Díjmentes készpénzfelvétel

TÁJÉKOZTATÓ

a havi kétszeri, 150.000 forintig díjmentes készpénzfelvételről

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A. §-a értelmében 2014. február 1-jétől – az alább felsorolt feltételek teljesülése esetén – fogyasztó ügyfeleink jogosultak fizetési számlájukról az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzfelvétel1 együttes összegének 150 000 forintot meg nem haladó részét díjmentesen igénybe venni.

A törvény értelmében amennyiben adott naptári hónapban az első két alkalommal forintban teljesített készpénzfelvétel összege együttesen a 150 000 forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a 150 000 forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.

 

A kedvezményre azon számlatulajdonos ügyfelünk jogosult, aki

 • fogyasztó (magánszemély),
 • 16. életévét betöltötte,
 • Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • személyesen bankfiókjainkban, vagy a KDB NetBankon keresztül (szabadformátumú levélben) nyilatkozatot tesz a díjmentes készpénzfelvétel igénybe vételi szándékáról és az arra szolgáló fizetési számla megjelöléséről.

 

A nyilatkozattétel részletei

A díjmentes készpénzfelvétel igénybe vételéhez szükséges nyilatkozatot első alkalommal 2013. december 1-jétől 2014. január 20-áig lehetett megtenni személyesen bankfiókjainkban, illetve a KDB NetBankon (szabadformátumú levélben beküldött szabvány nyilatkozat formájában) keresztül. A nyilatkozatot postai levélben, e-mailben vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül nem lehet benyújtani, ugyanakkor akadályoztatás esetén a nyilatkozat meghatalmazott útján is megtehető. A nyilatkozat tételére vonatkozó meghatalmazás formanyomtatványa bankfiókjainkban, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető.

Abban az esetben, ha adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz, a díjmentes készpénzfelvételre a következő naptári hónap 1-jétől jogosult. Adott naptári hónap 21-étől a hónap utolsó napjáig leadott nyilatkozat esetén a díjmentes készpénzfelvétel lehetősége a nyilatkozat leadását követő második naptári hónap első napjával indul (pl. január 25-ei nyilatkozattétel esetén csak március 1-jével).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a fizetési számla tulajdonosa tehet nyilatkozatot, és egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető. A nyilatkozaton meg kell jelölni azt a fizetési számlát, amelyikhez a díjmentes készpénzfelvételt igénybe kívánja venni.

A számlatulajdonos új nyilatkozattal bármikor megjelölhet másik fizetési számlát. Új nyilatkozat abban az esetben tehető, ha a számlatulajdonos először személyesen vagy internetbanki rendszeren keresztül visszavonja a korábbi nyilatkozatát. A visszavonásra vonatkozóan külön nyomtatványt szükséges kitölteni, mely bankfiókjainkban, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető.

A nyilatkozatban megjelölt számla megszűnése esetén a nyilatkozat érvényét veszti.

Amennyiben a számlatulajdonos több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy – a választása szerinti – pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét.

 

A díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A díjmentes készpénzfelvételi lehetőség a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlához tartozó valamennyi bankkártya használatával igénybe vehető, a kedvezmény együttesen értendő.

 

A díjmentes készpénzfelvételi lehetőség a következő módokon érhető el:

 • Azon ügyfelünk, aki 2013. november 22-én rendelkezett a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlájához tartozó bankkártyával, csak bankkártya használatával veheti igénybe a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. 
 • Azon ügyfelünk, aki 2013. november 22-én nem rendelkezett bankkártyával, vagy 2013. november 22-ét követően vált ügyfelünkké és nem rendelkezik a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlájához tartozó bankkártyával, jogosult bankfiókjaink pénztáraiban történő készpénzkifizetés útján igénybe venni a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét. Ez a jogosultság addig áll fenn, amíg ügyfelünk a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlájához utóbb igényelt bankkártyáját birtokba nem veszi. A díjmentes pénztári készpénzfelvétel lehetősége – függetlenül attól, hogy ügyfelünk igényelt-e utóbb bankkártyát vagy sem – 2014. december 31-én megszűnik.
 • 2015. január 1-jétől kizárólag bankkártyával érvényesíthető a kedvezmény.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postahivatalban POS terminálon keresztül történő készpénzfelvételnek minősülő tranzakcióra a kedvezmény nem vonatkozik.

 

A 150 000 forintot meghaladó készpénzfelvételi tranzakciók kezelése

Amennyiben adott hónapban az első vagy második készpénzfelvétel alkalmával a 150 000 forintot meghaladja a felvett összeg, abban az esetben a bank a 150 000 forintot meghaladó összegre vonatkozóan a mindenkor érvényes kondíciós lista szerinti készpénzfelvételi díjat számít fel a következő módon:

 • amennyiben a készpénzfelvétel díja fix díjként van meghatározva, a fix díj teljes összege kerül terhelésre,
 • amennyiben a készpénzfelvétel díja százalékos díjként van meghatározva, úgy a százalékos díj kerül terhelésre,
 • amennyiben a készpénzfelvétel díja tartalmaz fix díjat és százalékos értéket is, abban az esetben a fentebb leírtak alapján történik a fix és százalékos díjak felszámítása.

Példa:

Ügyfelünk saját ATM-ből vesz fel pénzt, melynek kondíciós lista szerinti díja 100 Ft + 0,6%.

A hónap első készpénzfelvételének összege: 100 ezer Ft, mely díjmentes. Hónap második készpénz felvételének összege: 60 ezer Ft. Mivel a két készpénzfelvétel összege már meghaladja a 150 000 Ft-ot, a különbözeti összegre (10 000 Ft) a bank a kondíciós lista szerinti készpénzfelvételi díjat fogja terhelni, azaz 100 Ft + (10 000x0,6%) = 160 Ft-ot.

 

Amennyiben a számlacsomag már tartalmaz díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget

A törvény által biztosított lehetőséget beépítjük meglévő lakossági számlacsomagjaink kondícióiba.

Példa:

Az Elektronikus számlacsomagra vonatkozó kondíciós lista szerint a saját ATM-ből történő készpénzfelvétel ingyenes és havonta 1 készpénzfelvétel idegen ATM-ből szintén ingyenes.

Ha az ügyfél az adott hónapban az első két alkalommal idegen ATM-ből vesz fel készpénzt, akkor mindkét tranzakció ingyenes lesz, úgy, hogy az első tranzakció a teljes felvett összegre díjmentes, a második pedig abban az esetben díjmentes, amennyiben az első kettő tranzakció összege együttesen nem haladja meg a 150 000 forintot.

 

Amennyiben közös tulajdonú fizetési számláról történik a díjmentes készpénzfelvétel igénybe vétele

A Pft. 36/A. § (6) bekezdése szerint egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető. A közös tulajdonú számlákra vonatkozóan nincs eltérő rendelkezés a törvényben, ily módon közös tulajdonú számlák esetében is csak az egyik számlatulajdonos tehet nyilatkozatot. A hatályos jogszabály szerint egy számlára vonatkozóan tehát nem többszörözhető a 150 000 forintos limit.

 

Készpénzfelvétel fizetési számlához kapcsolódó hitelkerettel érintett számláról

A törvény külön rendelkezik arra vonatkozóan, ha a díjmentes készpénzfelvétel egészben vagy részben a hitelkeret terhére teljesül. Ebben az esetben a fogyasztó az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem, a szociális ellátás és ösztöndíj erejéig – de legfeljebb 150 000 forintig – jogosult a díjmentes készpénzfelvételt igénybe venni.

A díjmentes készpénzfelvétel a nyilatkozaton megjelölt fizetési számlaszám(ok)ról, adott hónapban jóváírásra kerülő – nyilatkozaton meghatározott jogcímen érkező – összeg(ek) (a továbbiakban: jövedelem) erejéig, de legfeljebb 150 000 forintig vehető igénybe. A törvény által biztosított lehetőség a fizetési számlára beérkező jövedelem készpénzben történő felvételére vonatkozik, tehát bankunk csak abban az esetben nem számít fel az első kettő készpénzfelvétel után díjat, amennyiben

 • a készpénzfelvételre a jövedelem ügyfelünk nyilatkozatban megjelölt fizetési számláján történő jóváírását követően került sor,
 • a készpénzfelvétel(ek) összege kisebb vagy egyenlő a beérkezett jövedelem összegével, valamint
 • a készpénzfelvétel(ek) összege nem haladja meg a 150 000 forintot.

Előfordulhat, hogy ügyfelünk egy adott hónapban kétszer kap fizetést az előző hónapra és az adott hónapra vonatkozóan is a munkaszüneti napok alakulása miatt, viszont így a következő hónapban nem érkezik számlájára jövedelem. Ebben az esetben, ha az ügyfél az adott hónapban már igénybe vette az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségeket, akkor a hónap utolsó három banki munkanapján beérkező jövedelemre vonatkozóan a díjmentes készpénzfelvétel lehetőséget a következő hónapban biztosítjuk.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó jogszabályi rendelkezések esetleges későbbi módosításai miatt fenti tájékoztatásunk módosulhat. Kérjük, kísérje figyelemmel az ezzel kapcsolatos tájékoztatókat bankfiókjainkban, internetes honlapunkon (www.kdbbank.eu), KDB NetBank postafiókjában, illetve a Magyar Nemzeti Bank honlapján (https://www.mnb.hu/letoltes/ingyenes-keszpenzfelvetel.pdf).

 

Amennyiben a díjmentes készpénzfelvétellel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, hívja Bankunk Kontakt Centerét banki munkanapokon a +36 1 473 4440-es vagy +36 1 374 9990-es telefonszámon, vagy keresse fel számlavezető bankfiókját.

 

KDB Bank Európa Zrt.

 


1Bankfiók pénztárában forintban történő készpénzkifizetés vagy Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya) útján forintban történő készpénzfelvétel.

Documents

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree