FATCA tájékoztató

FATCA

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között megállapodás jött létre a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról.

A FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló egyesült államokbeli törvény, amely rendelkezik a pénzügyi intézmények számára meghatározott számlák vonatkozásában egy jelentéstételi rendszer bevezetéséről.

A szabályozás elősegíti a nemzetközi adózási megfelelés javítását, a kettős adóztatás elkerülését és az adóztatás kijátszásának megakadályozását, hatékony infrastruktúrára épülő automatikus és kölcsönös adóügyi információcsere útján, továbbá koordinálja a magyar pénzügyi intézmények jelentéstételi kötelezettségeit és az egyesült államokbeli adózási jelentéstételi kötelezettségeket a kettős jelentéstétel elkerülése érdekében.

A megállapodás alapján a magyar pénzügyi intézmények által kezelt, egyesült államokbeli illetőségű személyek által birtokolt illetve az egyesült államokbeli pénzügyi intézmények által kezelt, magyar illetőségű személyek által birtokolt számlákon elhelyezett befektetésekről a két ország között, a megállapodásban foglalt titoktartási és egyéb védelmi előírások betartásával információcsere történik.

A nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodást a 2014. évi XIX. törvény tartalmazza.

A FATCA szabályozás értelmében a KDB Bank Európa Zrt. köteles az általa vezetett számlák tulajdonosainak adóilletőségére irányuló vizsgálatot elvégezni.

A vizsgálat során az ügyfélnek az adóügyi illetőség megállapítására vonatkozó adatait, illetve nyilatkozatát a bank rendelkezésére kell bocsátania.

A banknak többek között át kell vizsgálnia a birtokában lévő, elektronikusan kereshető adatokat bármely alábbi egyesült államokbeli kapcsolatra utaló jel vonatkozásában:

  • a számlatulajdonos azonosítása az Egyesült Államok állampolgáraként vagy lakosaként;
  • az egyesült államokbeli születési hely egyértelmű azonosítása;
  • jelenlegi egyesült államokbeli levelezési vagy tartózkodási cím (beleértve az egyesült államokbeli postafiókot);
  • jelenlegi egyesült államokbeli telefonszám;
  • állandó átutalási megbízás egy Egyesült Államokban fenntartott számlára;
  • jelenleg érvényes meghatalmazási vagy aláírási jogot élvező egyesült államokbeli lakcímmel rendelkező személy, vagy
  • olyan "átvételi megbízott" vagy "levéltartási" cím, amely a számlatulajdonos egyetlen címe a bank nyilvántartásában.

Ha az illetőségvizsgálat alátámasztja és az elektronikusan kereshető adatok vizsgálata során egyesült államokbeli kapcsolatra utaló jelek bármelyike felfedezhető vagy a körülmények megváltozásának eredményeképpen egy vagy több egyesült államokbeli kapcsolatra utaló jel társítható a számlához, akkor a bank „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla”-ként kezeli a számlát.

Az illetőségvizsgálat alapján - éves adatszolgáltatás keretében - az „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla” és annak tulajdonosának vagy tulajdonosainak adatairól a bank köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni a Magyarország és az Egyesült Államok által vállalt információcsere érdekében.

Ha a számlatulajdonos nem rendelkezik a FATCA szabályozás szempontjából releváns adattal, az Egyesült Államokkal való kapcsolatra utaló adatokról nemleges értelmű nyilatkozat tételére van lehetősége.

Amennyiben az ügyfél elutasítja a FATCA-nyilatkozatban bármely egyesült államokbeli kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a bank jogosult szerződéskötéskor az ajánlatot elutasítani vagy már meglévő szerződéses jogviszony fennállása esetén köteles automatikusan „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla”-ként nyilvántartásba venni.

Az együttműködési kötelezettségnek megfelelően bankunk regisztrálása megtörtént az IRS-nél (Internal Revenue Services - az amerikai adóhatóság) és ez alapján, mint FATCA együttműködő pénzügyi intézmény GIIN (Global Intermediary Identification Number - globális pénzintézeti azonosító szám) számmal rendelkezünk.

A KDB Bank Európa Zrt. magyarországi GIIN száma: HPW1DZ.00000.LE.348

A KDB Bank Európa Zrt. szlovákiai fiókjának GIIN száma: HPW1DZ.00000.BR.703

A FATCA-ról további (angol nyelvű) információ található az Amerikai Egyesült Államok adóhivatalának honlapján:

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree