MNB Növekedési Hitelprogram

MNB Növekedési Hitelprogram Fix

 

A KDB Bank és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) között kétoldalú keretszerződés jött létre a Növekedési Hitelprogram Fix (NHP Fix) konstrukcióról. Az NHP Fix keretében biztosított refinanszírozási forrás által a kis- és középvállalkozások részére kedvező kamatozású forint finanszírozás igénylésére nyílik lehetőség.

 

A hiteligénylő vállalkozásra vonatkozó feltételek:

 • A hitelt a 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis- és középvállalkozásoknak (KKV) minősülő, belföldi székhelyű vállalkozások igényelhetik. A vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – sem külön-külön, sem együttesen nem haladhatja meg a 25%-ot. Csak olyan vállalkozás vehet részt a programban, amely a - hitelszerződés megkötésekor - akár külföldön lévő kapcsolódó és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül.
 • A vállalkozásban a nem KKV-nak minősülő, vagy nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése a kölcsönszerződés futamideje alatt sem haladhatja meg a 25%-ot.
 • Nem lehet pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás.

 

További feltételek:

 • A kölcsön immateriális javak és új vagy használt tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére használható.
 • A vállalkozás által előállított, számlákkal nem igazolható beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható.
 • Lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan megszerzésének, építésének, bővítésének, felújításának vagy átalakításának finanszírozására csak szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása mellett van lehetőség, ha a vállalkozás szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.
 • Csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja (pl. ingatlan beruházás esetén az ingatlan futamidő alatt nem minősíthető át lakó- illetve üdülőingatlanná).
 • A beruházással érintett eszköz nem adható bérbe, az alábbi kivételekkel:
 1. ha a vállalkozás tevékenységei közt már 2018. június 30-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adja bérbe a kölcsönből megvásárolt eszközt;
 2. ha a beruházás tárgyát képező eszköz bérbeadása vagy üzemeltetésre történő átadása cégcsoporton (a bérbe vevő és a bérbe adó tulajdonosi köre legalább 50%-ban – akár közvetetten – azonos) belül történik azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, csoporton kívüli személynek a vásárolt eszköz használatának jogát. Csoporton belüli bérbeadás nem engedélyezett, amennyiben a bérbevevő saját maga nem valósíthatná meg ugyanezt a beruházást az NHP Fix keretén belül, annak feltételrendszerére tekintettel.
 • Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a vállalkozás főtevékenysége 2018. június 30-tól folyamatosan személyszállítás.
 • A vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától és e személyek közeli hozzátartozóitól, illetve mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló (ide nem értve a legalább 5 fős testületben betöltött tagságot) vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belüli és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások nem finanszírozhatók.

Az MNB Növekedési Hitel főbb jellemzői

Finanszírozás típusa Beruházási kölcsön
Finanszírozás pénzneme Forint
Futamideje Minimum 3 év, maximum 10 év
Minimális kölcsönösszeg 3.000.000 Ft
Biztosítékok KDB Bank által elfogadott biztosítékok
Kondíciók

Ügyleti kamatláb és egyéb díjjellegű elemek: maximum a refinanszírozási forrás költsége + 2,5%

Egyéb költségek: ügylet függvényében a kölcsönnel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek (közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj, stb.) 

Folyósítás Lehetőség van egy összegben, illetve több részletben történő folyósításra

 

További információk

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, amennyiben a finanszírozási termékekkel kapcsolatban további részletek érdeklik, kérjük, írjon nekünk az info@kdbbank.eu címre vagy hívja az 06 1 374 9700-es KDB Kontakt számot.

A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MNB honlapján:

www.mnb.hu

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox