata ilyen esetben megegyezik az új regisztráció időpontjával is, azaz ettől az időponttól az adott másodlagos számlaazonosítóra indított azonnali átutalások már az új bankszámlaszámon kerülnek jóváírásra.

Amennyiben az ügyfél bankot vált, és a másodlagos számlaazonosítóként használt azonosítóját az új bankban vezetett számlaszámhoz tartozóan szeretné a továbbiakban használni, az új bankban kell kezdeményeznie a másodlagos számlaazonosító regisztrációját.

 

27. MEDDIG ÉRVÉNYES A REGISZTRÁLT MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ?

A másodlagos számlaazonosító regisztrációját évente meg kell erősítenie az ügyfélnek. Az ügyfél évente egyszer értesítést kap (lejárat előtt legalább 1 hónappal), hogy a regisztrált másodlagos számlaazonosítót kívánja-e tovább használni. Megerősítés hiányában az 1 év elteltekor a másodlagos számlaazonosító regisztrációját törli a Bank.

 

28. MIT KELL MÉG TUDNI A MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ KAPCSÁN?

A Banknak korábban megadott e-mail cím, telefonszám, adószám, adóazonosító jel nem kerül bevezetésre automatikusan másodlagos számlaazonosítóként!
Számlazárás esetén a számlához hozzárendelt valamennyi másodlagos számlaazonosító automatikusan törlésre kerül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy adatváltozás – különösen mobiltelefonszám és email cím változása – esetén a korábbi mobiltelefonszámként/email címként regisztrált másodlagos számlaazonosító nem szűnik meg automatikusan, annak törlését, illetve az újonnan bejelentett mobiltelefonszám/email cím másodlagos számlaazonosítóként történő regisztrálását az ügyfélnek kell kérnie.

Javasoljuk továbbá, hogy ha az Ön bankszámlaszámához másodlagos számlaazonosítóként regisztrált mobiltelefonszámhoz vagy email címhez már nincsen hozzáférése (megszüntette vagy megváltoztatta), akkor haladéktalanul kezdeményezze az érintett másodlagos számlaazonosító törlését, továbbá ezt a tényt jelezze azon átutalási partnereinek is, akik az átutalásokat az Ön részére az érintett másodlagos számlaazonosítóval szokták indítani.

 

29. A NETBANK ÉS PC KONTAKT FELÜLETEKEN VÁLTOZNAK-E A KAPCSOLÓDÓ FUNKCIÓK?

Azonnali átutalásnak minősülő megbízás a NetBank és PC Kontakt már korábban is ismert alábbi menüpontjaiban kezdeményezhető:

 • NetBankban: Belföldi forint átutalás, Forint átvezetés saját számlák között, Sárga csekk befizetés, VIBER átutalás
 • PC Kontaktban: Belföldi forint átutalás (HCT), Forint átvezetés saját számlák között (HVE), VIBER átutalás (VIB)

Másodlagos számlaazonosító kedvezményezettként való megadására csak a Belföldi forint átutalás funkcióban van lehetőség.

A Belföldi forint átutalás funkcióban megjelent egy „azonnali átutalás” jelölőnégyzet, melynek funkciója:

 • Bepipálásával csak azonnali átutalásnak minősülő utalás rögzíthető (értéknap kitöltését letiltja, illetve utalás összegének legfeljebb 20 millió Ft adható meg)
 • Bepipálásával megnyílik a lehetőség másodlagos számlaazonosító kedvezményezettként történő megadására is (bepipálása nélkül is létrehozható azonnali átutalás, de csak a kedvezményezett nevének és számlaszámának megadásával)
 • Bepipálásával magánszemélynél többtételes, míg vállalatnál csak 1 tételes azonnali átutalási csomag hozható létre (azaz minden újonnan rögzített azonnali átutalást külön csomagba tesz, ha cég rögzíti)

Az „azonnali átutalás” jelölőnégyzet csak a csomagképzést befolyásolja, használata nem garantálja a rögzített utalás AFR-ben történő teljesítését (több 1 tételes azonnali utalási csomag céges ügyfél által történő egyidejű beküldése esetén már egyik tétel sem lesz azonnaliként kezelve, lásd kötegelt átutalás). Függetlenül az „azonnali átutalás” jelölőnégyzet használatától, minden esetben a banki rendszer dönti el, hogy az utalás adatai, a beküldő számlatulajdonos típusa (magánszemély/vállalat), illetve az utalás beküldési módja (egyesével beküldött/kötegelt) függvényében az utalás azonnalinak minősül-e, és annak megfelelően a megfelelő átutalási rendszerbe továbbítja.

PC Kontaktot (Electrát) használó ügyfeleink figyelmébe:
A mindenkor aktuális programverzió száma a https://www.kdbbank.eu/kdb-pc-kontakt oldal alján található. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a legfrissebb PC Kontakt programverziót használja-e (a program legtetején, a fejlécben látható). Javasoljuk, hogy az Electra új funkcióinak és az esetleges hibajavításainak eléréséhez, valamint zavartalan működéséhez mindig a legfrissebb programverziót használja!

 

30. VAN-E LEHETŐSÉG MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓT A SABLON/PARTNER ADATOKHOZ RÖGZÍTENI A NETBANKBAN / PC KONTAKTBAN?

A másodlagos számlaazonosító is rögzíthető sablonhoz vagy partnerhez. Egy sablonhoz minden esetben csak egy konkrét másodlagos számlaazonosító rögzíthető.

 

31. A SZÁMLATÖRTÉNETET ÉS SZÁMLAKIVONATOT ÉRINTŐEN MILYEN VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK?

 • Ha az átutalásban a kedvezményezett másodlagos számlaazonosítója lett megadva, akkor a számlakivonaton és minden NetBank/PC Kontakt lekérdezésben (számlatörténet, a napi teljesített-, sorbanálló- és visszautasított tételek listája), valamint a jóváhagyási üzenetben is (ViCA, SMS) a kedvezményezettre vonatkozó adatoknál csak a megadott másodlagos számlaazonosító látszik.
 • Havi számlakivonat korábban a hónap utolsó (egyes ügyfelek esetén az első) banki munkanapján készült, ezentúl a hónap utolsó (első) naptári napján készül.
 • Napi számlakivonat korábban csak banki munkanapokon készült, ezentúl készül hétvégén/munkaszüneti napon is önálló sorszámmal, ha a számlán történt akkor könyvelt pénzmozgás.

 

32. VÁLTOZNAK-E A NETBANK/PV KONTAKT EXPORT ÉS IMPORT FÁJLFORMÁTUMOK AZ AZONNALI ÁTUTALÁS MIATT?

A vállalati ügyfeleink által használatos export és import formátumok az azonnali átutalás elindulását követően is használhatóak, kizárólag másodlagos számlaazonosító használata esetén kell más mezőket használni. Másodlagos számlaazonosítót tartalmazó azonnali utalási megbízás csak ISO20022 xml (pain.001) formátumban importálható (a formátum leírása NetBankban a csomag importálásnál tölthető le, vagy kérésre a Bank az ügyfél rendelkezésére bocsátja). Az exportált számlakivonatokat érintő változás, hogy – másodlagos számlaazonosítóval indított átutalás esetén – a kedvezményezett neve és számlaszáma helyett a másodlagos számlaazonosító szerepel a célszámlaszám mezőben. Számlatörténet/-kivonat exportban az azonnali átutalások tranzakciókódja 306-os.

 

33. VISSZAVONHATÓ-E EGY BEKÜLDÖTT AZONNALI ÁTUTALÁS?

Az azonnali átutalás – tekintettel a néhány másodperces teljesülésre – a beküldést követően már nem vonható vissza. Ügyfelünk kezdeményezheti a teljesült azonnali átutalás visszahívását, ha például nem a kívánt összeget utalta át, vagy ha hibás számlaszámra/másodlagos számlaazonosítóra történt az átutalás. A visszahívás csak akkor sikeres, amennyiben ahhoz a kedvezményezett fél hozzájárul a saját számlavezető bankjánál.

 

34. MILYEN HATÁSA VAN AZ AZONNALI ÁTUTALÁSNAK A HITELTÖRLESZTÉSRE, VALAMINT A SZÁMLÁN TÖRTÉNŐ KAMATJÓVÁÍRÁSRA?

Az esedékes hiteltörlesztések beszedése továbbra is csak a szerződésben szereplő banki munkanapon történnek, de figyelembe vesszük az esedékesség napján 24:00 óráig beérkezett utalásokat is, azaz a hiteltörlesztést csak éjfél után szedjük be. A lejárt esedékességű tartozások hétvégén és ünnepnapokon is beszedésre kerülnek.
A látra szóló betéti kamatok elszámolása a kamatperiódus utolsó naptári napján történik meg.

35. MILYEN HATÁSA VAN AZ AZONNALI ÁTUTALÁSNAK A CASH POOL ÁTVEZETÉSEKRE?

A cash pool számlamozgások (át- és visszavezetések) könyvelése a banki napzárás részeként, éjfél után történik meg, hétvégén és munkaszüneti napokon is. Ily módon figyelembe vételre kerülnek a számlán éjfél előtt történő pénzmozgások.

36. MI AZ A FIZETÉSI KÉRELEM ÉS LEHETSÉGES-E FIZETÉSI KÉRELEM KÜLDÉSE/FOGADÁSA A KDB-NÉL?

A fizetési kérelem szolgáltatás az AFR szolgáltatások része, amelyet a bankok opcionális szolgáltatásként nyújthatnak ügyfeleik részére. A fizetési kérelem egy olyan szolgáltatás, amellyel a kedvezményezett fél jelzi a fizető fél felé, hogy pénzösszeget vár tőle. A fizetési kérelem alapján azonnali átutalás teljesítésére akkor kerül sor, amikor a fizető fél jóváhagyja a fizetési kérelmet.

A fizetési kérelem szolgáltatás bevezetése Bankunknál később várható, így 2020. március 2-ától a Banknál vezetett számla vonatkozásában fizetési kérelmet sem indítani, sem fogadni nem lehetséges. E szolgáltatás nyújtásáról bevezetése előtt tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket.

 

 

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree