Fizetési számla váltás

 

2008-ban az Európai Bizottság felkérésére az Európai Bankok Szervezete (EBIC –  European Banking Industry Committee) kidolgozta a bankok által az ügyfelek fizetési számla váltása esetén követendő eljárást. Ennek végrehajtása érdekében a Magyar Bankszövetség ajánlást bocsátott ki, melyet 2009. november 1-jétől 2016. szeptember 28-ig alkalmaztak a magyarországi bankok.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve alapján 2016 szeptemberében a 263/2016 Korm. rendeletben került szabályozásra a fogyasztók fizetési számla váltásához kapcsolódó eljárás.

Az eljárás célja, hogy a bankok a lakossági fizetési számlatermékek piacán egymással együttműködve, a pénzforgalmi szolgáltatót váltani kívánó ügyfelet eddig terhelő kötelezettség egy részét magukra vállalva, egyszerűsített eljárást alkalmazzanak annak érdekében, hogy ügyfeleik fizetési számla váltási szándéka minél gyorsabban és egyszerűbben teljesülhessen.

A fizetési számla váltás az újonnan választott pénzintézetnél kezdeményezhető, nem szükséges a jelenlegi banknál megjelennie. A folyamat elindításához az új banknál fizetési számlát kell nyitni, illetve lehetőség van az egyszerűsített eljárás keretében a már (jelenlegi bankjánál) létező fizetési számláihoz kapcsolódó fizetési megbízásokat áthelyezni egyik számlájáról a másikra.

A bankok által nyújtott „egyablakos szolgáltatás” lehetővé teszi a számlatulajdonos számára, hogy a forint fizetési számláján lévő beszedési megbízásait, rendszeres átutalási megbízásait és beérkező ismétlődő átutalásait egy másik banknál ugyanabban a devizanemben vezetett lakossági fizetési számlájára irányítsa át. Kérésére a régi fizetési számlája is lezárásra kerülhet anélkül, hogy a számlatulajdonosnak mindkét banknál intézkednie kellene az átirányításról, illetve a számlamegszüntetésről. A megbízások átadását és a régi  fizetési számla megszüntetését a bankok egymás között bonyolítják le.

Az eljárás a „Számlaváltási meghatalmazás” nyomtatvány kitöltésével és – a jelenlegi számlavezetőnél bejelentett módon történő – aláírásával kezdődik. Ez egy meghatalmazás az Ön részéről az újonnan választott pénzintézet számára és egyben egy megbízás a korábbi bankja részére, hogy a bankváltás végrehajtásához az Ön lehető legcsekélyebb közreműködésére legyen szükség.

A fizetési számla váltás a banki szolgáltatások közül a fizetési számlájáról teljesített beszedési megbízások, rendszeres átutalási megbízások és a beérkező ismétlődő átutalások másik pénzintézethez történő áthelyezésére terjed ki.

Ha Ön egyéb, igénybe vett szolgáltatás esetében is meg kívánja szüntetni a kapcsolatot a jelenlegi számlavezetőjével, akkor a fizetési számla-szerződés felmondásával egyidejűleg minden egyéb bankszolgáltatási szerződés is felmondásra kerül!

A fizetési számla váltás csak akkor eredményezi az Ön jelenlegi fizetési számlájának a megszűnését is, ha ezt Ön kifejezetten kéri, és ha a fizetési számla bezárásának nincs akadálya (pl. a számlához hitelkeret kapcsolódik, vagy hiteltörlesztés történik róla, stb.).

Amennyiben több fizetési számlával rendelkezik, a bankváltást minden számlára külön kell kezdeményeznie!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön fizetési számlájának több tulajdonosa van, úgy a számlaváltás kapcsán a tulajdonosok kizárólag együttesen járhatnak el. 

A fizetési számla váltással kapcsolatban további információkhoz juthat a lentebb letölthető az „Útmutató fizetési számla váltáshoz ” és a „Tájékoztató a fizetési számla váltásról”  dokumentumokból.

Bővebb tájékoztatásért kérjük, keresse fel bankfiókjainkat, hívja a KDB Bank telefonos ügyfélszolgálatát a +36 1 473 4440-es telefonszámon, vagy írjon az info@kdbbank.eu e-mail címre.

A bankváltással kapcsolatban további tájékoztatásért keresse fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján a fogyasztói oldalt ITT, illetve a MNB bankszámlaválasztóját elérheti ITT.

Ezúton ajánljuk szíves figyelmükbe a GIRO Zrt. által indított, a bankszámlaváltásról szóló tájékoztató weboldalt, amely leendő ügyfeleink számára is hasznos információkkal szolgál.

 
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree