Hiteltörlesztési moratórium 2.

Hiteltörlesztési moratórium 2021. január 1-jétől érvényes szabályai

Utolsó módosítás: 2021. január 5. 2021. június 10. 2021. szeptember 17. A módosítások dőlt betűkkel jelölve.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi CVII. törvény[1] (továbbiakban: Törvény) valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendeletet módosító 317/2021 (VI.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) továbbá az ezt módosító 536/2021. (IX.15.) Kormányrendelet a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére) minden érintett lakossági és vállalati ügyfél számára 2021. január 1-jétől 2021. június 30-áig szeptember 30-áig október 31-éig fizetési haladékot biztosít. Az ezzel kapcsolatos információkat alább foglaljuk össze.

 1. A fizetési haladék 2021. június 30-áig szeptember 30-áig október 31-éig tart, amely a 2020. március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján a 2020. március 18. napján éjfélig folyósított hitel- és kölcsönszerződésekből eredő tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettségre a jogszabály erejénél fogva automatikusan vonatkozik.
 2. Önnek nincs teendője akkor, ha Ön a jelenleg érvényben lévő moratóriumi státuszát változatlan módon szeretné folytatni 2021. január 1-től is, azaz ha Ön
 • jelenleg moratóriumban van, és 2021. január 1-jétől is moratóriumban szeretne maradni, vagy
 • a 2020. decemberi törlesztőrészletét kifizette, és 2021. január 1-jétől is a szerződés szerint kívánja fizetni hitelét/kölcsönét (ez esetben kérjük, a törlesztőrészletet az esedékességnek megfelelően fizesse).
 1. Mi a teendő, ha Ön ki vagy be szeretne lépni a moratóriumba? Ha Ön
 • a 2020. decemberben esedékes törlesztőrészletét kifizette, de élni szeretne a moratóriummal 2021. januártól (vagy 2021. január-június szeptember október között bármikor), vagy
 • jelenleg nem fizeti a törlesztőrészleteit (moratóriumban van), de 2021. január 1-jétől vagy 2021.01.01-2021.06.30 2021.09.30. 2021.10.31. között bármely esedékességi naptól) szerződés szerint fizetni kívánja hitelét/kölcsönét?

E szándékát nyilatkozat formájában jeleznie kell Bankunk felé. A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézés helyett telefonos és elektronikus csatornáinkon vegyék fel a kapcsolatot Bankunkkal, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy kezdeményezzék a fizetési moratóriumba/-ból történő be-/kilépést, illetve ennek későbbi módosítását is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törlesztés folytatására vagy ismételt leállítására vonatkozó nyilatkozat mindig csak a jövőben esedékessé váló törlesztő részletekre szól, visszamenőleg nem érvényesíthető.

Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk, a moratóriummal érintett szerződés adósa megteheti nyilatkozatát elektronikus és telefonos csatornáinkon:

 • amennyiben rendelkezik KDB NetBank hozzáféréssel, szabadformátumú levélben beküldött nyilatkozatban (letölthető formok: lásd alább)
 • telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (+36 1 473 4440, hétfőtől-péntekig: 7-20 óráig)

A Bank a nyilatkozat feldolgozását követően a nyilatkozat benyújtási csatornájával megegyező csatornán – telefonon vagy KDB NetBankba küldött üzenet formájában – ad visszajelzést az Ön részére.

Amennyiben mégis a személyes ügyintézést választja, a nyilatkozat bankfiókjainkban is leadható (fiókjaink elérhetősége és nyitvatartás: https://www.kdbbank.eu/fiokjaink). A nyilatkozat postai levélben is beküldhető a Bank levelezési címére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.).

Vállalati ügyfeleinket kérjük, keresse banki kapcsolattartóját!

 • Lakossági ügyfelek által használható, NetBankon beküldhető nyilatkozat moratórium igénybevételéhez (belépés) - letöltés
 • Lakossági ügyfelek által használható, NetBankon beküldhető nyilatkozat moratóriumból történő kilépéshez - letöltés
 • Vállalati ügyfelek által használható, NetBankon/PC Kontakton beküldhető nyilatkozat moratórium igénybevételéhez (belépés) - letöltés
 • Vállalati ügyfelek által használható, NetBankon/PC Kontakton beküldhető nyilatkozat moratóriumból történő kilépéshez - letöltés
 1. Függetlenül attól, hogy Ön tájékoztatta a Bankot fizetési szándékát illetően amennyiben a moratórium ideje alatt nem áll rendelkezésre az esedékes törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében.
 1. Amennyiben Ön korábban állandó átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére, akkor a moratóriumi státuszának függvényében azt Önnek kell leállítania/újraindítania, a leállítás/újraindítás nem történik meg automatikusan.
 2. A fizetési haladék következtében a zálogszerződésben, kezességi szerződésben vagy óvadéki szerződésben vállalt kötelezettségek alapján, a fizetési moratórium időtartama alatt a zálogkötelezett, kezes vagy óvadékot nyújtó sem kötelezhető arra, hogy helyt álljon az adós tartozásáért, ugyanakkor az ő kötelezettségvállalásuk ideje is meghosszabbodik.
 3. A fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. éjfél előtt felmondott vagy megszűnt kölcsönökre, valamint az ezen időpontot követően folyósított kölcsönökre sem.
 4. A fizetési moratórium nem vonatkozik továbbá – azaz változatlanul fennáll a díjfizetési kötelezettség – a hitel- és kölcsönszerződésekhez kapcsolódó vagyonbiztosítás díjára.
 5. A fizetési moratórium ellenére Önnek lehetősége van valamennyi, a Banknál lévő, vagy csak egyes, általa megjelölt szerződése tekintetében kölcsönét tovább törlesztenie. Ha Ön folytatni szeretné hitelének/kölcsönének szerződés szerinti törlesztését, erről – a 13. pontban felsorolt esetekben – tájékoztatnia kell Bankunkat, melynek módjáról a 3. pontban tájékoztattuk.
 6. Annak eldöntésénél, hogy igénybe veszi-e a moratóriumot, javasoljuk vegye figyelembe a következő tényezőket és fontolja meg az alábbiakat:
 • A fizetési haladékkal érintett szerződéseknek a futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • A moratórium alatt esedékessé váló tartozásokat a moratórium alatt nem kell megfizetni, de az így meg nem fizetett tőketartozás után a Bank kamatot számít fel. A moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a moratórium lejártát követően a futamidő alatt, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg a korábbi hitel/kölcsönszerződése szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A jelen Törvény hatálya alatt lejáró szerződések 2021. június 30-áig szeptember 30-áig október 31-éig meghosszabbításra kerülnek. E szerződéseknél a szerződéses kötelezettségek teljesítési határideje minimum annyival hosszabbodik, amennyi a moratórium beálltakor hátra volt, figyelembe véve az előző mondatban írt szabályt is.
 • A futamidő hosszabbodás pontos mértéke függ attól, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt mekkora kamat és díj tartozás halmozódott fel, így a futamidő pontos mértéke a moratórium végét követően, azaz 2021.06.30. 2021.09.30. 2021.10.31. napját követően lesz meghatározható.
 1. Folyószámlahitel esetén a moratórium az alábbi módon értelmezendő:
 • Amennyiben Ön élni kíván a moratóriummal, tájékoztatjuk, hogy csak a 2020. március 18-án fennálló kihasznált keretösszeg, illetve annak kamata képezi a moratórium részét. A kihasznált keret összegére a Bank a moratórium ideje alatt a szerződésben meghatározottak szerinti kamatot számítja fel, aminek megfizetésére a moratórium megszűnését követően kerül sor.
 • Amennyiben Ön a moratóriumból való kilépést kéri és a rendelkezésre álló hitelkeretet teljes összegében szeretné használni, továbbá úgy dönt, hogy szerződésből eredő kötelezettségeit változatlanul a szerződésben foglaltak szerint teljesíti, úgy az 3. pontban felsorolt módokon nyilatkozhat arról, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a moratóriummal. Ha úgy dönt, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a moratóriummal, a bankszámlára érkező jóváírások változatlanul automatikusan csökkentik a hitelkeretből igénybe vett kölcsön összegét, továbbá a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel a Bank automatikusan megterheli a bankszámláját.
 • Amennyiben rendelkezésre álló bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti/feltölti, úgy a későbbiek során már nem élhet a fizetési haladékkal, ugyanis a 2020. március 18-át követően kihasznált keretösszeg új folyósítást jelent, így arra nem kérhető a moratórium.
 • A Bank – hogy a moratórium ideje alatt felgyűlt tartozás visszafizetése ne okozzon aránytalan terhet – a moratórium leteltét követően 12 hónapos részletfizetési lehetőséget biztosít az elmaradt tőke, kamat és díj megfizetésére, melyet a Bank egyoldalú szerződésmódosítás keretében nyújt. Amennyiben ügyfelünk ettől az időtartamtól bármely irányba el kíván térni, arról az ügyfél és a Bank közötti egyedi megállapodás megkötése szükséges.
 1. Késedelmes tartozások kezelése:

Amennyiben Ügyfelünk a moratórium előtt már lejárt tartozással rendelkezett, és a moratórium ideje alatt jelzi fizetési szándékát, akkor a moratórium hatályba lépése előtt keletkezett lejárt fizetési kötelezettségei is esedékessé válnak egyösszegben a havi törlesztőrészletek összegén felül.

 1. Törlesztés folytatása és ismételt szüneteltetése a moratórium időszaka alatt:
 • A törlesztés folytatására vonatkozó nyilatkozattal Ügyfelünk nem veszíti el azt a jogát, hogy a jogszabály által lehetővé tett fizetési moratórium igénybevételét 2021. június 30-ig szeptember 30-ig szeptember 30-ig bármikor kezdeményezze. Ugyanakkor később is dönthet úgy, hogy nincs szüksége fizetési haladékra, kilép abból, és tovább fizeti törlesztőrészleteit. Amennyiben Ügyfelünk már nyilatkozott a törlesztés folytatásáról, és a későbbiekben mégis élni kíván a hiteltörlesztés felfüggesztésével, korábban tett nyilatkozatát a moratórium ideje alatt visszavonhatja.
 • 2021. június 30-áig szeptember 30-áig szeptember 30-áig tehát bármikor folytathatja vagy pedig ismételten leállíthatja törlesztését.
 • Amennyiben a kölcsön törlesztése az ügyfél fizetési számláján keresztül történik – ideértve különösen a folyószámlahitelt – a törlesztés folytatásához vagy ismételt leállításához Ügyfelünknek minden esetben nyilatkozatot kell tennie.
 • Amennyiben ügyfelünk a kölcsöntörlesztését fizetési számlának nem minősülő törlesztési (technikai) számlán keresztül, vagy a Bank főkönyvi számlaszámára történő átutalással vagy készpénzbefizetéssel rendezi, úgy nyilatkozattétel nélkül is bármikor folytathatja vagy leállíthatja törlesztését. Ha nem történik átutalás vagy befizetés, a moratórium automatikusan vonatkozik a kölcsönre. Átutalás vagy befizetés esetén a közleményben kérjük tüntesse fel a kölcsönszerződés számát – mely a havi fizetési értesítő bal felső részén a táblázatos rész felett, illetve a kölcsönszerződés jobb felső sarkában található –, és hogy az utalás/befizetés célja hiteltörlesztés. A főkönyvi/törlesztési számlára történő befizetés vagy átutalás ráutaló magatartásnak minősül, ezesetben befizetését/átutalását úgy értelmezzük, hogy az adott törlesztő részlet vonatkozásában a fizetési moratórium lehetőségével nem kívánt élni.
 1. A Bank a szokásos havi fizetési értesítőt akkor is megküldi az Ügyfélnek, ha az ügylet moratóriummal érintett. Ez esetben a Bank az értesítőt azzal a céllal küldi, hogy tájékoztassa az Ügyfelet a moratórium időszaka alatt keletkező, de a moratórium leteltét követően megfizetendő tőke-, kamat- és díjfizetés mértékéről.
 2. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekről tájékoztatást talál a Bank adatkezelési tájékoztatójában, mely honlapukon a következő linken érhető el: https://www.kdbbank.eu/egyeb-tajekoztatok-hirdetmenyek

Jelen tájékoztatás a hatályos jogszabályok alapján készült. Amennyiben a moratóriumra szabályok vonatkozásában további jogalkotásra, illetve jogalkotói, hatósági értelmezésre kerül sor, a Bank az itt közölt információkat frissítve tájékoztatja Ügyfeleit.

 

A fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek kezelése

I. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei:

A Bank azon természetes személy ügyfelek referenciaadatait adja át a KHR-be, akik a kölcsönszerződésben/hitelszerződésben vállalt kötelezettségeiknek az alábbi módon nem tesznek eleget:

 • a lejárt és meg nem fizetett tartozása összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
 • az ezen összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt.
 • Amennyiben több jogviszony (kölcsön/hitelszerződés) áll fenn egyidejűleg, azok figyelembevétele külön-külön történik.
 • Az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal a Bank írásbeli tájékoztatást küld az érintett ügyfél részére arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, azaz nem rendezi mulasztását.

A nyilvántartott személy jogorvoslati lehetőségei:

 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása ellen
 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen
 • kérheti a referenciaadat helyesbítését,
 • kérheti a referencia adat törlését,
 • keresetet indíthat: a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen.

A jogorvoslat folyamata:

 • A nyilvántartott személy a kifogást az alábbi két intézményhez nyújthatja be:
  • a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz, vagy
  • ahhoz a hitelintézethez, aki a kifogásolt adatot a fenti intézménynek szolgáltatta. A kifogást annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell kivizsgálni.
 • A vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül írásban kell tájékoztatni.
 • Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. Ez a változást két munkanapon belül köteles átvezetni és a nyilvántartott személyt egyidejűleg értesíteni.
 • Keresetindítás esetén a keresetlevelet a kifogás kivizsgálását lezáró értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Határidőben előterjesztettnek kell tekinteni a keresetlevelet, ha azt a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták, vagy elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. Az eljárásra vonatkozó további szabályokat a KHR tv. (2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről) 17-19.§ rendelkezései tartalmazzák.

II. A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában:

A késedelmes tartozás (mulasztás) ténye rögzítésre kerül a KHR tv-ben foglalt feltételek fennállása esetén. Az ott meghatározott időtartam leteltétől számított öt munkanapon belül köteles a referenciaadat-szolgáltató a vonatkozó referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni.

A késedelmes tartozás tényének KHR-ben való rögzítése azt is eredményezheti, hogy amíg ezen tény szerepel a nyilvántartásban, addig nem, vagy csak nagyon szigorú feltételekkel kaphat újabb hitelt az érintett adós.

Adatkezelés határideje:

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás

 • a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől kezdődően még további öt évig, azaz tíz évig kezeli, amennyiben a tartozás nem szűnt meg és a törvényi feltételek együttesen fennállnak.
 • Az adatkezelés határidejének lejártát követően az adatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
 • A késedelmes tartozás teljesítése esetén, a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével törli a késedelemre vonatkozó referenciaadatokat.
 • Haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot abban az esetben is, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy az adat jogellenesen került a KHR-be.

III. A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás kezelése a KDB Bank Európa Zrt. által, és a KHR felé történő adatátadás módosulása, a jogszabályi előírások figyelembevételével és a fizetési moratóriumra tekintettel:

Azon természetes személyek, akik 2020.03.18-án a KHR-ben még nem rögzített késedelemmel rendelkeztek:

 • a fizetési moratórium alatt késedelmük napszáma nem változik, tehát a fizetési moratórium időszaka a késedelmes időtartamba nem számít bele
 • a KHR törvény 15. § (3) bekezdése szerint 2020.03.18-a előtt esetlegesen megküldött 30 napos értesítés így érvényét vesztette,
 • a fizetési moratórium lejártát követően a késedelmes napok számának nyilvántartása ott folytatódik, ahol 2020.03.18-án befejeződött

Ügyfeleinknek a fizetési moratórium ideje alatt is van lehetőségük a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.

Ügyfeleinket 2020.06.30-áig levélben vagy NetBank üzenetben tájékoztattuk arról, hogy a fentiekben leírtakon kívül mekkora volt a késedelmes tartozásuk összege és az eltelt napok száma a fizetési moratórium kezdő időpontjában illetve arról is, hogy a fizetési moratórium lejártát követően azaz 2020.12.31-e utáni nemteljesítés esetén milyen dátummal történik meg a KHR felé az adattovábbítás (90. nap).

 

IV. Mi történik a Moratórium2 lejárta után?

Tájékoztatás

Hasonló tartalommal, ahogy azt a Moratórium1-et követően is megtettük, tértivevényes levélben tájékoztatjuk azokat az Adósokat, akik a Moratórium2-t igénybe vették, a felhalmozott kamat összegéről, a Moratórium2-öt követően fizetendő első törlesztőrészlet összegéről, amely nem lehet magasabb – attól függően, hogy részt vett-e mindkét moratóriumban – mint az eredeti/módosult kölcsönszerződés szerinti 2021. júliusában esedékes törlesztőrészlet úgy, hogy az tartalmazza a felhalmozott kamat fizetendő arányos részét a meghosszabodott futamidő mellett. A tájékoztató levél tartalmazni fogja a módosult szerződési feltételeket is. Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek internetbankra vonatkozó szolgáltatási szerződéssel és szeretnék a NetBank postaládájukba megkapni ezt a levelet, legyenek szívesek kérésüket jelezni szabadformátumú levélben NetBankban, vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (+36 1 473 4440, hétfőtől-péntekig: 7-20 óráig).

Fizetéskönnyítés

https://www.kdbbank.eu/valsagkezelo-program

Amennyiben Ön úgy véli, hogy pénzügyi nehézségei miatt a Moratórium2 lejártát követően sem fogja tudni fizetni a törlesztőrészleteket, a fenti linkre kattintva tájékozódhat fizetéskönnyítési megoldásainkról. Szintén ugyanazon az oldalon letölthető egy részletesebb tájékoztató illetve az igénylőlap is, melyet a kölcsön minden adósának alá kell írnia és eredetiben el kell juttatnia a Bank részére postán (KDB Bank Európa Zrt. Lakossági Elszámolási Osztály 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) vagy személyesen valamely bankfiókban leadva.

 

 

 

[1] Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree