Gyakran ismételt kérdések devizaátutalással kapcsolatban

Az alábbiakban azon ügyfeleinknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik a KDB Bank Európa Zrt-nél (a továbbiakban: Bank) akár külföldre akár másik magyarországi pénzforgalmi szolgáltatóhoz irányuló deviza átutalási megbízást nyújtanak be és - tapasztalat hiányában - tájékoztatást szeretnének kapni pl. arról, hogy milyen átutalási megbízás formanyomtatványt kell kitölteniük, mikorra teljesül a megbízásuk, milyen költségmegosztási metódusukat alkalmazhatnak stb.

 

1. Mi a BIC és a SWIFT kód között a különbség?

A BIC (Business Identifier Code – Üzleti Azonosító Kód) kód a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának banki azonosítója, melyet kötelező megadni a könnyebb, gyorsabb és egyértelmű beazonosítás céljából minden bankon kívüli deviza átutalás során, kivéve a SEPA átutalásokat 2016 október 31-ét követően.

A BIC kódokat a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) kezeli és tartja nyilván – nincs különbség a BIC és a SWIFT kód között. A SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú.

Nem minden bank rendelkezik SWIFT kóddal, más típusú bankazonosító kódok is léteznek:

 • BLZ (Bankleitzahl) - németországi, vagy ausztriai bankazonosító;
 • SC (Sort Code) - angliai bankazonosító;
 • FW/ABA (Fedwire, ABA-number) - USA-beli bankazonosítók.

 

2. Hogyan lehet deviza átutalási megbízást kezdeményezni?

Papír alapon a kitöltött Deviza átutalási megbízás benyújtásával vagy elektronikus csatornákon keresztül (KDB NetBank, PC Kontakt) a Deviza átutalás menüpontban rögzített és beküldött megbízással.

 

3. Mit jelent a SEPA?

A SEPA, az Egységes Euró Fizetési Övezet (Single Euro Payments Area) rövidítése.

A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési rendszer.

A SEPA-hoz csatlakoztak az Európai Unió, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagországai és egyéb európai országok. (SEPA tagok listájának elérhetősége: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/epc-list-of-sepa-scheme-countries/)

 

4. Miben különbözik a SEPA átutalás a hagyományos deviza átutalástól?

A SEPA utalás a SEPA országokra vonatkozó - euro összegek fizetésére kialakított - szabványos átutalási forma, meghatározott adattartalmi előírásokkal,

 • SEPA átutalás esetén, ha a megbízás EGT tagállamba irányul, akkor a megbízás összege a fizetési megbízás átvételi napját követő munkanap végéig jóváírásra kerül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának bankszámláján (Lásd még: 13. pont);
 • csak nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) lehet alkalmazni;
 • A fizető fél és a kedvezményezett is csak a saját pénzforgalmi szolgáltatója költségeit viseli,  vagyis a költségviselés módja kizárólag megosztott - SHA -  lehet (nem lehet sem BEN, sem OUR) (Lásd még:  17. pont);
 • A megbízás összegéből nem lehet levonni a megbízás díját, vagyis a teljes összeget kell indítani illetve a kedvezményezett számláján jóváírni.

 

5. Milyen esetben alkalmazható a SEPA fizetési mód?

Amennyiben a megbízó bankon kívüli, deviza átutalást kezdeményez és az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

 • Az átutalás teljesítésének devizaneme EUR;
 • A kedvezményezett számlaszámaként az IBAN száma kerül feltüntetésre (IBAN kalkulátor elérhetősége pl. www.ibancalculator.com);
 • A költségviselés módja: megosztott („SHA”), vagyis a felek viselik a saját bankjuk költségeit (ha a megbízás a másik négy feltételnek megfelel a Bank a költségviselés módját átállítja SHA-re, akkor is, ha az ügyfél nem azt választja);
 • A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója SEPA tagbank közvetlenül vagy közvetve,
 • Az átutalás nem sürgősségi teljesítéssel lett benyújtva.

 

6. Milyen esetben kötelező a SEPA utalás alkalmazása?

2016. október 31-ét követően a Bank az Európai Unión – így Magyarországon is – belül az euróban denominált átutalási megbízásokat (kivéve a bankon belüli és a sürgősségi átutalásokat) kizárólag SEPA utalásként teljesítheti. Így az ilyen típusú átutalásoknak meg kell felelnie az 5. pontban leírt követelményeknek. Amennyiben az ügyfél nem az „SHA” költségviselési opciót választotta ki, de a megbízása egyebekben megfelel a SEPA átutalási megbízás követelményeinek, a Bank a megbízást nem utasítja vissza, hanem a jogszabályi előírásoknak megfelelően - SHA költségviseléssel - teljesíti.

 

7. Milyen nyomtatványt kell kitölteni SEPA átutalási megbízás esetén?

Deviza átutalási megbízásra vonatkozó formanyomtatványt kell kitölteni illetve elektronikus csatornán beküldött SEPA átutalás esetén a Deviza átutalás menüpontot kell választani, tehát ugyanazt a formanyomtatványt kell alkalmazni, mint egyéb deviza átutalási megbízás esetén.

 

8. Milyen menüpontban rögzíthető a SEPA átutalási megbízás az elektronikus csatornákon?

Nincs megkülönböztetett menüpont a SEPA átutalásokra vonatkozóan semelyik elektronikus csatornán belül. A Deviza átutalás képernyőn lehet a SEPA átutalási megbízást is rögzíteni. A beküldött megbízás adatai alapján a Bank határozza meg, hogy az milyen elszámolási rendszerben kerül továbbításra. A rögzítés megfelelő módjáról szóló részletes, képernyős tájékoztatónkat az oldal alján letöltheti.

 

9. Mit jelent az IBAN számlaszám?

Az IBAN az angol International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám) kifejezés rövidítése. Hossza és felépítése országonként eltérő (a magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll), viszont minden esetben az adott ország két karakteres kódjával kezdődik. Az IBAN-t az EGT országokon kívül más – nem csak európai – országok is használják. Az IBAN használata elősegíti a nemzetközi átutalások gyors és automatizált lebonyolítását.

Minden esetben erősen javasolt az IBAN használata, amikor erre lehetőség van. Függetlenül az átutalás célországától, amennyiben átutalási partnere rendelkezik IBAN számlaszámmal, úgy azt adja meg. Ha olyan országba történik az átutalás, ahol az IBAN használata kötelező, azonban a kedvezményezett számlaszám nem IBAN formátumban lett megadva, úgy a kedvezményezett bankja az utalás teljesítéséért felárat számíthat fel vagy akár vissza is utasíthatja a megbízás teljesítését.

 

10. Mit jelent az IBAN-ONLY kifejezés?

2016. október 31-ét követően elegendő és kötelező a nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) használata, a kedvezményezett bankja BIC (SWIFT) kódjának megadására már nincsen szükség a SEPA deviza átutalási megbízások esetén.

 

11. Teljesít-e a Bank beszedést euróban?

A Bank nem vállalja felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás euróban történő teljesítését.

 

12. Milyen igazolást állít ki a Bank SEPA utalás esetén?

Banki igazolást. Mivel a SEPA átutalások XML file formátumban kerülnek továbbításra, így 2016. október 31-ét követően a Banknak nem áll módjában ezen utalásokról SWIFT másolatot kiadni.

 

13. Milyen értéknappal teljesül a SEPA átutalási megbízás?

Az EGT tagállamba irányuló, konverziót nem igénylő SEPA átutalási megbízás az átvételt követő munkanapon kerül terhelésre a fizető fél számlájára és jóváírásra a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján. (Lsd. még 16. pont)

 

14. Van-e eltérés a díjazást illetően a SEPA és az egyéb deviza átutalás között?

A Bank ugyanazt a díjazást alkalmazza SEPA átutalás és az egyéb deviza átutalás esetén is. A vonatkozó kondíciós lista Pénzforgalmi szolgáltatások c. fejezetén belül a bankon kívülre történő deviza átutalási díjak kerülnek alkalmazásra attól függően, hogy a megbízás milyen módon került benyújtásra.

 

15. Van-e lehetőség a deviza átutalás gyorsabb teljesítésére?

Az ügyfél bármilyen bankon kívülre irányuló deviza átutalási megbízást benyújthat sürgősséggel. A sürgősségi teljesítés egyedi elbírálás alapján történik. Ebben az esetben megbízás hamarabb teljesül, mint ahogy a vonatkozó határidő a kondíciós lista adott fejezetében meghatározásra került, pl. EGT államba irányuló EUR átutalás esetén már az átvétel napján megtörténik a megbízás indítása TARGET2 rendszerben, ha a megbízás a vonatkozó határidő előtt átvételre került. A sürgősségi átutalásért a Bank a kondíciós lista szerinti felárat számolja fel.

 

16. Milyen szabályok érvényesek a teljesítési határidőkre?

Alapvető szabályok:

 1. A Banknak – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb az átvételt követő munkanapon el kell indítania valamely nem EGT állam pénznemében teljesítendő belföldre vagy EGT-n belüli vagy nem EGT-államba irányuló átutalási megbízást. Ha a fizetési megbízás során olyan konverziót kell végrehajtani, amelynél bármelyik pénznem EGT-n kívüli állam pénzneme vagy a fizetési megbízás nem EGT-államba irányul, a teljesítés határideje két munkanappal meghosszabbodik.
 2. A forintban történő, konverziót nem igénylő belföldi fizetési műveletek esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb az átvételt követő 4 órán belül jóváírásra kerüljön. Papír alapon benyújtott fizetési megbízás esetén a teljesítési határidő 1 munkanappal meghosszabbodik.
 3. EGT-n belül, az euróban történő, konverziót nem igénylő vagy egyetlen, euro és forint közötti konverziót igénylő vagy olyan határon átnyúló fizetési művelet esetén, amely során egyetlen euro és forint közötti átváltás történik belföldön és a teljesítés euróban történik a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb az átvételt követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön. Papír alapon benyújtott fizetési megbízás esetén a teljesítési határidő 1 munkanappal meghosszabbodik.
 4. A 2. és 3. pontban felsorolt fizetési műveleteken kívüli egyéb, EGT-állam pénznemében teljesíthető, EGT-n belüli fizetési művelet esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja – a fizető fél és közte létrejött szerződés alapján -, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb az átvételt követő negyedik munkanap végéig jóváírásra kerüljön.

Teljesítési határidőket összefoglaló táblázat

A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó teljesítési határidők átvételt követően

konverzió nélkül

Kedvezményezett helye

Devizanem

 

Forint

Euró

Egyéb EGT

Nem EGT

Belföld

4 óra (jóváírás)

+1 munkanap (jóváírás)

+4 munkanap (jóváírás)

+ 1 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+1 munkanap (jóváírás, papír-alapú megbízás)

+2 munkanap (jóváírás, papír-alapú megbízás)

EGT

+1 munkanap (jóváírás)

+1 munkanap (jóváírás)

+4 munkanap (jóváírás)

+ 1 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+2 munkanap (jóváírás, papír-alapú megbízás)

+2 munkanap (jóváírás, papír-alapú megbízás)

Nem EGT

+1 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+1 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 1 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 1 munkanap (feldolgozás megkezdése)

 

A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó teljesítési határidők átvételt követően

konverzióval

Kedvezményezett helye

Devizanem

 

Forint - Euró

Egyéb EGT

EGT – nem EGT

Nem EGT

Belföld

+ 1 munkanap (jóváírás)

+ 4 munkanap (jóváírás)

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 2 munkanap (jóváírás, papír-alapú megbízás)

EGT

teljesítés euróban

+ 1 munkanap (jóváírás)

+ 4 munkanap (jóváírás)

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 2 munkanap (jóváírás, papír-alapú megbízás)

teljesítés forintban

+ 4 munkanap (jóváírás)

Nem EGT

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

+ 1-3 munkanap (feldolgozás megkezdése)

 

17. Milyen költségmegosztási móddal lehet a deviza átutalásokat kezdeményezni?

SHA (shared costs) – A költségek megoszlanak a fizető fél és a kedvezményezett között. A fizető fél viseli a saját pénzforgalmi szolgáltatója költségeit, a kedvezményezett pedig viseli a saját és a közvetítő (levelező) bank költségeit is.

OUR – A fizető fél viseli a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója és a közvetítő (levelező) bank(ok) költségeit is a sajátján kívül. Általában a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója egy bizonyos összegű díjat alkalmaz levelező banki költségként, így a fizető fél a fizetési megbízás benyújtását megelőzően tájékoztatást kap a felmerülő plusz költségről. Azonban tapasztalataink szerint előfordulhat, hogy egyes levelező bankok díjat számítanak fel banki tevékenységéért és ezzel a díjjal az átutalt összeget csökkentik. Annak érdekében, hogy a fentiek kockázatát csökkentse, érdemes akár a levelező bank adatait is megadni az utalási megbízás során.

BEN (beneficiary) - A kedvezményezett viseli a fizetési művelettel kapcsolatban felmerült összes banki költséget, tehát a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójáét is, valamint a közvetítő (levelező) bank költségeit is. Ebben az esetben a levelező bank a saját díját az átutalt összegből vonja le. Emiatt ilyen költség megosztás mellett a fizető félnek érdemes annyival többet utalnia, ami fedezi a banki költségeket is, annak érdekében, hogy a kedvezményezett a teljes összeget megkapja.

Alapvető szabályok:

 1. A fizető felet és a kedvezményezettet kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj, költség terhelheti (SHA). Ez a szabály alkalmazandó a fizetési műveletnek az EGT-n belül végrehajtott része vonatkozásában.
 2. Az 1. pontot nem kell alkalmazni, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található (SHA / OUR / BEN).

Költségviselés módja bankon kívüli deviza átutalások esetén

konverzió nélkül

Kedvezményezett helye

Devizanem

 

Forint

Euró

Egyéb EGT

Nem EGT

Belföld

SHA

SHA

SHA

SHA

EGT

SHA

SHA

SHA

SHA

Nem EGT

SHA, OUR, BEN

SHA, OUR, BEN

SHA, OUR, BEN

SHA, OUR, BEN

 

Költségviselés módja bankon kívüli deviza átutalások esetén

konverzióval

Kedvezményezett helye

Devizanem

 

Forint - Euró

Egyéb EGT

EGT – nem EGT

Nem EGT*

Belföld

SHA

SHA

SHA

SHA

EGT

SHA

SHA

SHA

SHA

Nem EGT

SHA, OUR, BEN

SHA, OUR, BEN

SHA, OUR, BEN

SHA, OUR, BEN

*Ez a szabály alkalmazandó a fizetési műveletnek az EGT-n belül végrehajtott része vonatkozásában.

 

18. Van-e lehetőség könyvelési rendszerből történő fájl feltöltésre?

Jelenleg a KDB NetBank és PC Kontakt elektronikus csatornákon keresztül vállalati ügyfeleinknek lehetősége van a deviza átutalás EDIFACT formátumban történő fájl importjára.

A micro vállalkozásoknál nagyobb vállalati ügyfelek esetében, amennyiben részükről igény merül fel, lehetőség van a SEPA átutalási megbízások UNIFI ISO 20022 XML formátumban történő feltöltésére. A SEPA fájlfeltöltési lehetőséget a Bank egy külön e-célra rendszeresített felületen biztosítja ügyfelei részére. A kapcsolódó fájl leírást és egyéb dokumentumot a Bank ezen ügyfeleinek kérésre rendelkezésre bocsájtja.

 

19. Mi a különbség az összeg devizaneme és a teljesítés devizaneme között?

Az elektronikus csatornákon a deviza átutalási megbízások rögzítésekor szükséges megadni az összeg és a teljesítés devizanemét is. Mi a különbség a két devizanem között?

Példa 1: Az ügyfél Horvátországban bérel egy apartmant, és a bérleti díjat – amely 200 euró - euróban kell elutalni a megadott horvát banknál lévő számlaszámra. Az ügyfél forint számláról szeretné az eurót elutalni (konverzióval). Az alábbi módon tölti ki a megbízást:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint látható, a terhelendő számla HUF, a teljesítés euróban történik és az összeget is euróban adta meg az ügyfél (200 euró).

 

Példa 2: Ugyanez az ügyfél a kollégájától kölcsön kapott 5.000 forintot, amelyet vissza szeretne neki utalni. A kollégája megkéri, hogy euróban fizesse ki a tartozását, mert úgyis megy nyaralni és szüksége van euróra.

Ebben az esetben az utalási megbízás a következőképpen néz ki:

A fenti példában a terhelendő számla devizaneme ugyanúgy forint, és a teljesítés devizaneme is euró, mint az előző példában, de az ügyfél az összeget már nem euróban, hanem forintban határozta meg.

Fentiek alapján látható, hogy amennyiben a fizetési művelet során nem történik konverzió, akkor a terhelendő számla, az összeg és a teljesítés devizaneme megegyezik.

Amennyiben konverziós megbízás kerül benyújtásra akkor ezek a devizanemek eltérhetnek, de az összeg devizanemének meg kell egyeznie a terhelendő számla vagy a teljesítés devizanemével.

 

20. Forint átutalás külföldre

Amennyiben az ügyfél forint átutalási megbízást nyújt be külföldi kedvezményezett részére, az átutalási folyamatban részt vesz – hasonlóan egy deviza átutaláshoz – a megbízó és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóin kívül egy harmadik, magyarországi bank, mely a kedvezményezett bankjának forint nostro (Nostro számla – a pénzforgalmi szolgáltató külföldi számlavezetője a helyi hivatalos pénznemben) számlavezetője.

Fentiek miatt a külföldre történő forint átutalás technikai lebonyolítása a VIBER igénybevételével történik.

Külföldre történő forint átutalási megbízást csak papír alapú nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani.

 

21. Átutalás díjának levonása másik számláról

Amennyiben az ügyfél igényli – vagy jogszabályi rendelkezés alapján – lehetőség van annak beállítására, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások díjait, költségeit az ügyfél egy adott fizetési számlájáról vonja a Bank, abban az esetben is, ha a teljesítés egy másik számláról történik.

Jelenleg a deviza átutalás esetén a fizető fél a közlemény rovatban tüntetheti fel az ilyen típusú kéréseit.

2016. október 31-ét követően azonban az elektronikus csatornán keresztül beküldött SEPA átutalási megbízások esetén az automata feldolgozás bevezetése miatt a közlemény rovatban a Banknak szánt üzeneteket, kéréseket nem áll módunkban feldolgozni. Így amennyiben az ügyfélnek az adott számláján a jutalékra már nem áll rendelkezésre fedezet, lehetősége van a fentiekben leírtakra vagy szükséges a jutalék terhelendő számlán történő biztosítása.

 

22. Devizaünnepek

A deviza átutalások értéknapjai a magyarországi munkaszüneti napok, illetve a fizetési művelet devizanemében fennálló bankszünnap függvényében a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott értéknaptól eltérhetnek. A deviza ünnepnapokat – melyekről a Bank az elektronikus csatornákon előzetesen értesítést küld és a honlapon is közzéteszi azokat - a Bank a kimenő és bejövő deviza-átutalások esetén az érintett devizanemekben a teljesítési értéknap számításánál nem veszi figyelembe (nem tekinti munkanapnak).

 


Amennyiben további kérdése merülne fel, akkor forduljon bármelyik fiókunkhoz vagy hívja Call Centerünket a (36-1) 473-4440-es telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen oldalon közzétett információk nem teljes körűek, bizonyos időközönként változhatnak, így kérjük, hogy kísérje folyamatosan fokozott figyelemmel a megjelölt dokumentumok, információk változását, valamint javasoljuk azt is, hogy a változásokra vonatkozó tájékoztatásokat minden esetben részletesen tanulmányozza át.

Kapcsolódó dokumentumok:

 • Általános Üzleti Feltételek
 • Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat
 • Általános Szerződési Feltételek a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről
 • Általános szerződési feltételek telefonos és elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozóan
 • Kondíciós Lista
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree