Válságkezelő program

 

A KDB Bank az alábbi fizetéskönnyítő programokkal nyújt segítséget azoknak az ingatlanfedezetű jelzálogkölcsönnel rendelkező ügyfeleinek, akiknek a jelenlegi törlesztő részletük fizetése – átmenetileg – nehézséget okoz.

KDB fizetéskönnyítő konstrukciók:

KDB Lakásmentő csomag

  1. Futamidő-hosszabbítás: bankunknál legfeljebb 25 év futamidő vehető igénybe, amely során mérlegeljük az ügyfél életkorát (aki maximum 70 éves lehet a kölcsön lejáratakor). Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a futamidő meghosszabbításával a törlesztő részlet nem csökken azzal arányosan, mivel a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is növekszik. A törlesztőrészlet várható alakulására vonatkozóan szíveskedjen fiókjainkban érdeklődni!
  2. Maradványértékes és kamatkedvezménnyel kombinált termékek: A KDB Bank fizetéskönnyítést ajánl azon jelzáloghitellel rendelkező ügyfeleinek, akiknek jelenleg nehézséget okoz a havi törlesztőrészlet maradéktalan teljesítése, és emiatt késedelembe estek fizetési kötelezettségeikkel. Bankunk szerződésmódosítás keretében a MARADVÁNYÉRTÉKES terméket ajánlja Önnek, amennyiben hitelének végső lejárata 8 éven belül esedékes, vagy a KOMBINÁLT terméket 8 éven túli lejárat esetén. A maradványérték összege a felülvizsgált értékbecslés alapján kialakított, jelenleg fedezetbe vont ingatlan(ok), tehát az összes fedezeti ingatlan forgalmi értékének maximum 25%-a lehet. A módosítás legfontosabb eleme, hogy csökken a jelzálogkölcsön havi törlesztőrészletének összege, viszont fontos kiemelnünk, hogy a futamidő végén esedékessé váló, nagyobb összegű maradványértéket egy összegben kell visszafizetni.
  3. Tőkemoratórium: Szerződésmódosítás keretében bankunk átmenetileg – maximum két év időtartamra – haladékot ad a kölcsöntőke megfizetésére, azaz havonta kizárólag a fennálló tőketarozásra vonatkozó esedékes kamatot és amennyiben a szerződés része, az adminisztrációs díjat kell megfizetni. A türelmi idő leteltével havonta ismét az annuitás szabályainak megfelelően, a módosítás előtti teljes törlesztőrészlet esedékessé válik, azaz a törlesztőrészlet ismét tartalmaz, - a kamaton, és az adminisztrációs díjon felül- tőkét is. Fontos eleme a terméknek, hogy a tőkemoratórium leteltével, annak időszaka alatt meg nem fizetett tőke törlesztését is meg kell kezdeni, ezért esetlegesen a havi törlesztőrészletek emelkedésével kell számolni.

 

Állami Lakásmentő konstrukciók:

Futamidő-hosszabbítás

Abban az esetben, ha az ügyfél fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább 90 napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezhető a futamidő-hosszabbítása legfeljebb öt évvel. Igénybevétel esetén a Bank nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot vagy költséget, amennyiben az igénylést megelőző öt éven belül nem került sor a futamidő meghosszabbítására.

 

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen összefoglaló tájékoztató jellegű. Az egyes konstrukciók igénybevétele, valamint azok alkalmazási lehetősége több feltétel függvénye.

Részletes információkért hívja a KDB Kontaktot a +36 1 473 4440-es telefonszámon vagy személyesen kérje ügyintézőink segítségét Bankunk központi fiókjában.

 

További összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat.

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox