Hiteltörlesztési moratórium 4.

Hiteltörlesztési moratórium 2022. augusztus 1-jétől érvényes szabályai
Publikálás dátuma: 2022. június 21.
 
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi CVII. törvény[1] (továbbiakban: Törvény) valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendeletet módosító 317/2021 (VI.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), az ezt módosító 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet  a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére) minden érintett lakossági és vállalati ügyfél számára fizetési haladékot biztosít 2021. november 1-jétől 2022. július 31-ig illetve az arra jogosultak és vonatkozó nyilatkozatot benyújtók részére jogfolytonosan 2022. december 31-éig (moratórium 4). Az ezzel kapcsolatos információkat alább foglaljuk össze.
 
 1. A fizetési haladék 2022. december 31-éig tart, amely a 2020. március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján a 2020. március 18. napján éjfélig folyósított hitel- és kölcsönszerződésekből eredő tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettségre vonatkozik.
 1. A moratórium4 (2022. július 31-ét követő) igénybevételére a 2022. június 17-én moratóriumban lévő ügyfél jogosult.
 1. Mi a teendő, ha Ön jogosult és élni is kíván a moratórium4 által biztosított lehetőséggel?
Ha az adós/adóstárs élni kíván a moratóriummal 2022. július 31-ét követően is, akkor nyilatkozatát a jogosultságára és az igénybevételi szándékra vonatkozóan 2022. július 31-éig kell benyújtania Bankunkhoz.
A nyilatkozat beküldhető
 • KDB NetBankon keresztül, szabadformátumú levél mellékleteként, vagy
 • személyesen bankfiókjainkban (fiókjaink elérhetősége és nyitvatartás: https://www.kdbbank.eu/fiokjaink), vagy
 • lakossági adós esetében az adós saját ügyfélkapus (AVDH) elektronikus aláírásával hitelesítve. Ennek módja: a kitöltött nyilatkozatból pdf dokumentumot kell készíteni, melyet fel kell tölteni elektronikus aláírás céljából a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalra, majd ott követni kell az instrukciókat. Az AVDH használatáról részletes útmutató itt található. Az elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú nyilatkozatot emailben kell beküldeni az info@kdbbank.eu címre.
A nyilatkozat mellett levelében kérjük tüntesse fel hitel-/kölcsönszerződése számát is.
 1. Mi a teendő, ha Ön ki szeretne lépni a moratórium4-ből?
Ha Ön moratóriumban van ugyan, de 2022.08.01-2022.12.31 között bármely esedékességi naptól szerződés szerint fizetni kívánja hitelét/kölcsönét, e szándékát nyilatkozat formájában jeleznie kell Bankunk felé. Kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézés helyett telefonos és elektronikus csatornáinkon vegyék fel a kapcsolatot Bankunkkal, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy kezdeményezzék a fizetési moratóriumból való kilépést.
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törlesztés folytatására vonatkozó nyilatkozat mindig csak a jövőben esedékessé váló törlesztő részletekre szól, visszamenőleg nem érvényesíthető.
 • Lakossági ügyfelek által használható, NetBankon beküldhető nyilatkozat moratórium4-ból történő kilépéshez - letöltés
Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk, a moratóriummal érintett szerződés adósa megteheti kilépési nyilatkozatát elektronikus és telefonos csatornáinkon:
 • amennyiben rendelkezik KDB NetBank hozzáféréssel, szabadformátumú levélben beküldött nyilatkozatban (letölthető formok: lásd alább)
 • telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (+36 1 473 4440, hétfőtől-péntekig: 7-20 óráig)
A Bank a nyilatkozat feldolgozását követően a nyilatkozat benyújtási csatornájával megegyező csatornán – telefonon vagy KDB NetBankba küldött üzenet formájában – ad visszajelzést az Ön részére.
Amennyiben mégis a személyes ügyintézést választja, a nyilatkozat bankfiókjainkban is leadható (fiókjaink elérhetősége és nyitvatartás: https://www.kdbbank.eu/fiokjaink). A nyilatkozat postai levélben is beküldhető a Bank levelezési címére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.).
 
Ha 2022. június 30-án több szerződése is moratórium alatt van és 2022. július 31-éig nyilatkozik a moratórium fenntartásáról, de a moratórium4-et nem kívánja igénybe venni valamennyi szerződésére, kérjük adja meg annak a szerződésnek a számát a kísérőlevélben, amelyikre már nem igényli a moratóriumot.
 • Vállalati ügyfeleinket kérjük, keresse banki kapcsolattartóját!
 • Vállalati ügyfelek által használható, NetBankon/PC Kontakton beküldhető nyilatkozat moratóriumból történő kilépéshez - letöltés
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az adott kölcsön-/hitelszerződése vonatkozásában kilép a moratórium4-ből, a későbbiekben nincs lehetőség a moratórium ismételt igénybevételére!
 1. Amennyiben Ön 2022. július 31-éig nem juttatja el moratórium4-ben való részvételi szándékához szükséges nyilatkozatát a Bank felé, akkor a jelenleg hatályos jogszabályok szerint Ön a továbbiakban nem vesz részt a moratórium4-ben, azaz a törlesztőrészleteket 2022. augusztus 1-jétől szerződés szerint kell fizetnie, melynek elmaradása esetén a késedelem jogkövetkezményei automatikusan beállnak. A moratóriumban való részvételi szándékát 2022. július 31. után nem jelezheti (azaz a moratórium4-be 2022. július 31-ét követően nem lehet belépni, jogszabály szerinti jogvesztő határidő).
 1. Amennyiben a benyújtott nyilatkozat formai hiba (pl. hiányzik a keltezés, aláírás) vagy tartalmi hiányosság miatt nem fogadható el, úgy a törlesztőrészleteket a Bank a szerződésben foglaltak szerint beszedi. Kérjük, a nyilatkozat kitöltésekor fokozott figyelemmel járjon el! Amennyiben a benyújtott nyilatkozatot a Bank nem fogadja el, arról a Bank írásbeli visszajelzést ad.
 1. Amennyiben Ön korábban állandó átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére, akkor a moratóriumi státuszának függvényében azt Önnek kell leállítania/újraindítania, a leállítás/újraindítás nem történik meg automatikusan.
 1. A fizetési haladék következtében a zálogszerződésben, kezességi szerződésben vagy óvadéki szerződésben vállalt kötelezettségek alapján, a fizetési moratórium időtartama alatt a zálogkötelezett, kezes vagy óvadékot nyújtó sem kötelezhető arra, hogy helyt álljon az adós tartozásáért, ugyanakkor az ő kötelezettségvállalásuk ideje is meghosszabbodik.
 1. A fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. éjfél előtt felmondott vagy megszűnt kölcsönökre, valamint az ezen időpontot követően folyósított kölcsönökre sem.
 1. A fizetési moratórium nem vonatkozik továbbá – azaz változatlanul fennáll a díjfizetési kötelezettség – a hitel- és kölcsönszerződésekhez kapcsolódó vagyonbiztosítás díjára.
 1. A fizetési moratórium ellenére Önnek lehetősége van valamennyi, a Banknál lévő, vagy csak egyes, Ön által megjelölt szerződése tekintetében kölcsönét tovább törlesztenie. Ha Ön folytatni szeretné hitelének/kölcsönének szerződés szerinti törlesztését, erről – a 15. pontban felsorolt esetekben – tájékoztatnia kell Bankunkat, melynek módjáról a 4. pontban tájékoztattuk.
 1. Annak eldöntésénél, hogy igénybe veszi-e a moratóriumot, javasoljuk vegye figyelembe a következő tényezőket és fontolja meg az alábbiakat:
 • A fizetési haladékkal érintett szerződéseknek a futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • A moratórium alatt esedékessé váló tartozásokat a moratórium alatt nem kell megfizetni, de az így meg nem fizetett tőketartozás után a Bank kamatot számít fel. A moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a moratórium lejártát követően a futamidő alatt, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg a korábbi hitel/kölcsönszerződése szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A moratórium hatálya alatt lejáró szerződések 2022. december 31-éig meghosszabbításra kerülnek. E szerződéseknél a szerződéses kötelezettségek teljesítési határideje minimum annyival hosszabbodik, amennyi a moratórium beálltakor hátra volt, figyelembe véve az előző mondatban írt szabályt is.
 • A futamidő hosszabbodás pontos mértéke függ attól, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt mekkora kamat és díj tartozás halmozódott fel, így a futamidő pontos mértéke a moratórium4 végét követően, azaz 2022. december 31. napját követően lesz meghatározható.
 1. Folyószámlahitel esetén a moratórium az alábbi módon értelmezendő:
 • Amennyiben Ön élni kíván a moratórium4-gyel, tájékoztatjuk, hogy csak a 2020. március 18-án fennálló kihasznált keretösszeg, illetve annak kamata képezi a moratórium részét. A kihasznált keret összegére a Bank a moratórium ideje alatt a szerződésben meghatározottak szerinti kamatot számítja fel, aminek megfizetésére a moratórium megszűnését követően kerül sor.
 • Amennyiben Ön a moratóriumból való kilépést kéri és a rendelkezésre álló hitelkeretet teljes összegében szeretné használni, továbbá úgy dönt, hogy szerződésből eredő kötelezettségeit változatlanul a szerződésben foglaltak szerint teljesíti, úgy a 6. pontban felsorolt módokon nyilatkozhat arról, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a moratóriummal. Ha úgy dönt, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a moratóriummal, a bankszámlára érkező jóváírások változatlanul automatikusan csökkentik a hitelkeretből igénybe vett kölcsön összegét, továbbá a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel a Bank automatikusan megterheli a bankszámláját.
 • Amennyiben rendelkezésre álló bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti/feltölti, úgy a későbbiek során már nem élhet a fizetési haladékkal, ugyanis a 2020. március 18-át követően kihasznált keretösszeg új folyósítást jelent, így arra nem kérhető a moratórium.
 • A Bank – hogy a moratórium ideje alatt felgyűlt tartozás visszafizetése ne okozzon aránytalan terhet – a moratórium leteltét követően 12 hónapos részletfizetési lehetőséget biztosít az elmaradt tőke, kamat és díj megfizetésére, melyet a Bank egyoldalú szerződésmódosítás keretében nyújt. Amennyiben ügyfelünk ettől az időtartamtól bármely irányba el kíván térni, arról az ügyfél és a Bank közötti egyedi megállapodás megkötése szükséges.
 1. Késedelmes tartozások kezelése:
Amennyiben Ügyfelünk a moratórium előtt már lejárt tartozással rendelkezett, és a moratórium ideje alatt jelzi fizetési szándékát, akkor a moratórium hatályba lépése előtt keletkezett lejárt fizetési kötelezettségei is esedékessé válnak egyösszegben a havi törlesztőrészletek összegén felül.
 1. Törlesztés folytatása, amennyiben a későbbiekben nem kívánja igénybe venni a moratórium4-t:
 • Amennyiben a kölcsön törlesztése az ügyfél fizetési számláján keresztül történik – ideértve különösen a folyószámlahitelt – a törlesztés folytatásához Ügyfelünknek minden esetben nyilatkozatot kell tennie.
 • Amennyiben ügyfelünk a kölcsöntörlesztését fizetési számlának nem minősülő törlesztési (technikai) számlán keresztül, vagy a Bank főkönyvi számlaszámára történő átutalással vagy készpénzbefizetéssel rendezi, úgy nyilatkozattétel nélkül is bármikor folytathatja törlesztését. Átutalás vagy befizetés esetén a közleményben kérjük tüntesse fel a kölcsönszerződés számát – mely a havi fizetési értesítő bal felső részén a táblázatos rész felett, illetve a kölcsönszerződés jobb felső sarkában található –, és hogy az utalás/befizetés célja hiteltörlesztés. A főkönyvi/törlesztési számlára történő befizetés vagy átutalás ráutaló magatartásnak minősül, ezesetben befizetését/átutalását úgy értelmezzük, hogy a továbbiakban az adott törlesztő részlet vonatkozásában a fizetési moratórium lehetőségével nem kíván élni. 
 1. A Bank a szokásos havi fizetési értesítőt akkor is megküldi az Ügyfélnek, ha az ügylet moratóriummal érintett. Ez esetben a Bank az értesítőt azzal a céllal küldi, hogy tájékoztassa az Ügyfelet a moratórium időszaka alatt keletkező, de a moratórium leteltét követően megfizetendő tőke-, kamat- és díjfizetés mértékéről.
 1. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekről tájékoztatást talál a Bank adatkezelési tájékoztatójában, mely honlapukon a következő linken érhető el: https://www.kdbbank.eu/egyeb-tajekoztatok-hirdetmenyek
Jelen tájékoztatás a hatályos jogszabályok alapján készült. Amennyiben a moratóriumra szabályok vonatkozásában további jogalkotásra, illetve jogalkotói, hatósági értelmezésre kerül sor, a Bank az itt közölt információkat frissítve tájékoztatja Ügyfeleit.
 
 
 
A fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek kezelése
 
I. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei:
 
A Bank azon természetes személy ügyfelek referenciaadatait adja át a KHR-be, akik a kölcsönszerződésben/hitelszerződésben vállalt kötelezettségeiknek az alábbi módon nem tesznek eleget:
 • a lejárt és meg nem fizetett tartozása összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
 • az ezen összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt.
 • Amennyiben több jogviszony (kölcsön/hitelszerződés) áll fenn egyidejűleg, azok figyelembevétele külön-külön történik.
 • Az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal a Bank írásbeli tájékoztatást küld az érintett ügyfél részére arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, azaz nem rendezi mulasztását.
A nyilvántartott személy jogorvoslati lehetőségei:
 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása ellen
 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen
 • kérheti a referenciaadat helyesbítését,
 • kérheti a referencia adat törlését,
 • keresetet indíthat: a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen.
A jogorvoslat folyamata:
 • A nyilvántartott személy a kifogást az alábbi két intézményhez nyújthatja be:
  • a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz, vagy
  • ahhoz a hitelintézethez, aki a kifogásolt adatot a fenti intézménynek szolgáltatta. A kifogást annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell kivizsgálni.
 • A vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül írásban kell tájékoztatni.
 • Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. Ez a változást két munkanapon belül köteles átvezetni és a nyilvántartott személyt egyidejűleg értesíteni.
 • Keresetindítás esetén a keresetlevelet a kifogás kivizsgálását lezáró értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Határidőben előterjesztettnek kell tekinteni a keresetlevelet, ha azt a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták, vagy elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. Az eljárásra vonatkozó további szabályokat a KHR tv. (2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről) 17-19.§ rendelkezései tartalmazzák.
 
II. A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában:
 
A késedelmes tartozás (mulasztás) ténye rögzítésre kerül a KHR tv-ben foglalt feltételek fennállása esetén. Az ott meghatározott időtartam leteltétől számított öt munkanapon belül köteles a referenciaadat-szolgáltató a vonatkozó referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni.
 
A késedelmes tartozás tényének KHR-ben való rögzítése azt is eredményezheti, hogy amíg ezen tény szerepel a nyilvántartásban, addig nem, vagy csak nagyon szigorú feltételekkel kaphat újabb hitelt az érintett adós.
 
Adatkezelés határideje:
 
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
 • a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől kezdődően még további öt évig, azaz tíz évig kezeli, amennyiben a tartozás nem szűnt meg és a törvényi feltételek együttesen fennállnak.
 • Az adatkezelés határidejének lejártát követően az adatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
 • A késedelmes tartozás teljesítése esetén, a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével törli a késedelemre vonatkozó referenciaadatokat.
 • Haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot abban az esetben is, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy az adat jogellenesen került a KHR-be.
 
III. A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás kezelése a KDB Bank Európa Zrt. által, és a KHR felé történő adatátadás módosulása, a jogszabályi előírások figyelembevételével és a fizetési moratóriumra tekintettel:
 
Azon természetes személyek, akik 2020.03.18-án a KHR-ben még nem rögzített késedelemmel rendelkeztek:
 • a fizetési moratórium alatt késedelmük napszáma nem változik, tehát a fizetési moratórium időszaka a késedelmes időtartamba nem számít bele
 • a KHR törvény 15. § (3) bekezdése szerint 2020.03.18-a előtt esetlegesen megküldött 30 napos értesítés így érvényét vesztette,
 • a fizetési moratórium lejártát követően a késedelmes napok számának nyilvántartása ott folytatódik, ahol 2020.03.18-án befejeződött
Ügyfeleinknek a fizetési moratórium ideje alatt is van lehetőségük a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.
 
Ügyfeleinket 2020.06.30-áig levélben vagy NetBank üzenetben tájékoztattuk arról, hogy a fentiekben leírtakon kívül mekkora volt a késedelmes tartozásuk összege és az eltelt napok száma a fizetési moratórium kezdő időpontjában, illetve arról is, hogy a fizetési moratórium lejártát követően, azaz 2020.12.31-e utáni nemteljesítés esetén milyen dátummal történik meg a KHR felé az adattovábbítás (90. nap).
 
 

[1] Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree