Válságkezelő program

 

A KDB Bank az alábbi fizetéskönnyítő programokkal nyújt segítséget azoknak az ingatlanfedezetű jelzálogkölcsönnel rendelkező ügyfeleinek, akiknek a jelenlegi törlesztő részletük fizetése – átmenetileg – nehézséget okoz.

KDB fizetéskönnyítő konstrukciók:

KDB Lakásmentő csomag

  1. Futamidő-hosszabbítás: bankunknál legfeljebb 25 év futamidő vehető igénybe, amely során mérlegeljük az ügyfél életkorát (aki maximum 70 éves lehet a kölcsön lejáratakor). Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a futamidő meghosszabbításával a törlesztő részlet nem csökken azzal arányosan, mivel a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is növekszik. A törlesztőrészlet várható alakulására vonatkozóan szíveskedjen fiókjainkban érdeklődni!
  2. Maradványértékes és kamatkedvezménnyel kombinált termékek: A KDB Bank fizetéskönnyítést ajánl azon jelzáloghitellel rendelkező ügyfeleinek, akiknek jelenleg nehézséget okoz a havi törlesztőrészlet maradéktalan teljesítése, és emiatt késedelembe estek fizetési kötelezettségeikkel. Bankunk szerződésmódosítás keretében a MARADVÁNYÉRTÉKES terméket ajánlja Önnek, amennyiben hitelének végső lejárata 8 éven belül esedékes, vagy a KOMBINÁLT terméket 8 éven túli lejárat esetén. A maradványérték összege a felülvizsgált értékbecslés alapján kialakított, jelenleg fedezetbe vont ingatlan(ok), tehát az összes fedezeti ingatlan forgalmi értékének maximum 25%-a lehet. A módosítás legfontosabb eleme, hogy csökken a jelzálogkölcsön havi törlesztőrészletének összege, viszont fontos kiemelnünk, hogy a futamidő végén esedékessé váló, nagyobb összegű maradványértéket egy összegben kell visszafizetni.
  3. Tőkemoratórium: Szerződésmódosítás keretében bankunk átmenetileg – maximum két év időtartamra – haladékot ad a kölcsöntőke megfizetésére, azaz havonta kizárólag a fennálló tőketartozásra vonatkozó esedékes - az eredeti szerződés szerinti kezelési költséget is tartalmazó - kamatot kell megfizetni. A türelmi idő leteltével havonta ismét az annuitás szabályainak megfelelően, a módosítás előtti teljes törlesztőrészlet esedékessé válik, azaz a törlesztőrészlet ismét tartalmaz, - a kamaton felül - tőkét is. Fontos eleme a terméknek, hogy a tőkemoratórium leteltével, annak időszaka alatt meg nem fizetett tőke törlesztését is meg kell kezdeni, ezért a havi törlesztőrészletek emelkedésével kell számolni.

 

Állami Lakásmentő konstrukciók:

Futamidő-hosszabbítás
Abban az esetben, ha az ügyfél fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább 90 napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezhető a futamidő-hosszabbítása legfeljebb öt évvel. Igénybevétel esetén a Bank nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot vagy költséget, amennyiben az igénylést megelőző öt éven belül nem került sor a futamidő meghosszabbítására.
 
Idegen pénznemben fennálló tartozás átváltása
Bankunk lehetőséget biztosít, hogy devizahitelét vagy deviza alapú hitelét forint alapú tartozásra váltsa. Ennek során mérlegelnie kell az esetleges árfolyamveszteség mértékét, ugyanakkor átváltás esetén megszűnik az árfolyam változásából eredő bizonytalanság. Azonban továbbra is fennállhat a kamat emelkedésének lehetősége.A fennálló tartozás átszámítása a nyilatkozat benyújtásának napján érvényes, MNB által megállapított és közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. A tartozás átváltását követően a kölcsön eredeti kamatozása (referencia kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusonként rögzített), a kölcsönszerződésnek korábban is részét képező díjak, jutalékok és költségek nem módosulnak.
Az átváltás nem minősül szerződésmódosításnak, azonban az átváltásért a devizanem váltással érintett kölcsönszerződésre vonatkozó kondíciós listában meghirdetett díjat kell az adósnak megfizetnie. Közjegyzői okiratba foglalás nem szükséges.
Forint hitelt idegen pénznemre nem lehet átváltani.

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen összefoglaló tájékoztató jellegű. Az egyes konstrukciók igénybevétele, valamint azok alkalmazási lehetősége több feltétel függvénye.

Részletes információkért hívja a KDB Kontaktot a +36 1 473 4440-es telefonszámon vagy személyesen kérje ügyintézőink segítségét Bankunk központi fiókjában.

 

További összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat.

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree