Betétbiztosítás - Országos Betétbiztosítási Alap

Tisztelt Ügyfelünk!

A KDB Bank Európa Zrt. (továbbiakban: Bank) az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) tagintézete, így a Bankunknál elhelyezett betétek (látra szóló és lekötött) az OBA által a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon biztosítottak, ide nem értve azon betéteket, amelyeket a jogszabály kizár a betétbiztosításból.

A törvény szerint, ha egy hitelintézet fizetésképtelenné válik, azaz nem tudja kifizetni a Betétes megtakarítását (a Betétek befagynak), akkor az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a betétkövetelésből először a tőke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb a törvényben meghatározott összeghatárig (jelenleg 100.000 euró) forintban fizeti ki kártalanításként. Fontos információ, hogy a biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes, tehát ha egy betétes több bankban helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik a törvény szerinti összeghatárig.

 

Az OBA ingyenes mobil alkalmazása segítségével okostelefonján keresztül is könnyedén és bárhol ellenőrizheti megtakarításai védettségét. Az alkalmazás megmutatja, milyen mértékben védi Ön megtakarítását az OBA, mely pénzintézetek tartoznak a hazai betétbiztosítás rendszerébe, valamint azt is, nagy baj esetén milyen lépésekben és mennyi idő alatt történik az Ön pénzügyi kártalanítása. Az alkalmazás tartalmazza a legfontosabb betétbiztosítással kapcsolatos kérdéseket, segítségével könnyen felveheti a kapcsolatot az OBA munkatársaival, elérheti az OBA honlapját.

 

Betétbiztosításról szóló ügyféltájékoztatás
A Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján, az OBA által meghatározott tartalommal és formában, az Ügyfél személyes kérésére kimutatást készít az Ügyfél neve alatt nyilvántartott, OBA által biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján az Ügyfél javára fennálló betétbiztosítási összegről.
A kimutatás az adatkérést megelőző napig beérkezett és feldolgozott tételek alapján a betét tőkeösszegét és az adatkérést megelőző napig elhatárolt bruttó kamatot tartalmazza. A kimutatás tartalmazza továbbá az Ügyfél által megadott, a Banknál nyilvántartott azonosító adatokat.
A kimutatást a Bank az egyedi fizetésiszámla-szerződésben az Ügyfél által választott módon elérhetővé teszi az Ügyfél részére. Az Ügyfél kérésére a tájékoztatást a Bank az Ügyfél részére írásban átadja, vagy megküldi.

 

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információkért kérjük, tekintse meg az OBA „Iránytű a betétbiztosításhoz” című tájékoztatóját vagy keresse fel az OBA honlapját (www.oba.hu).

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox