SEPA átutalás

MIT JELENT A SEPA?

A SEPA, az Egységes Euró Fizetési Övezet (Single Euro Payments Area) rövidítése.

A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési rendszer.

A SEPA-hoz csatlakoztak az Európai Unió, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagországai és egyéb európai országok. (SEPA tagok listájának elérhetősége: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/epc-list-of-sepa-scheme-countries/)

 

MIBEN KÜLÖNBÖZIK A SEPA ÁTUTALÁS A HAGYOMÁNYOS DEVIZA ÁTUTALÁSTÓL?

A SEPA utalás a SEPA fizetési rendszerhez csatlakozott országokra vonatkozó - euro összegek fizetésére kialakított - szabványos átutalási forma, meghatározott adattartalmi előírásokkal.

  • SEPA átutalás esetén, ha a megbízás EGT tagállamba irányul, akkor a megbízás összege a fizetési megbízás átvételi napját követő munkanap végéig jóváírásra kerül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának bankszámláján;
  • nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) kell alkalmazni;
  • A fizető fél és a kedvezményezett is csak a saját pénzforgalmi szolgáltatója költségeit viseli, vagyis a költségviselés módja kizárólag megosztott („SHA”) lehet;
  • A megbízás összegéből nem lehet levonni a megbízás díját, vagyis a teljes összeget kell indítani illetve a kedvezményezett számláján jóváírni.

 

MILYEN ESETBEN ALKALMAZHATÓ A SEPA FIZETÉSI MÓD?

Amennyiben a megbízó bankon kívüli deviza átutalást kezdeményez és az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

  • Az átutalás teljesítésének devizaneme EUR;
  • A kedvezményezett számlaszámaként az IBAN száma kerül feltüntetésre (IBAN kalkulátor elérhetősége pl. www.ibancalculator.com);
  • A költségviselés módja: megosztott („SHA”), vagyis a felek viselik a saját bankjuk költségeit; (ha a megbízás a másik négy feltételnek megfelel a Bank a költségviselés módját átállítja „SHA”-re, akkor is, ha az ügyfél nem azt választja)
  • A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója is SEPA tagbank közvetlenül vagy közvetve,
  • Az átutalás nem sürgősségi teljesítéssel lett benyújtva.

 

MILYEN ESETBEN KÖTELEZŐ A SEPA UTALÁS ALKALMAZÁSA?

2016. október 31-ét követően a Bank az Európai Unión, így Magyarországon belül is az euróban denominált átutalási megbízásokat (kivéve a bankon belüli és a sürgősségi átutalásokat) kizárólag SEPA utalásként teljesítheti. Így az ilyen típusú átutalásoknak meg kell felelnie az előző pontban leírt követelményeknek. Amennyiben az ügyfél nem a „SHA” költségviselési opciót választotta ki, de a megbízása egyebekben megfelel a SEPA átutalási megbízás követelményeinek, a Bank a megbízást nem utasítja vissza, hanem a jogszabályi előírásoknak megfelelően - "SHA" költségviselési móddal - teljesíti.

 

MILYEN NYOMTATVÁNYT KELL KITÖLTENI SEPA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS ESETÉN?

Deviza átutalási megbízásra vonatkozó formanyomtatványt kell kitölteni illetve elektronikus csatornán beküldött SEPA átutalás esetén a Deviza átutalás menüpontot kell kiválasztani, tehát ugyanazt a formanyomtatványt kell alkalmazni, mint egyéb deviza átutalási megbízás esetén.

 

MILYEN MENÜPONTBAN RÖGZÍTHETŐ A SEPA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS AZ ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON?

Nincs megkülönböztetett menüpont a SEPA átutalásokra vonatkozóan semelyik elektronikus csatornán belül. A Deviza átutalás képernyőn lehet a SEPA átutalási megbízást is rögzíteni. A beküldött megbízás adatai alapján a Bank határozza meg, hogy az milyen elszámolási rendszerben kerül továbbításra. A rögzítés megfelelő módjáról szóló részletes, képernyős tájékoztatónkat megtalálhatja honlapunkon.

 

AZ IBAN SZÁMLASZÁM

Az IBAN az angol International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám) kifejezés rövidítése. Hossza és felépítése országonként eltérő (a magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll), viszont minden esetben az adott ország két karakteres kódjával kezdődik. Az Európai Unióban az egységes fizetési eszközzel végrehajtott műveletek szabványosítása érdekében 1999-től folyamatosan került bevezetésre az IBAN. Az IBAN-t használó országok köréhez Magyarország 2003. január 1-vel csatlakozott, így ekkortól a magyar pénzforgalmi szolgáltatók számára is kötelezővé vált az IBAN formátumú számlaszámok bevezetése és ellenőrzése.

 

AZ IBAN HASZNÁLATA

Az IBAN-t az EGT országokon kívül más – nem csak európai – országok is használják. Az IBAN használata elősegíti a nemzetközi átutalások gyors és automatizált lebonyolítását.

Minden esetben erősen javasolt az IBAN használata, amikor erre lehetőség van.

Az átutalás célországától függetlenül, amennyiben a kedvezményezett IBAN számlaszámmal rendelkezik, úgy javasolt az IBAN megadása az átutalási megbízáson, ugyanis, ha olyan országba történik az utalás, ahol az IBAN kötelező, azonban a kedvezményezett számlaszám nem IBAN formátumban lett megadva, úgy a kedvezményezett bankja az utalást visszautasíthatja vagy a teljesítésért felárat számíthat fel, amelyet a Bank a fizető fél számlájára utólag ráterhel.

 

MIT JELENT AZ IBAN-ONLY KIFEJEZÉS?

2016. október 31-ét követően elegendő és kötelező a nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) használata, a kedvezményezett bankja BIC (SWIFT) kódjának megadására már nincs szükség SEPA deviza átutalási megbízások esetén.

 

MILYEN IGAZOLÁST ÁLLÍT KI A BANK SEPA UTALÁS ESETÉN?

Banki igazolást. Mivel a SEPA átutalások XML file formátumban kerülnek továbbításra és feldolgozásra, így 2016. október 31-ét követően a Banknak nem áll módjában ezen utalásokról SWIFT másolatot kiadni. A banki igazolás kiállításáért a Bank a vonatkozó kondíciós lista Számlavezetési szolgáltatások c. fejezetében feltüntetett díjat terheli az ügyfél számlájára.

 

MILYEN ÉRTÉKNAPPAL TELJESÜL A SEPA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS?

Az EGT tagállamba irányuló, konverziót nem igénylő SEPA átutalási megbízás az átvételt követő munkanapon kerül terhelésre a fizető fél számlájára és jóváírásra a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján.

 

EGT-N BELÜLI SÜRGŐSSÉGI ÁTUTALÁS EURÓBAN

EGT államba irányuló sürgősségi euró átutalás esetén a megbízás a TARGET2 rendszerben kerül teljesítésre. Konverzió nélküli átutalás már a megbízás befogadásának napján jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján. A benyújtási határidőket és a sürgősségi átutalásra vonatkozó felárat a vonatkozó kondíciós lista tartalmazza. Amennyiben az átutalási megbízás az átvételi határidőt követően kerül benyújtásra, a megbízás elutasításra kerül. A sürgősségi átutalás teljesítése egyedi elbírálás alapján történik.

 

KÖTEGELT, EGYSZERI SEPA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK BEKÜLDÉSE ISO 20022 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ XML FÁJLFORMÁTUMBAN

A Bank 2016. október 31-ét követően biztosítja az XML fájl elektronikus benyújtásához szükséges felületet fogyasztótól és mikrovállalkozástól eltérő ügyfelek részére. A technikai részletekről és az igénybevétel feltételeiről kérjük, érdeklődjön ügyfél-kapcsolattartójánál.

 

VAN-E ELTÉRÉS A DÍJAZÁST ILLETŐEN A SEPA ÉS AZ EGYÉB DEVIZA ÁTUTALÁS KÖZÖTT?

A Bank ugyanazt a díjazást alkalmazza SEPA átutalás és az egyéb deviza átutalás esetén is. A vonatkozó kondíciós lista Pénzforgalmi szolgáltatások c. fejezetén belül a bankon kívülre történő deviza átutalási díjak kerülnek alkalmazásra attól függően, hogy a megbízás milyen csatornán került benyújtásra.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree