Hiteltörlesztési moratórium 3.

Hiteltörlesztési moratórium 2021. november 1-jétől 2022. július 1-jétől érvényes szabályai

Publikálás dátuma: 2021. szeptember 21.Utolsó módosítás: 2022. június 21. A módosítások dőlt betűkkel jelölve.

 

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi CVII. törvény[1] (továbbiakban: Törvény) valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendeletet módosító 317/2021 (VI.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), továbbá az ezt módosító 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2022. (VI.17.) Korm. rendelet  a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére) minden érintett lakossági és vállalati ügyfél számára fizetési haladékot biztosít 2021. január 1-jétől 2021. október 31-ig illetve az arra jogosultak és vonatkozó nyilatkozatot benyújtók részére jogfolytonosan 2022. június 30-áig július 31-éig (moratórium 3). Az ezzel kapcsolatos információkat alább foglaljuk össze.

 1. A fizetési haladék 2022. június 30-áig július 31-éig tart, amely a 2020. március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján a 2020. március 18. napján éjfélig folyósított hitel- és kölcsönszerződésekből eredő tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettségre vonatkozik.
 1. Lakossági Ügyfelek esetén a moratórium3 (2021. október 31-ét követő) igénybevételére azon 2021. szeptember 30-án moratóriumban lévő ügyfél jogosult,
  • aki 2020. március 18-át követően:
   • háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent, vagy
   • legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső (a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül, vagy
   • a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: közfoglalkoztatási jogviszony) állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy
  • a kérelem benyújtásakor
   • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, vagy
   • 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy
   • a várandóság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
   • saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.
 1. Az adós/adóstárs a nyilatkozat benyújtásával akkor is jogosult a moratórium igénybevételére, ha a 2. pont szerinti feltételeknek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójával[2] él közös háztartásban.
 1. Vállalati ügyfelek esetén (beleértve az egyéni cégeket és egyéni vállalkozókat is) az a 2021. szeptember 30-án moratóriumban lévő ügyfél jogosult 2021. október 31-ét követően is a moratórium3 igénybevételére, amely
  • vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a nyilatkozat benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a nyilatkozat benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Az alábbi konstrukciók minősülnek kedvezményes gazdaságélénkítő hitelnek, illetve kölcsönnek (tájékoztató jellegű, nem végleges felsorolás):

    - Széchenyi Kártya Programok:
 •         Széchenyi Turisztikai Kártya Folyószámlahitel
 •         Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz
 •         Széchenyi Likviditási hitel
 •         Széchenyi Munkahelymegtartó hitel
 •         Széchenyi Beruházási hitel Plusz
 •         Agrár Széchenyi Beruházási hitel Plusz
 •         Agrár Széchenyi Kártya teljes támogatással
 •         Agrár Széchenyi Beruházási hitel GO!
 •         Széchenyi Turisztikai Kártya GO!
 •         Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!
 •         Széchenyi Likviditási Hitel GO!
 •         Széchenyi Beruházási hitel GO!
 •         Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel GO!
    - Krízis garanciaprogram biztosítékával nyújtott hiteltermékek
 •         Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
 •         Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
    - EXIM:
 •         Kárenyhítő Hitelprogram,
 •         Fordulat beruházási KKV hitelprogram
    - MFB:
 •         MFB Krízis Hitelprogram
 •         MFB Krízis Hitelprogram Plusz
 •         MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program
    - EU-s forrású termékek:
 •         GINOP-8.3.5-18 / B Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
 •         GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogram
 
 
5. Mi a teendő, ha Ön jogosult és élni is kíván a moratórium3 által biztosított lehetőséggel?
Ha az adós/adóstárs élni kíván a moratóriummal 2021. október 31-ét követően is, akkor nyilatkozatát a jogosultságára és az igénybevételi szándékra vonatkozóan 2021. október 1. és 31. között kell benyújtania Bankunkhoz.

A nyilatkozat beküldhető

 • KDB NetBankon keresztül, szabadformátumú levél mellékleteként, vagy
 • személyesen bankfiókjainkban (fiókjaink elérhetősége és nyitvatartás: https://www.kdbbank.eu/fiokjaink), vagy
 • lakossági adós esetében az adós saját ügyfélkapus (AVDH) elektronikus aláírásával hitelesítve. Ennek módja: a kitöltött nyilatkozatból pdf dokumentumot kell készíteni, melyet fel kell tölteni elektronikus aláírás céljából a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalra, majd ott követni kell az instrukciókat. Az AVDH használatáról részletes útmutató itt található. Az elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú nyilatkozatot emailben kell beküldeni az info@kdbbank.eu címre.
A nyilatkozat mellett  levelében kérjük tüntesse fel hitel-/kölcsönszerződése számát is.
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jogszabály szerint a nyilatkozat kizárólag a fenti módok egyikén nyújtható be a Bankhoz, így postai úton, faxon, telefonos ügyfélszolgálaton vagy emailen (AVDH elektronikus aláírás nélkül) keresztül nyilatkozat nem tehető!
 
 1. Mi a teendő, ha Ön ki szeretne lépni a moratórium3-ból?

Ha Ön  moratóriumban van ugyan, de 2021.11.01 -2022.06.30 2022.07.31. között bármely esedékességi naptól szerződés szerint fizetni kívánja hitelét/kölcsönét, e szándékát nyilatkozat formájában jeleznie kell Bankunk felé. A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézés helyett telefonos és elektronikus csatornáinkon vegyék fel a kapcsolatot Bankunkkal, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy kezdeményezzék a fizetési moratóriumból való kilépést.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törlesztés folytatására vonatkozó nyilatkozat mindig csak a jövőben esedékessé váló törlesztő részletekre szól, visszamenőleg nem érvényesíthető.

 • Lakossági ügyfelek által használható, NetBankon beküldhető nyilatkozat moratórium3-ból történő kilépéshez - letöltés

Amennyiben Ön lakossági ügyfelünk, a moratóriummal érintett szerződés adósa megteheti kilépési nyilatkozatát elektronikus és telefonos csatornáinkon:

 • amennyiben rendelkezik KDB NetBank hozzáféréssel, szabadformátumú levélben beküldött nyilatkozatban (letölthető formok: lásd alább)
 • telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (+36 1 473 4440, hétfőtől-péntekig: 7-20 óráig)

A Bank a nyilatkozat feldolgozását követően a nyilatkozat benyújtási csatornájával megegyező csatornán – telefonon vagy KDB NetBankba küldött üzenet formájában – ad visszajelzést az Ön részére.

Amennyiben mégis a személyes ügyintézést választja, a nyilatkozat bankfiókjainkban is leadható (fiókjaink elérhetősége és nyitvatartás: https://www.kdbbank.eu/fiokjaink). A nyilatkozat postai levélben is beküldhető a Bank levelezési címére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.).

Ha 2021. szeptember 30-án több szerződése is moratórium alatt van, és 2021. október 1-31. között nyilatkozik a moratórium fenntartásáról, de a moratórium3-at nem kívánja igénybe venni valamennyi szerződésére, kérjük adja meg annak a szerződésnek a számát a kísérőlevélben, amelyikre már nem igényli a moratóriumot.

 • Vállalati ügyfeleinket kérjük, keresse banki kapcsolattartóját!
 • Vállalati ügyfelek által használható, NetBankon/PC Kontakton beküldhető nyilatkozat moratóriumból történő kilépéshez - letöltés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az adott kölcsön-/hitelszerződése vonatkozásában kilép a moratórium3-ból, a későbbiekben nincs lehetőség a moratórium ismételt igénybevételére!

 1. Amennyiben Ön 2021. október 1 és október 31. között nem juttatja el moratórium3-ban való részvételi szándékához szükséges nyilatkozatát a Bank felé, akkor a jelenleg hatályos jogszabályok szerint Ön a továbbiakban nem vesz részt a moratórium3-ban, azaz a törlesztőrészleteket 2021. november 1-jétől szerződés szerint kell fizetnie, melynek elmaradása esetén a késedelem jogkövetkezményei automatikusan beállnak. A moratóriumban való részvételi szándékát 2021. október 31. után nem jelezheti (azaz a moratórium3-ba 2021. október 31-ét követően nem lehet belépni, jogszabály szerinti jogvesztő határidő).
 1. Amennyiben a benyújtott nyilatkozat formai hiba (pl. hiányzik a keltezés, aláírás) vagy tartalmi hiányosság (pl, a jogosultság oka nem kerül megjelölésre) miatt nem fogadható el, úgy a törlesztőrészleteket a Bank a szerződésben foglaltak szerint beszedi. Kérjük, a nyilatkozat kitöltésekor fokozott figyelemmel járjon el!
Amennyiben a benyújtott nyilatkozatot a Bank nem fogadja el, arról a Bank írásbeli visszajelzést ad.
 1. Amennyiben Ön korábban állandó átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére, akkor a moratóriumi státuszának függvényében azt Önnek kell leállítania/újraindítania, a leállítás/újraindítás nem történik meg automatikusan.
 1. A fizetési haladék következtében a zálogszerződésben, kezességi szerződésben vagy óvadéki szerződésben vállalt kötelezettségek alapján, a fizetési moratórium időtartama alatt a zálogkötelezett, kezes vagy óvadékot nyújtó sem kötelezhető arra, hogy helyt álljon az adós tartozásáért, ugyanakkor az ő kötelezettségvállalásuk ideje is meghosszabbodik.
 1. A fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. éjfél előtt felmondott vagy megszűnt kölcsönökre, valamint az ezen időpontot követően folyósított kölcsönökre sem.
 1. A fizetési moratórium nem vonatkozik továbbá – azaz változatlanul fennáll a díjfizetési kötelezettség – a hitel- és kölcsönszerződésekhez kapcsolódó vagyonbiztosítás díjára.
 1. A fizetési moratórium ellenére Önnek lehetősége van valamennyi, a Banknál lévő, vagy csak egyes, általa megjelölt szerződése tekintetében kölcsönét tovább törlesztenie. Ha Ön folytatni szeretné hitelének/kölcsönének szerződés szerinti törlesztését, erről – a 17. pontban felsorolt esetekben – tájékoztatnia kell Bankunkat, melynek módjáról a 6. pontban tájékoztattuk.
 1. Annak eldöntésénél, hogy igénybe veszi-e a moratóriumot, javasoljuk vegye figyelembe a következő tényezőket és fontolja meg az alábbiakat:
 • A fizetési haladékkal érintett szerződéseknek a futamideje legalább a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • A moratórium alatt esedékessé váló tartozásokat a moratórium alatt nem kell megfizetni, de az így meg nem fizetett tőketartozás után a Bank kamatot számít fel. A moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a moratórium lejártát követően a futamidő alatt, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg a korábbi hitel/kölcsönszerződése szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A jelen Törvény hatálya alatt lejáró szerződések 2022. június 30-áig 2022. július 31-éig meghosszabbításra kerülnek. E szerződéseknél a szerződéses kötelezettségek teljesítési határideje minimum annyival hosszabbodik, amennyi a moratórium beálltakor hátra volt, figyelembe véve az előző mondatban írt szabályt is.
 • A futamidő hosszabbodás pontos mértéke függ attól, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt mekkora kamat és díj tartozás halmozódott fel, így a futamidő pontos mértéke a moratórium3 végét követően, azaz 2022.06.30. 2022. július 31. napját követően lesz meghatározható.
 1. Folyószámlahitel esetén a moratórium az alábbi módon értelmezendő:
 • Amennyiben Ön élni kíván a moratórium3-mal, tájékoztatjuk, hogy csak a 2020. március 18-án fennálló kihasznált keretösszeg, illetve annak kamata képezi a moratórium részét. A kihasznált keret összegére a Bank a moratórium ideje alatt a szerződésben meghatározottak szerinti kamatot számítja fel, aminek megfizetésére a moratórium megszűnését követően kerül sor.
 • Amennyiben Ön a moratóriumból való kilépést kéri és a rendelkezésre álló hitelkeretet teljes összegében szeretné használni, továbbá úgy dönt, hogy szerződésből eredő kötelezettségeit változatlanul a szerződésben foglaltak szerint teljesíti, úgy az 6. pontban felsorolt módokon nyilatkozhat arról, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a moratóriummal. Ha úgy dönt, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a moratóriummal, a bankszámlára érkező jóváírások változatlanul automatikusan csökkentik a hitelkeretből igénybe vett kölcsön összegét, továbbá a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel a Bank automatikusan megterheli a bankszámláját.
 • Amennyiben rendelkezésre álló bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti/feltölti, úgy a későbbiek során már nem élhet a fizetési haladékkal, ugyanis a 2020. március 18-át követően kihasznált keretösszeg új folyósítást jelent, így arra nem kérhető a moratórium.
 • A Bank – hogy a moratórium ideje alatt felgyűlt tartozás visszafizetése ne okozzon aránytalan terhet – a moratórium leteltét követően 12 hónapos részletfizetési lehetőséget biztosít az elmaradt tőke, kamat és díj megfizetésére, melyet a Bank egyoldalú szerződésmódosítás keretében nyújt. Amennyiben ügyfelünk ettől az időtartamtól bármely irányba el kíván térni, arról az ügyfél és a Bank közötti egyedi megállapodás megkötése szükséges.
 1. Késedelmes tartozások kezelése: Amennyiben Ügyfelünk a moratórium előtt már lejárt tartozással rendelkezett, és a moratórium ideje alatt jelzi fizetési szándékát, akkor a moratórium hatályba lépése előtt keletkezett lejárt fizetési kötelezettségei is esedékessé válnak egyösszegben a havi törlesztőrészletek összegén felül.
 1. Törlesztés folytatása, amennyiben a későbbiekben nem kívánja igénybe venni a moratórium3-t:
  • Amennyiben a kölcsön törlesztése az ügyfél fizetési számláján keresztül történik – ideértve különösen a folyószámlahitelt – a törlesztés folytatásához Ügyfelünknek minden esetben nyilatkozatot kell tennie.
  • Amennyiben ügyfelünk a kölcsöntörlesztését fizetési számlának nem minősülő törlesztési (technikai) számlán keresztül, vagy a Bank főkönyvi számlaszámára történő átutalással vagy készpénzbefizetéssel rendezi, úgy nyilatkozattétel nélkül is bármikor folytathatja törlesztését. Átutalás vagy befizetés esetén a közleményben kérjük tüntesse fel a kölcsönszerződés számát – mely a havi fizetési értesítő bal felső részén a táblázatos rész felett, illetve a kölcsönszerződés jobb felső sarkában található –, és hogy az utalás/befizetés célja hiteltörlesztés. A főkönyvi/törlesztési számlára történő befizetés vagy átutalás ráutaló magatartásnak minősül, ezesetben befizetését/átutalását úgy értelmezzük, hogy a továbbiakban az adott törlesztő részlet vonatkozásában a fizetési moratórium lehetőségével nem kíván élni.
 1. A Bank a szokásos havi fizetési értesítőt akkor is megküldi az Ügyfélnek, ha az ügylet moratóriummal érintett. Ez esetben a Bank az értesítőt azzal a céllal küldi, hogy tájékoztassa az Ügyfelet a moratórium időszaka alatt keletkező, de a moratórium leteltét követően megfizetendő tőke-, kamat- és díjfizetés mértékéről.
 1. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekről tájékoztatást talál a Bank adatkezelési tájékoztatójában, mely honlapukon a következő linken érhető el: https://www.kdbbank.eu/egyeb-tajekoztatok-hirdetmenyek

Jelen tájékoztatás a hatályos jogszabályok alapján készült. Amennyiben a moratóriumra szabályok vonatkozásában további jogalkotásra, illetve jogalkotói, hatósági értelmezésre kerül sor, a Bank az itt közölt információkat frissítve tájékoztatja Ügyfeleit.

 

A fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek kezelése

I. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei:

A Bank azon természetes személy ügyfelek referenciaadatait adja át a KHR-be, akik a kölcsönszerződésben/hitelszerződésben vállalt kötelezettségeiknek az alábbi módon nem tesznek eleget:

 • a lejárt és meg nem fizetett tartozása összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
 • az ezen összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt.
 • Amennyiben több jogviszony (kölcsön/hitelszerződés) áll fenn egyidejűleg, azok figyelembevétele külön-külön történik.
 • Az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal a Bank írásbeli tájékoztatást küld az érintett ügyfél részére arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, azaz nem rendezi mulasztását.

A nyilvántartott személy jogorvoslati lehetőségei:

 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása ellen
 • kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen
 • kérheti a referenciaadat helyesbítését,
 • kérheti a referencia adat törlését,
 • keresetet indíthat: a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen.

A jogorvoslat folyamata:

 • A nyilvántartott személy a kifogást az alábbi két intézményhez nyújthatja be:
  • a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz, vagy
  • ahhoz a hitelintézethez, aki a kifogásolt adatot a fenti intézménynek szolgáltatta. A kifogást annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell kivizsgálni.
 • A vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül írásban kell tájékoztatni.
 • Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. Ez a változást két munkanapon belül köteles átvezetni és a nyilvántartott személyt egyidejűleg értesíteni.
 • Keresetindítás esetén a keresetlevelet a kifogás kivizsgálását lezáró értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani. Határidőben előterjesztettnek kell tekinteni a keresetlevelet, ha azt a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták, vagy elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. Az eljárásra vonatkozó további szabályokat a KHR tv. (2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről) 17-19.§ rendelkezései tartalmazzák.

II. A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában:

A késedelmes tartozás (mulasztás) ténye rögzítésre kerül a KHR tv-ben foglalt feltételek fennállása esetén. Az ott meghatározott időtartam leteltétől számított öt munkanapon belül köteles a referenciaadat-szolgáltató a vonatkozó referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni.

A késedelmes tartozás tényének KHR-ben való rögzítése azt is eredményezheti, hogy amíg ezen tény szerepel a nyilvántartásban, addig nem, vagy csak nagyon szigorú feltételekkel kaphat újabb hitelt az érintett adós.

Adatkezelés határideje:

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás

 • a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől kezdődően még további öt évig, azaz tíz évig kezeli, amennyiben a tartozás nem szűnt meg és a törvényi feltételek együttesen fennállnak.
 • Az adatkezelés határidejének lejártát követően az adatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
 • A késedelmes tartozás teljesítése esetén, a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével törli a késedelemre vonatkozó referenciaadatokat.
 • Haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot abban az esetben is, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy az adat jogellenesen került a KHR-be.

III. A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás kezelése a KDB Bank Európa Zrt. által, és a KHR felé történő adatátadás módosulása, a jogszabályi előírások figyelembevételével és a fizetési moratóriumra tekintettel:

Azon természetes személyek, akik 2020.03.18-án a KHR-ben még nem rögzített késedelemmel rendelkeztek:

 • a fizetési moratórium alatt késedelmük napszáma nem változik, tehát a fizetési moratórium időszaka a késedelmes időtartamba nem számít bele
 • a KHR törvény 15. § (3) bekezdése szerint 2020.03.18-a előtt esetlegesen megküldött 30 napos értesítés így érvényét vesztette,
 • a fizetési moratórium lejártát követően a késedelmes napok számának nyilvántartása ott folytatódik, ahol 2020.03.18-án befejeződött

Ügyfeleinknek a fizetési moratórium ideje alatt is van lehetőségük a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.

Ügyfeleinket 2020.06.30-áig levélben vagy NetBank üzenetben tájékoztattuk arról, hogy a fentiekben leírtakon kívül mekkora volt a késedelmes tartozásuk összege és az eltelt napok száma a fizetési moratórium kezdő időpontjában, illetve arról is, hogy a fizetési moratórium lejártát követően, azaz 2020.12.31-e utáni nemteljesítés esetén milyen dátummal történik meg a KHR felé az adattovábbítás (90. nap).

 

[1] Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény

[2] A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése szerint hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I agree